Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Động lực học biển - Phần 3: Thủy triều, Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002 (Giới thiệu)

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
  • VOCW

    This module is included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
    By: Vietnam OpenCourseWare

    Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Động lực học biển - Phần 3: Thủy triều, Phạm Văn Huấn, Nxb ĐHQGHN, 2002 (Giới thiệu)

Module by: Phạm Văn Huấn. E-mail the author

Summary: Lời giới thiệu giáo trình Thủy triều

----------------------------------------------------------------------

Phạm Văn Huấn

ĐỘNG LỰC HỌC BIỂN - PHẦN 3: THỦY TRIỀU

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội - 2002

----------------------------------------------------------------------

Lời nói đầu

Giáo trình “Động lực học biển - Phần 3 - Thủy triều” cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở về một hiện tượng động lực quan trọng diễn ra trong đại dương và biển là hiện tượng thủy triều.

Chương 1 mở đầu bằng mô tả định tính về hiện tượng thủy triều trong đại dương và biển, những đặc điểm biến thiên về cường độ và tính chất của dao động thủy triều của mực nước trong không gian và thời gian. Nội dung chính của chương này nhằm giải thích cơ chế hình thành hiện tượng thủy triều trong biển, những nguyên nhân làm cho dao động thủy triều có những tính chất và độ lớn, tương quan giữa dao động mực nước và triều lưu... phân hoá mà chúng ta quan sát thấy trong biển và đại dương thực. Đồng thời trong chương này cũng chú ý xây dựng những biểu thức định lượng của độ cao thủy triều tĩnh học, hệ phương trình vi phân tổng quát của chuyển động triều làm cơ sở cho những phương pháp tính toán thủy triều ở các chương 2 và 3.

Tính toán thủy triều là một lĩnh vực phức tạp và tỉ mỉ và nhiều phương pháp tính và phân tích số liệu mực nước thủy triều đã hình thành. Các chương 2 và 3 chỉ giới thiệu những nguyên lý về những phương pháp tính toán thủy triều, nhưng cũng chú ý tới những phương pháp đang được sử dụng rộng rãi hiện nay nhằm giúp cho người học tìm hiểu và có thể triển khai trong công tác nghiên cứu sau này.

Giáo trình này được soạn dựa theo những tài liệu có tính chất giáo khoa hoặc chuyên khảo của các tác giả V.V. Suleikin, A.I. Đuvanhin, V.I. Peresưpkin, C.G. Koutitas và A.V. Nhekrasov.

The Text-book “Tide in the sea” is intended for supplying students-oceanographers with the basic knowledge on an important dynamical phenomenon in the sea - the tide.

Chapter 1 describes qualitatively the tidal phenomenon in oceans and seas. The main content of this chapter is to explain the mechanism of formation of tidal motion in oceans, the dynamic factors that cause the space differentiation on the magnitude and wave properties of tidal oscillations, the ratio of tidal level and current oscillations... in real oceans. In this chapter quantitative expressions of equilibrium tide height and differential equations of the tide propagation are also derived to serve a basis for tidal computations in chapter 2 and chapter 3.

Tidal computation is a complex and detailed field and a large number of tide calculation methods are available. So in the chapter 2 and chapter 3 presented the basic principles of the computations. The attention is paid to largely used methods such as harmonic analysis after the Darwin and Doodson schemes and by the least squares method and numerical modeling of tide propagation in sea space.

This text-book was prepared based on the text-books and monographs by V.V. Suleikin, A.I. Duvanin, V.I. Peresipkin, C.G. Koutitas, A.V. Nhekrasov.

Bảng 1: MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THỦY TRIỀU  
1.1 Hiện tượng thủy triều ở đại dương 5
1.2 Sự hình thành lực tạo triều 11
1.3 Biểu thức giải tích của lực tạo triều 16
1.4 Thuyết tĩnh học thủy triều 19
1.5 Phương trình chuyển động của thủy triều 24
1.6 Phân tích định tính hệ phương trình chuyển động triều 33
1.7 Dao động thủy triều trong kênh 37
1.8 Bước sóng và năng lượng sóng thủy triều 46
1.9 Ảnh hưởng của lực Coriolis tới chuyển động thủy triều 49
1.10 Ảnh hưởng của ma sát tới chuyển động triều 56
1.11 Ảnh hưởng đồng thời của lực Coriolis và ma sát 60
1.12 Hiệu ứng phi tuyến trong kênh ma sát 63
CHƯƠNG 2 - NHỮNG PHƯƠNG PHÁP SỐ TRỊ TÍNH THỦY TRIỀU  
2.1 Phương pháp Defant 77
2.2 Phương pháp Hanxen 81
2.3 Mô hình dao động mực nước tổng cộng trong biển ven 90
CHƯƠNG 3 - NHỮNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỦY TRIỀU VÀ MỰC NƯỚC  
3.1 Lý thuyết phân tích điều hoà thủy triều 96
3.2 Phân tích điều hoà thủy triều bằng phương pháp Darwin 104
3.3 Phân tích điều hoà bằng phương pháp hàng hải 113
3.4 Phân tích chuỗi dòng chảy một ngày bằng phương pháp Maximov 119
3.5 Phân tích điều hoà bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất 125
3.6 Tính các yếu tố thiên văn và các hệ số suy biến 129
3.7 Độ gián đoạn và độ dài chuỗi quan trắc 132
3.8 Phân tích điều hoà thủy triều với những chuỗi quan trắc ngắn 135
3.9 Đánh giá độ chính xác phân tích thủy triều theo phương pháp bình phương nhỏ nhất 141
3.10 Sử dụng bộ lọc tần thấp trong phân tích chuỗi quan trắc 146
3.11 Tính các độ cao cực trị của thủy triều 149
3.12 Tính và đánh giá độ chính xác của các trị số trung bình mực nước 165
TÀI LIỆU THAM KHẢO 175

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks