Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Huistaal Graad 3 » Dierestories - 02

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Dierestories - 02

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Dierestories

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Inleiding

Die ICS modules in Graad 3 moedig leerders aan om wyd te lees, fiksie sowel as nie-fiksie. Daar word baie geleenthede geskep vir leerders om te skryf, woordeskat uit te bou en taal te gebruik. Hierdie vaardighede word onderskryf deur tegnieke en strategieë om bewus te raak van klanke. Woordherkenning en begripsvaardighede word geoefen en nuwe klanke word sistematies aangeleer.

Die leeruitkomstes vir Graad 3 word doeltreffend geïntegreer sodat leerders kan skryf oor dit wat hulle gehoor het, bespreek het en gelees het. Die onderwerpe wat vir die modules gekies is, sal vir die leerders in Graad 3 interessant wees aangesien dit in hulle ervaringsveld val. Ander leerareas soos Wiskunde en Lewensoriëntering word ook dikwels geïntegreer.

Alle aspekte van geletterdheid soos in die leeruitkomstes en assesseringstandaarde vir Graad 3 uiteengesit word is vervat in die 8 modules. Met die vaslegging, konsoldering en toepassing hiervan asook die kritieke en ontwikkelingsuitkomstes sal leerders in staat wees om in hulle huistaal te kan dink en redeneer.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat plus-minus twee modules per kwartaal voltooi word. Alle leerders behoort al agt modules deur te werk sodat hulle die nodige onderrig in skrifgeletterdheid en klanke kan ontvang.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Die gedig vertel van verskillende diere en wat hulle gewoontes is. Leerders beplan ‘n praatjie oor ‘n dier en skryf ‘n verslag wat hulle vir die klas voorlees. Leerders lees die stories van “Leeu en Muis” en “Die Skilpad en die Haas” en beantwoord vrae daaroor. Daar is raaisels om te lees en op te los en leerders skryf hulle eie raaisels.

 • SKRIF
Table 1
m_patroon_vas.png: m_vas.png n_vas.png r_vas.png
u_patroon_vas_02.png: u_vas.png v_vas.png w_vas.png
c_patroon_vas.png: c_vas.png    
o_vas_patroon.png: o_vas.png    
a_patroon_vas.png: a_vas.png d_vas.png q_vas.png
 • KLANKE EN WOORDBOU

Woorde wat eindig op die volgende medeklinkers; ks, ng, nk, lp, lk, rs, ns, nt, mp, rk asook woorde wat begin met spr, str, skr.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

Praat oor 'n dier

 • Praat nou oor òf jou mak dier òf jou wilde dier.
 • Maak jou praatjie interessant. Gebruik plakkate, prente en/of diagramme.
 • Stel ses vrae op wat jy aan die einde van jou praatjie gaan vra om te kyk of jou maats goed geluister het.
 • Skryf jou vrae hier.

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................

5. ......................................................................................................................................

6. ......................................................................................................................................

 • Skryf 'n kort verslag oor hoe jy jou praatjie beplan het, of jy dink jou maats het geluister en wat hulle kommentaar was?
 • Lees weer jou verslag en kyk of jy hoofletters, punte, vraagtekens, ensovoorts, onthou het.

Table 2
LU 2.7.1   LU 2.7.3   LU 4.7.2  
 • Versier die bladsy.

My Verslag

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 3
LU 4.4.2   LU 4.4.3   LU 4.5.2  

Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)

 • Voltooi die patroon.
Table 4
LU 4.1  
 • Toekie die Towenaar help met woordbou.
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)

 • Skryf al die woorde.

gans, dans _____ _____ _____

hemp _____ _____ _____ _____

sent _____ _____ _____ _____

vark _____ _____ _____ _____

 • Maak sinne met sommige van die woorde.

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................

5. ......................................................................................................................................

6. ......................................................................................................................................

7. ......................................................................................................................................

8. ......................................................................................................................................

9. ......................................................................................................................................

10. ....................................................................................................................................

Table 5
LU 4.3.2   LU 4.6.5  

Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)

 • Voltooi die patroon.
Table 6
LU 4.1  

Assessering

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.7: Dit is duidelik wanneer die leerder mondelinge aanbiedings doen:

2.7.1 klasriglyne vir ‘n goeie aanbieding ontwikkel met steun en hulp van onderwyser;

2.7.3 visuele hulpmiddele gebruik om mondelinge aanbieding aan te vul.

Leeruitkomste 4SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder leesbaar skryf:

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n konsepweergawe van ‘n skryfstuk vir verskillende doeleindes skryf:

4.3.2 ‘n reeks kort tekste vir verskillende doeleindes skryf;

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder skryfstukke hersien:

4.4.2 eie skryfwerk redigeer;

4.4.3 eie skryfwerk hersien nadat terugvoering ontvang is;

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder skryfstukke“publiseer”::

4.5.2 skryfwerk met die bedoelde teikengroep deel, soos die gesin of maats;

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en self woorde spel:

4.6.5 kennis van klanke en spelreëls gebruik om onbekende woorde te skryf;

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en skryfkonvensies gebruik:

4.7.2 punktasie gepas gebruik.

Assesseringstandaard 6.1: Dit is duidelik wanneer die leerder klanke in verband bring met letters en woorde:

6.1.2 enkel- en dubbelkonsonante en –vokale korrek gebruik;

Assesseringstandaard 6.2: Dit is duidelik wanneer die leerder met woorde werk:

6.1.2 sommige spelreëls gebruik om korrek te spel.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks