Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Huistaal Graad 3 » Dierestories - 03

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Dierestories - 03

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Dierestories

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Inleiding

Die ICS modules in Graad 3 moedig leerders aan om wyd te lees, fiksie sowel as nie-fiksie. Daar word baie geleenthede geskep vir leerders om te skryf, woordeskat uit te bou en taal te gebruik. Hierdie vaardighede word onderskryf deur tegnieke en strategieë om bewus te raak van klanke. Woordherkenning en begripsvaardighede word geoefen en nuwe klanke word sistematies aangeleer.

Die leeruitkomstes vir Graad 3 word doeltreffend geïntegreer sodat leerders kan skryf oor dit wat hulle gehoor het, bespreek het en gelees het. Die onderwerpe wat vir die modules gekies is, sal vir die leerders in Graad 3 interessant wees aangesien dit in hulle ervaringsveld val. Ander leerareas soos Wiskunde en Lewensoriëntering word ook dikwels geïntegreer.

Alle aspekte van geletterdheid soos in die leeruitkomstes en assesseringstandaarde vir Graad 3 uiteengesit word is vervat in die 8 modules. Met die vaslegging, konsoldering en toepassing hiervan asook die kritieke en ontwikkelingsuitkomstes sal leerders in staat wees om in hulle huistaal te kan dink en redeneer.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat plus-minus twee modules per kwartaal voltooi word. Alle leerders behoort al agt modules deur te werk sodat hulle die nodige onderrig in skrifgeletterdheid en klanke kan ontvang.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Die gedig vertel van verskillende diere en wat hulle gewoontes is. Leerders beplan ‘n praatjie oor ‘n dier en skryf ‘n verslag wat hulle vir die klas voorlees. Leerders lees die stories van “Leeu en Muis” en “Die Skilpad en die Haas” en beantwoord vrae daaroor. Daar is raaisels om te lees en op te los en leerders skryf hulle eie raaisels.

 • SKRIF
Table 1
m_patroon_vas.png: m_vas.png n_vas.png r_vas.png
u_patroon_vas_02.png: u_vas.png v_vas.png w_vas.png
c_patroon_vas.png: c_vas.png    
o_vas_patroon.png: o_vas.png    
a_patroon_vas.png: a_vas.png d_vas.png q_vas.png
 • KLANKE EN WOORDBOU

Woorde wat eindig op die volgende medeklinkers; ks, ng, nk, lp, lk, rs, ns, nt, mp, rk asook woorde wat begin met spr, str, skr.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

 • Lees die storie van .....

Die Leeu en die Muis - ('n Tradisionele fabel)

Eendag beland 'n piepklein muisie in die poot van 'n yslike groot leeu. "Ek het jou gevang, Meneer Muisie, jy is myne!" brul die yslike groot leeu.

"Asseblief, Grote Leeu, Koning van die Diere, moet my nie seermaak nie. Laat my asseblief los. My kinders wag vir my en die son sak al laag. As jy my loslaat, sal ek vir jou ook eendag 'n guns bewys", pleit die muisie.

"Jy weet", brul die yslike, groot leeu, "ek dink nie jy sal enige nut vir my wees nie. Jy is glad te klein om vir my gunste te bewys. Maar loop maar, ek sal jou lewe spaar ter wille van jou kinders. Toe, loop nou, voor ek van plan verander."

Piepklein Muisie skarrel vinnig weg en verdwyn in die bosse.

'n Paar dae later word Grote Leeu in 'n strik gevang. Hy is vas en kan nie roer nie. Hy brul en brul, maar kan nie loskom nie. Skielik hoor hy 'n "piep-piep" hier naby hom. Sowaar, dit is dieselfde muisie wat hy 'n paar dae tevore gevang het.

"Lê stil", piep die muisie, "Ek sal gou-gou die toue deurknaag, dan sal jy los wees."

"Ag, ou Muisie," kla Grote Leeu moedeloos, die toue is so dik en jou tandjies is so klein. Hoe sal jy dit regkry?"

Maar die muisie hou net aan met knaag en sowaar, kort voor lank is daar 'n yslike gat waardeur Grote Leeu kan kruip.

"Baie dankie, Kleine Muisie. Jy het vandag my lewe gered. Al is jy baie, baie klein, het jy my gered toe ek magteloos was. Ek is jammer dat ek gedink het dat jy te klein is om my te help. Ek sal vir jou en jou kindertjies 'n groot geskenk gee." Hulle was vir ewig vriende.

 • Teken die prent.
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
Table 2
LU 3.3.1  
 • Beskryf in 'n paar sinne die verskille tussen die muisie en die leeu.
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)

Muisie

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Leeu

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Dramatiseer die storie vir die klas.
 • Beplan nou die opvoering:
Table 3
LU 2.3   LU 5.5.2  
 • Kyk weer na:

HOOFLETTERS,

PUNTE, en

VRAAGTEKENS

 • Neem 'n rooi potloodkryt en verander die foute wat gemaak is.
 • Lees die storie versigtig deur en kyk of jy al die foute reggemaak het.
 • Teken die prent.
Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)
Table 4
LU 4.7.2  
 • Skryf nou die volgende hoofstuk van "Hoppie die Hasie" en voorspel wat jy dink met hom gebeur het.
 • Gee jou storie 'n titel.
 • Teken die prent.
 • Lees jou storie vir die klas.

Table 5
LU 4.3.3   LU 4.4.3   LU 4.5.1   LU 4.6.1   LU 4.7.4  
Figure 4
Figure 4 (graphics4.png)
 • Voltooi die patroon.
Table 6
LU 4.1  
 • Voltooi die woorde met 'n klinker.

Figure 5
Figure 5 (graphics5.png)

 • Waar pas hulle in?

1. Luister na die mooi .................................................................... van die klavier.

2. Jy sal jou vinger .............................................................................. by die vuur.

3. Dis 'n groot ................................................................................................. bye.

4. Jy sal my motor ...................................................................................................

5. Slim kinders is .....................................................................................................

6. Hy .................................................................................................... na sy asem.

7. Dit was 'n ......................................................... brander wat my omgestamp het.

8. Kyk hoe mooi ................................................................................ die diamant.

Table 7
LU 6.1.2  

Assessering

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige stories met ‘n begin, middel en einde skep en vertel deur beskrywende taal te gebruik, herhaling te vermy en elemente van intrige en karakterisering te gebruik;

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder tekste op hul eie lees en ‘n verskeidenheid strategieë gebruik om betekenis te skep:

3.3.1 ‘n geskrewe teks vlot en met begrip lees:

Leeruitkomste 4SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder leesbaar skryf:

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en skryfkonvensies gebruik:

4.7.2 punktasie gepas gebruik;

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige strategieë gebruik om inligting te verkry:

5.5.2 staaf en verduidelik argumente deur redes en bewyse te verskaf.

Leeruitkomste 6: TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.1: Dit is duidelik wanneer die leerder klanke in verband bring met letters en woorde:

6.1.2 enkel- en dubbelkonsonante en –vokale korrek gebruik.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks