Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Waarom is speel belangrik?

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseLO display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Life Orientation (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseLO" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Waarom is speel belangrik?

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

LEWENSORIËNTERING

Graad 8

FISIESE ONTWIKKELING EN BEWEGING

Module 16

WAAROM IS SPEEL BELANGRIK?

Aktiwiteit 1:

Om jou bewus te maak van die waarde van spel of speel

[LU 4.4]

Waarom is speel belangrik?

 • Om te speel is ’n natuurlike drang van mense, en van diere. Die meeste van ons het klein katjies of hondjies gehad as speelmaats. Die katjie jaag en vang die bol wol, kap dit heen en weer met die pootjie; die klein hondjie spring op die pantoffel, knaag dit en grom kastig kwaai as jy die pantoffel wil afvat.
 • ’n Mens kan sover gaan om te sê dat spel die natuur se manier is om die jong lede van ’n spesie voor te berei op hulle lewe. Hulle leer deur spel, en so speel-speel ontwikkel die jong dier of kind se spiere en fisiese vaardighede. Indien daar in ’n groep gespeel word, leer die jong kind ook om deel van ’n groep te wees en sosiale vaardighede te ontwikkel.
 • Wat gebeur as ’n kind speel? Wel, die kind raak ontslae van al die oortollige energie op ’n konstruktiewe manier en word fiks. Wanneer kinders met mekaar speel, leer hulle groepsgees, ’n sin vir regverdigheid, dapperheid en vindingrykheid aan.
 • Hoe sal ’n mens dan “speel” of “spel” definieer? Kan dit so eenvoudig wees soos “alles wat ons doen omdat ons dit wil doen en dit lekker is”? Spel kan gestruktureerd of ongestruktureerd wees, met reëls of sonder reëls.

Beantwoord die volgende vrae:

1. Verduidelik die konsep “spel” in jou eie woorde.

2. Hoe leer jong diere aan om hul prooi te bekruip of hul maaltyd te verdedig?

3. Gee twee voorbeelde van hoe ’n jong kind d.m.v. spel kan leer.

4. Bespreek met ’n maat voorbeelde van informele, ongestruktureerde spel, sowel as voorbeelde van gestruktureerde spel (bv. rugby, touspring) Skryf ten minste vier voorbeelde neer.

5. Wat sou jy sê is die vernaamste verskille tussen gestruktureerde spel en ongestruktureerde spel?

6. Reël ’n debat in die klas rondom die kwessie van skoolsport.

 • Een spreker kan die volgende standpunt inneem: “ Skoolsport behoort geprivatiseer te word en slegs die leerders wat die begeerte en die talent daarvoor het, moet toegelaat word om aan sulke klubs te behoort.”
 • ’n Ander spreker kan die tradisie en waarde van skoolsport verdedig.
 • Elkeen van bogenoemde spreker het ’n tweede spreker om die onderskeie standpunte te verdedig.
 • Die klas stem nadat al die sprekers hul toesprake gelewer het.
 • Die klas behoort ook ’n voorsitter aan te wys voordat die verrigtinge begin, sodat die debatreëls sowel as klasdissipline nie skade ly nie.
 • Vra gerus ’n taalonderwyser om die fyner punte van debatvoering met julle deur te gaan voordat julle hierdie taak aanpak.
 • Vaardighede hier ter sprake is: debattering, luister, opsomming van hoofpunte, ens.

7. Skryf nou die hoofpunte van elkeen van die sprekers neer. Dit sal jou help om aandagtig te luister, asook om met aandag na die argumente se meriete te luister voordat jy stem.

Skoolsport behoort geprivatiseer te word Skoolsport is waardevol, omdat . . .

8. Hierdie taak kan vir assessering gebruik word. Kennis en insig is hier ter sprake.

a) Maak ‘n lys die voordele van spel vir mense en diere.

b) Kies enige aktiwiteit wat jy voel wat die fisiese komponente bevat wat as “spel” beskou kan word. Skryf nou duidelike instruksies oor hoe om hierdie “spel te speel” en lewer kommentaar oor die waarde van hierdie aktiwiteit. Nadat jy jou skryfwerk voltooi het, mag die leerkrag jou vra om hierdie aktiwiteit te verduidelik of te demonstreer. Wees baie presies met jou verduidelikings. Skryf kort sinne.

Assessering

Table 1
Leeruitkomstes(LUs)
 
LU 1
Gesondheids-bevordering Die leerder is in staat om ingeligte besluite oor persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Dit word bewys as die leerder:
1.3 kan beskryf wat ’n gesonde leefstyl in sy eie situasie behels, onder andere as ’n manier om siektes te voorkom.
LU 4
Fisiese Ontwikkeling en Beweging Die leerder is in staat om begrip te toon vir en deel te neem aan aktiwiteite wat beweging en liggaamlike ontwikkeling bevorder.
Dit word bewys as die leerder:
4.1 ’n avontuurlike, buitemuurse ontspannings­aktiwiteit kan beplan en daaraan kan deelneem;
4.4 teikenspele ontwerp en speel;
4.5 geslagsgelykheidsaangeleenthede in ’n ver­skeidenheid atletiek- en sportaktiwiteite­ondersoek en daaroor verslag kan doen.

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks