Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Huistaal Graad 3 » Muggie Deel 02 - 02

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Muggie Deel 02 - 02

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Muggie Deel 2

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Inleiding

Die ICS modules in Graad 3 moedig leerders aan om wyd te lees, fiksie sowel as nie-fiksie. Daar word baie geleenthede geskep vir leerders om te skryf, woordeskat uit te bou en taal te gebruik. Hierdie vaardighede word onderskryf deur tegnieke en strategieë om bewus te raak van klanke. Woordherkenning en begripsvaardighede word geoefen en nuwe klanke word sistematies aangeleer.

Die leeruitkomstes vir Graad 3 word doeltreffend geïntegreer sodat leerders kan skryf oor dit wat hulle gehoor het, bespreek het en gelees het. Die onderwerpe wat vir die modules gekies is, sal vir die leerders in Graad 3 interessant wees aangesien dit in hulle ervaringsveld val. Ander leerareas soos Wiskunde en Lewensoriëntering word ook dikwels geïntegreer.

Alle aspekte van geletterdheid soos in die leeruitkomstes en assesseringstandaarde vir Graad 3 uiteengesit word is vervat in die 8 modules. Met die vaslegging, konsoldering en toepassing hiervan asook die kritieke en ontwikkelingsuitkomstes sal leerders in staat wees om in hulle huistaal te kan dink en redeneer.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat plus-minus twee modules per kwartaal voltooi word. Alle leerders behoort al agt modules deur te werk sodat hulle die nodige onderrig in skrifgeletterdheid en klanke kan ontvang.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Kommunikasie tussen Muggie en die leerders gaan voort. Muggie word gewaarsku teen ‘n gevaarlike kat wat in die buurt is en die volgende dag val hy die muise in die skool aan. Neef Poeks se stert word afgebyt en hy word hospitaal toe geneem. Oupa Muis vra vir vrywilligers om ‘n klok om die kat se nek te hang maar die muise is almal te bang. Muggie vra vir die leerders om dit te doen. Leerders bespreek en skryf oor hul noue ontkomings. Daar is ook grappies en raaisels om na te luister, te bespeek en ‘n boodskap met ‘n kode wat hulle kan ontsyfer. Tegnologie word hier geintegreer. Leerders ontwerp en maak ‘n “gesond word” -kaartjie vir Neef Poeks. Leerders leer die volgorde van die letters van die alfabet.

 • SKRIF

Die volgende hoofletters word aangeleer;

Table 1
V_hoofletter.png, W_hoofletter.png, Y_hoofletter.png, P_hoofletters.png, B_hoofletter.png,
R_hoofletter.png, H_hoofletters.png, K_hoofletter.png, N_hoofletter.png, R_hoofletter.png,
M_hoofletter.png, A_hoofletter.png, T_hoofletter.png, F_hoofletter.png M_hoofletter.png,
 • KLANKE EN WOORDBOU

Die korrekte skryfwyse van die volgende groepe meervoude word aangeleer soos;

rek – rekke; perd – perde; blaar – blare; soen – soene.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

 • Verdeel in groepe.
 • Elkeen kry ‘n beurt om te vertel van ‘n noue ontkoming wat hy/sy gehad het.
 • Skryf jou storie.
 • Dink hoe jy gaan begin.
 • Gebruik jou woordeboek om moeilike woorde korrek te skryf.
 • Lees jou storie vir die klas.

My noue ontkoming

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 2
LU 2.3   LU 2.5.4   LU 4.2.2   LU 4.6.4  
 • Skryf Muggie se storie korrek oor en teken die prent.

eendag het al die muise ‘n vergadering gehad daar was ‘n groot swart kat wat baie lastig geword het die swart kat wou die muise vang hulle besluit toe op ‘n goeie plan iemand moet ‘n klokkie om die kat se nek hang maar wie sal dit doen niemand het die moed gehad om so naby aan die kat te kom nie hulle vra toe my maatjie om vir hulle te help

 • Gee dit vir ‘n maatjie om te kyk of jy al die hoofletters en punte korrek ingeskryf het.
 • Maak al jou foute reg.
Table 3
LU 4.7.2  

Muggie se storie

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 4
LU 4.4.2   LU 4.4.3  
 • Doen dieselfde met hierdie woorde, soos byvoorbeeld,

een grap, baie grappe

Een Baie

tas .......................................................................

mes .......................................................................

vis .......................................................................

tros .......................................................................

bus .......................................................................

klas .......................................................................

mus .......................................................................

os .......................................................................

mot .......................................................................

hut .......................................................................

kat .......................................................................

mat .......................................................................

ster .......................................................................

kar .......................................................................

lat .......................................................................

tor .......................................................................

 • Skryf hierdie sinne oor en begin met : Gister .................

1. Die muise sien ‘n groot swart kat.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Ek stuur hierdie brief spoedpos.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Jy moet dringend vir Muggie laat weet wat jy besluit het. Sal jy help?
 • Bespreek dit in ‘n groep. Miskien het julle ‘n beter plan.
 • Skryf nou jou brief aan Muggie.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 5
LU 2.5.1   LU 2.5.2   LU 4.3.2  
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)

Table 6
LU 4.1  
 • Al hierdie woorde het ‘n enkelklank, ‘n kort, toe lettergreep EN TWEE medeklinkers aan die einde.
 • As hierdie woorde in die meervoud geskryf word, word net “e” bygevoeg, soos byvoorbeeld,

Een perd, baie perde

 • Voltooi die volgende meervoude.

Een Baie

stert .......................................................................

hond .......................................................................

plank .......................................................................

vurk .......................................................................

slurp .......................................................................

vark .......................................................................

vonk .......................................................................

lint .......................................................................

stomp .......................................................................

 • Skryf hierdie sinne korrek oor. Gebruik kommas.

1. Jan en Lisa en Piet en Riaan het gaan swem.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Hy tel rooi en wit en bruin en grys klippies op.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 7
LU 6.1.2  
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)
Table 8
LU 4.1  

Assessering

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige stories met ‘n begin, middel en einde skep en vertel deur beskrywende taal te gebruik, herhaling te vermy en elemente van intrige en karakterisering te gebruik;

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder deelneem aan klas- en groepbesprekings:

2.5.1 onderwerpe tydens groepbesprekings inisieer;

2.5.2 beurte neem en relevante vrae stel;

2.5.4 sensitiwiteit toon vir ander se regte en gevoelens;

Leeruitkomste 4SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder leesbaar skryf:

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategieë gebruik om ‘n skryfstuk te begin:

4.2.2 begin om skryfstuk te beplan;

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n konsepweergawe van ‘n skryfstuk vir verskillende doeleindes skryf:

4.3.2 ‘n reeks kort tekste vir verskillende doeleindes skryf;

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder skryfstukke hersien:

4.4.2 eie skryfwerk redigeer;

4.4.3 eie skryfwerk hersien nadat terugvoering ontvang is;

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en self woorde spel:

4.6.4 ‘n woordeboek gebruik om spelling en woordbetekenis na te gaan;

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en skryfkonvensies gebruik:

4.7.2 punktuasie gepas gebruik.

Leeruitkomste 6: TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.1: Dit is duidelik wanneer die leerder klanke in verband bring met letters en woorde:

6.1.2 enkel- en dubbelkonsonante en –vokale korrek gebruik.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks