Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » MENSE VAN SUID-AFRIKA

Navigation

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
Download
x

Download module as:

 • PDF
 • EPUB (what's this?)

  What is an EPUB file?

  EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

  Downloading to a reading device

  For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(what's this?)" link.

 • More downloads ...
Reuse / Edit
x

Module:

Add to a lens
x

Add module to:

Add to Favorites
x

Add module to:

 

MENSE VAN SUID-AFRIKA

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

LEWENSVAARDIGHEDE

Graad 3

Op reis deur ons land?

Module 1

Mense van Suid-Afrika

Ons mense se eetgewoontes

Julle het nou geleer van al die verskillende provinsies in ons land. Ons mense hou van verskillende soorte kos. Hier volg ‘n paar voorbeelde:

Figure 1
Figure 1 (Picture 9.png)
Die Maleiers is baie lief vir kerrie. Hulle maak graag kerriekos soos bobotie, kerriehoender en samoesas.

Figure 2
Figure 2 (Picture 10.png)
Die Vrystaters is bekend vir hulle pap, mielies en wors.

Figure 3
Figure 3 (Picture 11.png)
Die Kapenaars braai graag snoek en bedien dan saam daarmee patats, growwe brood en druiwekonfyt.

Figure 4
Figure 4 (Picture 12.png)
Die Xhosas hou baie van krummelpap.

Stel ‘n spyskaart met verskillende soorte kos saam sodat daar ietsie vir al die verskillende mense is. Versier die spyskaart met tradisionele patrone. Die mense moet sommer baie lus kry vir die kos.

(Gebruik ‘n A4-karton waarop jy jou spyskaart kan maak.

Figure 5
Figure 5 (graphics1.jpg)

Teken slegs 'n prent van jou gesig in ‘n raam. Let op hoe jou gelaatstrekke (hoe jy lyk) verskil van dié van ander mense.

Figure 6
Figure 6 (graphics2.jpg)

Die mense van Suid-Afrika verskil. Ons staan ook bekend as die reënboognasie. Jy wonder seker hoekom sê ons so. Wel, 'n reënboog het mos baie verskillende kleure. So is daar in ons land ook baie verskillende mense. Het jy al gesien hoe mooi is die reënboog? Wanneer ons respek het vir mekaar se taal, kultuur, gebruike, tradisies en geloof, kan ons ook 'n baie mooi en spesiale nasie vorm.

 • Kom ons gesels 'n bietjie oor al die verskille.

Dit is mos baie moeilik om iemand te verstaan as jy nie sy taal ken nie. In Suid-Afrika het ons 1 1 amptelike tale. Gelukkig hoef ons darem nie al die tale te kan praat nie, maar ons gaan tog 'n paar sinnetjies leer.

Kyk of jy die volgende kan verstaan:

 • Ngubani igama lakho?

(Wat is jou naam?)

 • Ngubani ifani yakho?

(Wat is jou van?)

 • Uhlala phi?

(Waar bly jy?)

Groepwerk:

 • Bespreek wat julle sal doen as julle mekaar se taal nie verstaan nie.
 • Dramatiseer ‘n toneeltjie waar een persoon 'n ander "taal" praat. (Mimiek) Bespreek hoe julle voel as jy nie kan verstaan wat die persoon probeer sê nie.
 • Bespreek watter probleme daar kan ontstaan en hoe julle dit sal oplos.
 • Gaan gesels met ander maats in jou skool wat 'n ander taal praat.
 • Kyk of hy/sy vir jou 'n paar nuwe woorde kan leer.

Beantwoord nou die volgende vrae:

 • Hoe het die ander taal vir jou geklink?
 • Was dit vir jou maklik om 'n paar nuwe woorde te leer?
Table 1
Ja Nee

Ons gaan nou in ander tale probeer tel.

Table 2
een twee drie vier vyf
one two three four five
in ye zimbini zintathu zine zintlanu
 • Teken twee maats wat met mekaar gesels.
 • Werk in groepe: Nooi iemand van ‘n ander kultuur na jul klas. Rig ‘n uitnodiging aan hom / haar op ‘n mooi kaartjie.

Bespreek watter vrae julle graag vir julle besoeker wil vra. Onthou: taal, godsdiens, gebruike, ens.

 • Kies die beste vrae. Maak nou ‘n finale lys van vrae wat julle as klas gaan vra. Bespreek wie watter vraag vra.

Teken in elke blokkie iets waarvandaar in ons volkslied gesing word:

Figure 7
Figure 7 (Picture 4.png)

Ons Volkslied

Figure 8
Figure 8 (graphics3.jpg)

Onderhoudsvrae

 1. Waar het u grootgeword? Hoe het u huis gelyk en hoeveel mense het daar gewoon?
 2. Hoe word die kinders se name gekies?
 3. Vertel ons van 'n tradisionele troue.
 4. Van watter soort kos hou julle mense die meeste?
 5. Het julle 'n tradisionele kleredrag? Indien wel, vertel ons meer daarvan.
 6. Wat is die algemene geloof van julle kultuur? Wys vir ons ‘n tradisionele dans.
 7. Watter rol speel musiek en dans in julle lewe?
 8. Wat het die afgelope jare verander en wat het nog dieselfde gebly?

Figure 9
Figure 9 (Picture 22.png)
(Leer ‘n eenvoudige dansie aan. )

Laat haar/hom welkom en tuis voel.

Skryf 'n kort briefie aan julle besoeker om haar/hom te bedank. Vertel haar/hom wat julle van haar/sy tradisies en kultuur geleer het.

Table 3
ASSESSERINGSTANDAARDE(LU’s)
LEWENSORIËNTERINGLU 2
SOSIALE ONTWIKKELING:Die leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede, asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.3 die rol bespreek wat aanvaarding, om te gee, vergifnis en om te deel in gesonde sosiale verhoudings, speel.
KUNS EN KULTUURLU 2
REFLEKSIEDie leerder is in staat om krities en skeppend oor kuns- en kultuurprosesse, -produkte en –style in die konteks van die verlede en die hede te besin.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 (dans) – identifiseer hoe gevoelens en gemoedstemming deur middel van die liggaam en gesig, asook die gebruik van energie en die keuse van bewegings, uitgedruk word.
LU 4
UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIEDie leerder is in staat om veelvuldige vorme van kommunikasie en uitdrukking in kuns en kultuur te ontleed en te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.3 (drama) – die stem, gebare en liggaamsvorms gebruik om gevoelens en gedagtes uit te druk.

Memorandum

 • Bespreek oor hoe ons respek vir ander moet hê en waarom.
 • Bespreek en wys prente van die bevolkingsgroepe.
 • Nooi iemand wat u ken en wat graag vir die leerders meer van hulle kultuur sal wil vertel na die klas, of doen dit saam in graad-verband.

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Reuse / Edit:

Reuse or edit module (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.