OpenStax CNX

Sections
You are here: Home » Content » Xây dựng ứng dụng WAP với IIS và ASP

About: Xây dựng ứng dụng WAP với IIS và ASP

Module by: Do Ngoc Minh. E-mail the author

View the content: Xây dựng ứng dụng WAP với IIS và ASP

Metadata

Name: Xây dựng ứng dụng WAP với IIS và ASP
ID: m29023
Language: Tiếng Việt (vi)
Summary: WAP, viết tắt của Wireless Application Protocol (Giao thức ứng dụng không dây), kế thừa các chuẩn Internet (HTML, XML và TCP/IP), cho phép các thiết bị cầm tay có thể kết nối tới Server truy xuất thông tin và các dịch vụ. Giao thức này được thiết kế cho các trình duyệt siêu nhỏ (micro browser) dùng ngôn ngữ đánh dấu WML (Wireless Markup Language). Công nghệ WAP đang là công nghệ chuẩn chủ đạo cho các ứng dụng trên các thiết bị không dây như điện thoại di động. Một số ứng dụng WAP điển hình đang được áp dụng: đặt vé; kiểm tra email; xem dự báo thời tiết, tỉ giá, giá cổ phiếu; xem kết quả bóng đá; tra cứu danh bạ điện thoại…
Keywords: wap, iis, asp, wml
License: Creative Commons Attribution License CC-BY 3.0

Authors: Do Ngoc Minh (webmaster@vocw.edu.vn)
Copyright Holders: Do Ngoc Minh (webmaster@vocw.edu.vn)
Maintainers: vocw (Webmaster@vocw.edu.vn), Do Ngoc Minh (webmaster@vocw.edu.vn)

Latest version: 1.1 (history)
First publication date: Jul 10, 2009 5:48 am -0500
Last revision to module: Jul 12, 2009 9:56 am -0500

Downloads

PDF: m29023_1.1.pdf PDF file, for viewing content offline and printing. Learn more.
XML: m29023_1.1.cnxml XML that defines the structure and contents of the module, minus any included media files. Can be reimported in the editing interface. Learn more.

Version History

Version: 1.1 Jul 12, 2009 9:56 am -0500 by vocw
Changes:
moved from VOCW to CNX

How to Reuse and Attribute This Content

If you derive a copy of this content using a OpenStax-CNX account and publish your version, proper attribution of the original work will be automatically done for you.

If you reuse this work elsewhere, in order to comply with the attribution requirements of the license (CC-BY 3.0), you must include

  • the authors' names: Do Ngoc Minh
  • the title of the work: Xây dựng ứng dụng WAP với IIS và ASP
  • the OpenStax-CNX URL where the work can be found: http://cnx.org/content/m29023/1.1/

See the citation section below for examples you can copy.

How to Cite and Attribute This Content

The following citation styles comply with the attribution requirements for the license (CC-BY 3.0) of this work:

American Chemical Society (ACS) Style Guide:

Ngoc Minh, D. Xây dựng ứng dụng WAP với IIS và ASP, OpenStax-CNX Web site. http://cnx.org/content/m29023/1.1/, Jul 12, 2009.

American Medical Assocation (AMA) Manual of Style:

Ngoc Minh D. Xây dựng ứng dụng WAP với IIS và ASP [OpenStax-CNX Web site]. July 12, 2009. Available at: http://cnx.org/content/m29023/1.1/.

American Psychological Assocation (APA) Publication Manual:

Ngoc Minh, D. (2009, July 12). Xây dựng ứng dụng WAP với IIS và ASP. Retrieved from the OpenStax-CNX Web site: http://cnx.org/content/m29023/1.1/

Chicago Manual of Style (Bibliography):

Ngoc Minh, Do. "Xây dựng ứng dụng WAP với IIS và ASP." OpenStax-CNX. July 12, 2009. http://cnx.org/content/m29023/1.1/.

Chicago Manual of Style (Note):

Do Ngoc Minh, "Xây dựng ứng dụng WAP với IIS và ASP," OpenStax-CNX, July 12, 2009, http://cnx.org/content/m29023/1.1/.

Chicago Manual of Style (Reference, in Author-Date style):

Ngoc Minh, D. 2009. Xây dựng ứng dụng WAP với IIS và ASP. OpenStax-CNX, July 12, 2009. http://cnx.org/content/m29023/1.1/.

Modern Languages Association (MLA) Style Manual:

Ngoc Minh, Do. Xây dựng ứng dụng WAP với IIS và ASP. OpenStax-CNX. 12 July 2009 <http://cnx.org/content/m29023/1.1/>.