Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Giáo trình Tôn giáo học » Câu hỏi trắc nghiệm phần Đạo Cao đài và Phật giáo Hoà hảo

Navigation

Table of Contents

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
 • VOCW

  This module and collection are included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
  By: Vietnam OpenCourseWare

  Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
Download
x

Download collection as:

 • PDF
 • EPUB (what's this?)

  What is an EPUB file?

  EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

  Downloading to a reading device

  For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(what's this?)" link.

 • More downloads ...

Download module as:

 • PDF
 • EPUB (what's this?)

  What is an EPUB file?

  EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

  Downloading to a reading device

  For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(what's this?)" link.

 • More downloads ...
Reuse / Edit
x

Collection:

Module:

Add to a lens
x

Add collection to:

Add module to:

Add to Favorites
x

Add collection to:

Add module to:

 

Câu hỏi trắc nghiệm phần Đạo Cao đài và Phật giáo Hoà hảo

Module by: Ha Le. E-mail the author

Summary: Câu hỏi trắc nghiệm về Đạo Cao đài và Phật giáo Hoà hảo

Problem 1

Đạo Cao Đài chính thức ra đời vào năm nào?
1925
1926
1930
1939

Problem 2

Người khai đạo Cao Đài là ai?
Ngô Minh Chiêu
Lê Văn Trung
Phạm Công Tắc
Cả 3 ông

Problem 3

Giáo lý của đạo Cao Đài có đặc điểm:
Là sự vay mượn, chắp vá, nhào trộn, kết hợp các giáo lý của các tôn giáo khác
Chủ trương quy nguyên tam giáo (Phật – Lão – Nho)
Thống nhất 5 ngành đạo (Hợp nhất ngũ chi)
Tất cả đều đúng

Problem 4

Trong đạo Cao đài:
Bát quái đài là nơi thờ phụng Thánh , Thần, Tiên, Phật
Chức Hộ pháp đứng đầu cơ quan Hiệp Thiên đài
Chức Giáo tông đứng đầu cơ quan Cửu Trùng đài
Tất cả đều đúng

Problem 5

Tín đồ đạo Cao Đài một ngày làm lễ mấy lần?
2
3
4
5

Problem 6

Trong đạo Cao Đài, các màu sắc quy định trang phục là:
Đỏ, xanh biển, vàng, trắng
Đỏ, tím, vàng, xanh biển
Đỏ, vàng, đen, trắng
Vàng, xanh, trắng, đen

Problem 7

Huỳnh Phú Sổ là ai?
Giáo chủ đạo Hòa Hảo
Ông là con một địa chủ nhỏ
Từng đi học và học hết trung học
Tất cả cùng đúng

Problem 8

An Giang là nơi phát sinh của tôn giáo nào ở Việt Nam?
Cao Đài
Phật giáo Hòa hảo
Cả a, b cùng đúng
Cả a, b cùng sai

Problem 9

Giáo lý của đạo Hòa Hảo gồm 2 phần, đó là:
Ngũ giới cấm và Tứ đại điều quy
Học Phật và Tu nhân
Tư tưởng Phật giáo và sấm Trạng Trình
Tất cả đều đúng

Problem 10

Tín đồ đạo Hòa Hảo một ngày làm lễ mấy lần?
2
3
4
5

Problem 11

Đạo Hòa Hảo được nhà nước ta công nhận tư cách pháp nhân năm nào?
1975
1980
1990
1999

Problem 12

Tín đồ đạo Hòa Hảo cư trú chủ yếu ở đâu?
Nam bộ
Trung bộ
Bắc bộ
Khắp nơi

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Reuse / Edit:

Reuse or edit collection (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.

| Reuse or edit module (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.