Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
  • VOCW

    This module is included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
    By: Vietnam OpenCourseWare

    Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

Module by: Phạm Truyền Thống. E-mail the author

Ti êu đề:

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.

Từ khoá :

Ý nghĩa khoa học

thực tiển

Đề tài

Nâng cao chất lượng đào tạo là vấn đề luôn luôn tồn tại và được quan tâm nhiều trong chiến lược phát triển nhân lực nói riêng và xây dựng đất nước nói chung. Trong lĩnh vực Thông tin- Thư viện (TT-TV) là lĩnh vực phát triển tương đối nhanh chóng trong thời gian gần đây, và đòi hỏi tính chuyên môn cao ở người cán bộ TT-TV.

Sinh viên TT-TV ra trường ngoài những trang bị kiến thức có tính tổng quát chung, những môn học cơ bản, môn học chuyên ngành… còn cần phải được trang bị những kỹ năng về ngoại ngữ, tin học…Từ đó học sẽ mới có khả năng tìm hiểu cái mới về ngành nghề, bắt kịp tiến độ phát triển của ngành Thông tin –Thư viện trong nước và trên thế giới.

Hòa nhập theo sự phát triển của ngành, hiệp nay hầu hết các trung tâm Thông tin-Thư viện trong cả nước đều sử dụng phần mềm quản lý thư viện, đáp ứng tương đối đầy đủ các tính năng hổ trợ mà công tác thư viện đặt ra. Các công ty máy tính như Nam Hoàng, Tinh vân, CMC, Libray System, Lạc Việt ..đã cho ra đời các phần mềm quản lý thư viện như: Libol, Ilip, Elip, Library system, Vlas, Vebrary …với nhiều ưu điểm khác nhau: có thể quản lý thư viện tích hợp theo các phân hệ, modun liên hoàn, hổ trợ biên mục theo chuẩn Marc 21 và kiểm soát biểu ghi, quản lý được các cơ sở dữ liệu toàn văn…

Vấn đề đặt ra ở đây là trước tình hình đó người sinh viên học ngành Thông tin-Thư viện, khi mới ra trường và tiếp xúc với môi trường làm việc cụ thể thì có khả năng nắm bắt được các phần mềm đó một cách mau chóng hay không?

Vì lẽ đó đề tài sẽ đưa ra những chức năng, những phân hệ cơ bản của phần mềm quản lý Thư viện cần phải có trong hoạt động Thư viện hiện đại ngày nay. Từ đó ứng dụng đưa vào các Thư viện Việt Nam, và đó sẽ trở thành một tiêu chuẩn cho các Thư viện trong quá trình phát triển “ chuẩn hoá và hội nhập” vào các nước trên thế giới nói chung và khu vực nói riêng.

Mặt khác để nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ trong tương lai tiêu chuẩn này sẽ áp dụng vào chương trình đào tạo, giảng dạy của chuyên ngành Thư viện – Thông tin học. Nhằm cho các bạn sinh viên ôn lại kiến thức và có cái nhìn khái quát, thực tế về hoạt động của một Thư viện hiện đại sau khi đã học các môn chuyên ngành, giúp họ tiếp nhận công việc được thuận lợi, dễ dàng hơn trong quá trình kiến tập, thực tập tốt nghiệp cũng như khi tốt nghiệp ra trường.

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks