Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Giáo trình Tôn giáo học » Câu hỏi trắc nghiệm phần Chức năng của Tôn giáo - tình hình diễn biến và xu thế của đời sống tôn giáo trên thế giới

Navigation

Table of Contents

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
  • VOCW

    This module and collection are included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
    By: Vietnam OpenCourseWare

    Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Câu hỏi trắc nghiệm phần Chức năng của Tôn giáo - tình hình diễn biến và xu thế của đời sống tôn giáo trên thế giới

Module by: Ha Le. E-mail the author

Summary: Câu hỏi trắc nghiệm phần Chức năng của Tôn giáo - tình hình diễn biến và xu thế của đời sống tôn giáo trên thế giới.

Problem 1

Tôn giáo có mấy chức năng cơ bản?
3
4
5
6

Problem 2

Các Mác cho rằng: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Thuật ngữ “thuốc phiện” ở đây nên hiểu thế nào?
Chất gây nghiện
Thuốc giảm đau
Chất kích thích
Sự ru ngủ

Problem 3

Tôn giáo có điều chỉnh được hành vi người có đạo hay không?
Có
Không
Vừa có vừa không

Problem 4

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?
Tôn giáo có vai trò quan trọng nhất trong việc liên kết xã hội
Tôn giáo không có vai trò liên kết xã hội
Tôn giáo là nhân tố liên kết xã hội chủ yếu
Cả a, b, c cùng sai

Problem 5

Trong tôn giáo, giao tiếp nào là giao tiếp cao nhất?
Giao tiếp giữa thần thánh với thần thánh
Giao tiếp giữa con người với thần thánh
Giao tiếp giữa con người với con người
Cả a, b, c cùng đúng

Problem 6

C. Mác đã so sánh tôn giáo với cái gì?
Tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức
Trái tim của thế giới không có trái tim
Tinh thần của trật tự không có tinh thần
Cả a, b, c cùng đúng

Problem 7

Người có đạo có thể chịu ảnh hưởng của bao nhiêu tôn giáo?
1
2
Nhiều
Cả a, b, c cùng đúng

Problem 8

Trong các xu thế chủ đạo của đời sống tôn giáo hiện nay, xu thế nào là nổi trội nhất?
Xu thế toàn cầu hóa
Xu thế đa dạng hoá
Xu thế tục hoá
Xu thế dân tộc hoá

Problem 9

Nhận định “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” (C.Mác) đề cập đến chức năng nào của tôn giáo?
Chức năng đền bù hư ảo
Chức năng thế giới quan
Chức năng điều chỉnh
Cả a,b,c đều sai

Problem 10

Chức năng nào được xem là chức năng chủ yếu và đặc thù của tôn giáo?
Chức năng đền bù hư ảo
Chức năng thế giới quan
Chức năng điều chỉnh
Cả a,b,c đều sai

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks