Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » GIÁO TRÌNH DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002, MỞ ĐẦU

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
  • VOCW

    This module is included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
    By: Vietnam OpenCourseWare

    Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

GIÁO TRÌNH DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002, MỞ ĐẦU

Module by: Phạm Văn Huấn. E-mail the author

Summary: Khái niệm về thông tin và dự báo biển; Ý nghĩa đảm bảo thông tin và dự báo biến đối với hoạt động kinh tế, kỹ thuật trên biển.

MỞ ĐẦU

NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA PHỤC VỤ THỦY VĂN BIỂN CHO CÁC CƠ SỞ KINH TẾ

Phục vụ khí tượng thủy văn cho các lĩnh vực có liên quan đến biển của kinh tế là nhiệm vụ cơ bản của công tác phục vụ dự báo biển mà lịch sử phát triển của nó luôn luôn gắn liền với những hoạt động của con người. Với sự phát triển của hàng hải, xây dựng thủy công trình ở biển, những đòi hỏi về phục vụ thủy văn cho các cơ sở kinh tế như các tài liệu tổng quan, những thông tin và dự báo thủy văn càng ngày càng tăng và thay đổi về nội dung, chất lượng và hình thức.

Thông thường người phân loại tài liệu tổng quan gồm những kiến thức về trạng thái của biển ở những thời gian đã qua, thông tin là trạng thái của biển trong thời gian hiện tại, còn dự báo là những thông tin, những nhận định có cơ sở khoa học về trạng thái của biển trong tương lai. Tất cả các dạng phục vụ thủy văn này đều có ý nghĩa to lớn đối với hàng hải, ngành đánh bắt hải sản, xây dựng thủy công trình và phòng thủ đất nước.

Đối với một nước có ngành giao thông đường biển và đội tàu đánh cá phát triển, có nhiều hải cảng... thì dĩ nhiên những đòi hỏi phục vụ thủy văn biển càng nhiều và công tác nghiên cứu chế độ thủy văn của các biển và đại dương càng mở rộng.

Mỗi ngành kinh tế, mỗi hoạt động của con người trên biển đòi hỏi những dạng tài liệu khác nhau về biển. Nếu như để thiết kế các công trình kỹ thuật trên biển và ven bờ biển người ta cần những tài liệu về chế độ nhiều năm (các giá trị trung bình, cực đại, cực tiểu của các yếu tố khí tượng, vật lý thủy văn, tần số lặp lại của chúng), thì đối với hàng hải, dẫn dắt tàu, lắp đặt các hệ thống kỹ thuật trong biển, người ta cần cả những thông tin “thời tiết” đang có của biển lẫn những dự báo về các yếu tố thủy văn biển như sóng, dòng chảy... và những dự báo này thường có ý nghĩa lớn hơn.

Ngày nay, bên cạnh việc đảm bảo an toàn chạy tàu trên biển, người ta còn quan tâm tới hiệu quả cao nhất của mỗi chuyến chạy tàu. Tại các nước có ngành kinh tế giao thông biển phát triển như Anh, Mỹ, Nga... ngành phục vụ thủy văn còn đảm nhận cả dịch vụ đảm bảo những đường bơi tối ưu cho các tàu viễn dương. Đây là một hình thức phục vụ thủy văn mới và hứa hẹn, đang phát triển mạnh mẽ. Đồng thời hình thức phục vụ này lại đề ra những yêu cầu lớn hơn đối với các dự báo gió, dòng chảy, sóng, độ đóng băng... trên những vùng rộng lớn của đại dương.

Ngành cá biển và công nghiệp khai thác khoáng sản và dầu khí trên biển cũng cần nhiều thông tin về trạng thái của biển. Những tháp khoan, những cầu nối, đường ống được thiết kế, xây dựng ở vùng thềm lục địa để khai thác dầu, khí và các khoáng sản khác cũng cần được phục vụ thủy văn một cách toàn diện. Trong xây dựng các công trình kỹ thuật và khai thác cá ở miền bờ, những dự báo về sóng, dòng chảy, dao động mực nước và các hiện tượng băng (đối với các nước ở vùng vĩ độ cao) vô cùng quan trọng.

Phục vụ thủy văn biển thâm nhập cả vào các hoạt động của hải quân. Ở đây cần thiết những dự báo dao động mực nước biển, dòng chảy, thời gian xuất hiện những hiện tượng băng. Lịch sử biết đến nhiều cuộc dự báo trôi mìn đã ngăn chặn nguy hiểm cho bao nhiêu sinh mạng con người và tàu thuyền, những dự báo điều kiện thủy văn và động lực biển cho các cuộc đổ bộ quân đội. Gần đây, do phát triển của hạm tàu ngầm hoạt động trong biển và đại dương, người ta đặc biệt quan tâm đến vai trò của những dự báo đặc thù như dự báo về phân bố theo phương thẳng đứng của nhiệt độ nước đại dương, diễn biến của các lớp đột biến nhiệt độ, mật độ ở các vùng biển khác nhau.

Ở nhiều nước, việc thông báo kịp thời cho các cơ sở sản xuất, các cơ quan nhà nước về những hiện tượng thủy văn nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm như các vụ nước dâng, nước dạt lớn, sóng thần, đóng phủ băng đối với tàu thuyền... có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Như vậy, ngành phục vụ khí tượng thủy văn đã và đang thực hiện những nhiệm vụ đa dạng. Hiệu quả của sự phục vụ, dĩ nhiên, càng ngày càng tăng và quy định một mặt bởi các hoạt động sản xuất, kinh tế và các lĩnh vực khác của con người ngày càng phát triển rộng và sâu, yêu cầu dung lượng khoa học kỹ thuật cao hơn, mặt khác bởi trình độ các phương pháp nghiên cứu và dự báo biển ngày một hoàn thiện. Hai mặt đó quan hệ hữu cơ với nhau và luôn thúc đẩy nhau phát triển.

CÁC KHÁI NIỆM THÔNG TIN THỦY VĂN BIỂN VÀ DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN

Các thông tin thủy văn biển là các tài liệu quan trắc, kết quả xử lý tài liệu quan trắc về thủy văn biển và đại dương, tập hợp những công trình nghiên cứu của các cơ quan phục vụ dự báo biển nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh tế, kỹ thuật, những tư liệu về trạng thái của biển trong ngày qua và trong một thời kỳ ngắn đã qua (đến 10 ngày). Những tư liệu này giúp đánh giá hoàn cảnh, tình huống thủy văn trên biển (như sóng, hải lưu, nhiệt độ, phân bố băng...). Nếu không quán xuyến được trạng thái của biển ở thời điểm hiện tại thì cũng không thể lập được dự báo hoàn cảnh thủy văn biển trong tương lai.

Dự báo thủy văn biển là đoán trước, tính trước một cách có cơ sở khoa học những thay đổi của các đặc trưng thủy văn, một hiện tượng nhất định hay một yếu tố của chế độ thủy văn dựa trên những hiểu biết về các quy luật vật lý thủy quyển và khí quyển có tính đến các điều kiện địa lý, tự nhiên địa phương. Trong các dự báo phải phản ánh được đặc trưng định lượng và định tính của hiện tượng dự báo và thời gian xuất hiện của nó trong một vùng hay một địa điểm cụ thể.

Lập và đưa ra các dự báo là giai đoạn quan trọng và đầy trách nhiệm trong công việc của cơ quan phục vụ dự báo. Yêu cầu và đòi hỏi của các cơ sở kinh tế trong lĩnh vực dự báo biển rất lớn và ngày càng gia tăng.

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks