Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Câu hỏi trắc nghiệm phần Đạo Tin lành

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
  • VOCW

    This module is included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
    By: Vietnam OpenCourseWare

    Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Câu hỏi trắc nghiệm phần Đạo Tin lành

Module by: Ha Le. E-mail the author

Summary: Câu hỏi trắc nghiệm về Đạo Tin lành

Problem 1

Đạo Tin Lành ra đời vào thế kỷ nào?
Thế kỷ XV
Thế kỷ XVI
Thế kỷ XVII
Thế kỷ XVIII

Problem 2

Tìm các câu sai trong các câu sau đây?
Đạo Tin Lành ra đời gắn với tên tuổi của hai đại biểu là Mactin Luthơ và Giang Canvanh
Đạo Tin Lành cho phép mục sư có gia đình riêng
Đạo Tin Lành coi Kinh thánh là cuốn sách mà chỉ có các giáo sĩ mới được kê cứu và giảng giải
Đạo Tin Lành coi Kinh thánh là chuẩn mực căn bản duy nhất của sự hành đạo

Problem 3

Đạo Tin Lành chịu ảnh hưởng tư tưởng của giai cấp nào?
Chủ nô
Phong kiến
Tư sản
Cả 3 giai cấp trên

Problem 4

So với nghi lễ của Công giáo, nghi lễ của đạo Tin Lành:
Cũng tương tự
Phức tạp hơn
Đơn giản hơn
Tất cả đều sai

Problem 5

Trong đạo Tin Lành, tín đồ xưng tội với ai?
Linh mục
Giám mục
a và b cùng đúng
a và b cùng sai

Problem 6

Trong các câu sau, câu nào sai?
Đạo Tin Lành chủ trương xây dựng giáo hội riêng rẽ
Giáo sĩ đạo Tin Lành có vai trò tuyệt đối với các tin đồ
Giáo sĩ đạo Tin Lành chịu sự kiểm soát của các tín đồ
Nhà thờ đạo Tin Lành có cấu trúc hiện đại nhưng bài trí đơn giản

Problem 7

Đạo Tin Lành được truyền vào Việt Nam đầu tiên bởi tổ chức Tin Lành nào?
Liên hiệp phúc âm truyền giáo
CMA
Giáo hội Cơ đốc phục lâm
a và b cùng đúng

Problem 8

Đạo Tin Lành xây dựng được cơ sở đầu tiên tại Việt Nam năm nào?
Năm 1901
Năm 1911
Năm 1927
Năm 1939

Problem 9

Ở Việt Nam có giáo hội Tin Lành Đề Ga hay không?
Không
Mới có gần đây

Problem 10

Việc bịa đặt ra cái gọi là Tin Lành Đề Ga của các tổ chức phản động nhằm mục đích gì?
Kích động sự ly khai trong cộng đồng dân tộc ở Tây Nguyên
Gây ra sự mất ổn định về an ninh trật tự của đất nước
Chia rẽ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam
Cả a, b, c cùng đúng

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks