Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Đề cương môn học ứng dụng phần mềm VTLS

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
 • VOCW

  This module is included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
  By: Vietnam OpenCourseWare

  Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Đề cương môn học ứng dụng phần mềm VTLS

Module by: Phạm Truyền Thống. E-mail the author

Summary: UT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo: Thư viện – Thông tin

Khối kiến thức: Chuyên ngành

Mã môn học:

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

 1. Tên môn học: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VTLS (Phần mềm quản lý Thư viện)
 2. Số tín chỉ: 2(30 tiết).
 3. Trình độ: Sinh viên năm 4 (hoặc năm 3)
 4. Phân bổ thời gian:
  • Lên lớp: 20 tiết
  • Thực hành: 10 tiết
  • Hình thức khác: Thảo luận, tham quan thực tế Thư viện Trung tâm, Thư viện Đại học KHXH&NV, Thư viện Đại học Bách khoa TPHCM…
 5. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên cần học xong các học phần về thư viện và công nghệ thông tin nói chung, đặc biệt là biên mục mô tả, phân loại, ĐMCĐ, MARC21, bổ sung vốn tài liệu, tin học căn bản…

 1. Tính chất môn học: Bắt buộc
 2. Mục tiêu môn học:
  • Trang bị sinh viên các kiến thức khái quát về lý thuyết và thực hành của phần mềm quản lý Thư viện VTLS.
  • Sinh viên có thể xử lý tài liệu thư viện qua tất cả các qui trình từ Bổ sung đến phục vụ độc giả thông qua các phân hệ phần mềm VTLS.
 3. Nhiệm vụ sinh viên:
  • Dự lớp ít nhất 80% tiết học lý thuyết và tham gia thực hành đầy đủ.
  • Đọc các tài liệu tham khảo, nghiên cứu các phân hệ phần mềm VTLS: Chia nhóm thảo luận, làm thu hoạch theo nhóm, nộp sản phẩm báo cáo hoàn chỉnh.
 4. Tài liệu học tập:
  • Giáo trình chính:

Bài giảng “Ứng dụng phần mềm VTLS”

Powerpoint về nội dung bài giảng.

Thiết bị hổ trợ: Projector, laptop, phòng máy thực hành…

 • Sách và tài liệu tham khảo:

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks