Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Lewensvaardighede Graad 3 » BESOEDELING

Navigation

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

BESOEDELING

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

LEWENSVAARDIGHEDE

Graad 3

BEWARING VAN ONS SEELEWE

Module 5

BESOEDELING

Figure 1
Figure 1 (graphics1.jpg)

Watter soort rommel kry ons op die strande? Skryf die woord neer en teken ‘n prentjie onder elke woord.

Bespreek in julle groepe:

 • Wat gee aanleiding tot die besoedelingsprobleem?
 • Wat kan julle alles doen om ons kus teen besoedeling te bewaar?
 • Skryf vyf gedagtes neer.

Bespreek die prent in julle groepe.

 • Identifiseer al die rommel wat op die strand lê.
 • Trek ‘n sirkel met ‘n rooi kryt om elke stukkie rommel.
 • Kleur die res van die prent netjies in.

Figure 2
Figure 2 (graphics2.jpg)

Gebruik die volgende woorde in goeie sinne. Albei sinne moet ons meer van die see vertel.

gevaarlik skoon

 • Ontwerp ‘n groot bord wat op die strande aangebring kan word.
 • Waarsku die mense om nie op die strande rommel te strooi nie.
 • Bespreek in julle groep hoe die houer vir die rommel op die strand gaan lyk. Teken ‘n eenvoudige prentjie en vergelyk dit met die res van die groep se tekeninge.

Dink jy julle houer sal gebruik kan word?

 • Gee twee redes waarom jy dink die munisipaliteit sal julle houers kan gebruik.

Onthou: Elkeen van ons moet help om ons seelewe te bewaar. Moenie wat mooi is, beskadig nie. Gee om vir ons natuur!

Bespreek watter ander soort besoedeling ons nog kry. Watter ander projek kan julle nog aanpak? Dink aan lugbesoedeling, vuil parke, geraas, ensovoorts.

Kleur die maats wat bymekaar pas dieselfde in:

Figure 3
Figure 3 (graphics3.jpg)

Assessering

Table 1
ASSESSERINGSTANDAARDE(LU’s)
LEWENSORIëNTERINGLU 1
GESONDHEIDS-BEVORDERINGDie leerder sal in staat wees om ingeligte besluite te neem oor persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 aan herwinningsprojek deelneem en verduidelik hoe herwinning tot omgewings-gesond bydra.
LU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELINGDie leerder sal in staat wees om aangeleerde lewens-vaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te bereik en te ontwikkel, sodat hy of sy effektief op uitdagings in sy of haar wêreld kan reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder :
3.5 groepwerkvaardighede identifiseer en dit konsekwent toepas.
AARDRYKSKUNDELU 3
VERKENNINGDie leerder sal in staat wees om ingeligte besluite oor sosiale en omgewingsake en probleme te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 ‘n besoedelingsprobleem identifiseer (bv. Die besoedeling van ons seelewe);3.2 beskryf wat tot die besoedeling aanleiding gee;3.4 maniere suggereer waarop die besoedelingsprobleem verminder kan word;3.5 oplossings voorstel om die beste resultate te kry.
NATUURWETENSKAPLU 1
WETENSKAPLIKE ONDERSOEKEDie leerder sal in staat wees om met selfvertroue op nuuskierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om verwantskappe te ondersoek en probleme in wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskontekste op te los.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 Heroorweeg: verduidelik en reflekteer oor watter handeling bedoel was en of die plan uitvoerbaar was (besin oor hoe die groep se handeling tot die doel bygedra het; dink oor ander onderwerpe of probleme wat ondersoek kan word).
TEGNOLOGIELU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDEDie leerder sal in staat wees om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en met verantwoordelikheid toe te pas, met gebruikmaking van geskikte inligting- en kommunikasietegnologieë.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 Ondersoek: Vind uit waarom bestaande produkte met betrekking tot ’n probleem, behoefte of geleentheid gepas vir die doel daarvan is.1.3 Ontwerp: verskillende moontlike oplossings voorstel, een kies en ‘n vryhandskets daarvan maak;1.4 Maak: verduidelik hoe die houer gemaak gaan word en wat gebruik gaan word om dit te maak;1.6Evalueer: die sterk en swak punte van eie produk sowel as van dié van ander identifiseer.

Memorandum

 • Ontwerp ‘n houer waarin rommel gegooi kan word (Teg 1.2, 1.3, 1.4).
 • Indien u skool naby die kus is, reël ‘n uitstappie waar die leerders die geleentheid kry om die strand skoon te maak. Andersins kan ‘n rivierwal of spruit in die omgewing ook opgeruim word.
 • Herwinningsprojek: organiseer ‘n herwinningsprojek waarby al die grade betrokke kan raak (LO 1.2).
 • Liedjies aanleer: “Daar is vissies in die water” en/of “Kinders moenie in die water mors nie...”

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks