Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Huistaal Graad 3 » Muggie Deel 02 - 04

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Muggie Deel 02 - 04

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Muggie Deel 2

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Inleiding

Die ICS modules in Graad 3 moedig leerders aan om wyd te lees, fiksie sowel as nie-fiksie. Daar word baie geleenthede geskep vir leerders om te skryf, woordeskat uit te bou en taal te gebruik. Hierdie vaardighede word onderskryf deur tegnieke en strategieë om bewus te raak van klanke. Woordherkenning en begripsvaardighede word geoefen en nuwe klanke word sistematies aangeleer.

Die leeruitkomstes vir Graad 3 word doeltreffend geïntegreer sodat leerders kan skryf oor dit wat hulle gehoor het, bespreek het en gelees het. Die onderwerpe wat vir die modules gekies is, sal vir die leerders in Graad 3 interessant wees aangesien dit in hulle ervaringsveld val. Ander leerareas soos Wiskunde en Lewensoriëntering word ook dikwels geïntegreer.

Alle aspekte van geletterdheid soos in die leeruitkomstes en assesseringstandaarde vir Graad 3 uiteengesit word is vervat in die 8 modules. Met die vaslegging, konsoldering en toepassing hiervan asook die kritieke en ontwikkelingsuitkomstes sal leerders in staat wees om in hulle huistaal te kan dink en redeneer.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat plus-minus twee modules per kwartaal voltooi word. Alle leerders behoort al agt modules deur te werk sodat hulle die nodige onderrig in skrifgeletterdheid en klanke kan ontvang.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Kommunikasie tussen Muggie en die leerders gaan voort. Muggie word gewaarsku teen ‘n gevaarlike kat wat in die buurt is en die volgende dag val hy die muise in die skool aan. Neef Poeks se stert word afgebyt en hy word hospitaal toe geneem. Oupa Muis vra vir vrywilligers om ‘n klok om die kat se nek te hang maar die muise is almal te bang. Muggie vra vir die leerders om dit te doen. Leerders bespreek en skryf oor hul noue ontkomings. Daar is ook grappies en raaisels om na te luister, te bespeek en ‘n boodskap met ‘n kode wat hulle kan ontsyfer. Tegnologie word hier geintegreer. Leerders ontwerp en maak ‘n “gesond word” -kaartjie vir Neef Poeks. Leerders leer die volgorde van die letters van die alfabet.

 • SKRIF

Die volgende hoofletters word aangeleer;

Table 1
V_hoofletter.png, W_hoofletter.png, Y_hoofletter.png, P_hoofletters.png, B_hoofletter.png,
R_hoofletter.png, H_hoofletters.png, K_hoofletter.png, N_hoofletter.png, R_hoofletter.png,
M_hoofletter.png, A_hoofletter.png, T_hoofletter.png, F_hoofletter.png M_hoofletter.png,
 • KLANKE EN WOORDBOU

Die korrekte skryfwyse van die volgende groepe meervoude word aangeleer soos;

rek – rekke; perd – perde; blaar – blare; soen – soene.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

 • Arme Neef Poeks is in die hospitaal!
 • Ontwerp ‘n “gesond word”-kaartjie vir hom.
 • Knip venstertjies uit en/of maak die kaartjie met dele wat beweeg.
 • Bespreek hoe julle die kaartjies gaan maak in jul groepe.
 • Besluit wat jy nodig het en maak ‘n lys.
 • Ontwerp jou kaartjie voordat jy begin.
 • Stal die kaartjies in die kamer of in die gang uit.
 • Die muise sal hulle daar kry en dan kan hulle die kaartjies vir Neef Poeks neem.
Table 2
Benodighede Ontwerp jou kaartjie
   
Table 3
LU 4.3.2   LU 5.1.1  

Jou “Gou-gesond-word” - Kaartjie vir Neef Poeks

Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
 • Die Alfabet
 • As jy in Graad 3 is, moet jy die alfabet ken.
 • Daar is 26 letters in die alfabet.
 • Kyk mooi na die volgorde van die letters.
 • Lees die alfabet-gediggie.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

Kom ons drink ‘n koppie tee.

Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

Hierdie letters moet ek ken.

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu

“T” kom altyd net voor “U”.

Vv Ww Xx en Yy en Zz

Kom ons gooi hul in die net.

G.J.M.

 • Ken jy die alfabetliedjie?
 • Sing dit sodat jy die volgorde kan leer.
 • Sê die name van die letters van die alfabet aan ‘n maat.
 • Luister of jou maat die letters ken.

Table 4
LU 1.2   LU 1.4.4   LU 2.5.7  
 • Neem ‘n rooi potlood en verbind al die letters van die alfabet in die korrekte volgorde van A tot Z.
 • Skryf die letters hier.
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)

 • Watter letter kom tussen:-

A ............... C;

G ................ I;

M ................ O;

S ............... U;

K ................ M;

V ................. X.

Table 5
LU 3.2.1  
Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)
Table 6
LU 4.1  
 • Twee vlooie wil gaan kuier

by hul ouma op die mat.

Die een vra vir sy maatjie

ry ons met die bus, of klim ons op die kat?

Wat val en val die hele dag en kry nooit seer nie?Antwoord: iDe nerë. .....................................................................

 • Die heining in my tuin

loop om en om en om

Sonder voete en sonder hande

Vang hy my balle soos ‘n bom!

Wat het die groot skoorsteen vir die klein skoorsteentjie gesê?Antwoord: y’sJ et knjo mo et koro!...................................................................................................................

 • Hoeveel muise kan jy in ‘n leë hok sit?

Antwoord: Net een - dan is die hok nie meer leeg nie!

Table 7
LU 2.2   LU 2.8  

Assessering

Leeruitkomste 1:LUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste luistergedrag toon deur respek vir die spreker te toon, beurte te neem om te praat, vrae te stel om duidelikheid te verkry en dit wat gehoor is, op te som of kommentaar daarop te lewer;

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na stories, gedigte, liedjies en ander mondelinge tekste luister en begrip toon:

1.4.4 ’n reeks gebeurtenisse of idees in ‘n teks oorvertel.

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal verbeeldingryk vir pret en fantasie gebruik;

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder deelneem aan klas- en groepbesprekings:

2.5.7 vrae beantwoord en redes vir antwoorde gee;

Assesseringstandaard 2.8: Dit is duidelik wanneer die leerder betrokke raak by gesprekvoering as ‘n sosiale vaardigheid.

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep:

3.2.1 kommentaar lewer op ‘n storie of gedig wat hy/sy gelees het en begrip toon deur vrae te beantwoord:

Leeruitkomste 4SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder leesbaar skryf:

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n konsepweergawe van ‘n skryfstuk vir verskillende doeleindes skryf:

4.3.2 ‘n reeks kort tekste vir verskillende doeleindes skryf;

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om konsepte te ontwikkel:

5.1.1 konseptuele taal uit verskillende leerareas nodig op hierdie vlak en ter voorbereiding van die volgende vlak verstaan en gebruik.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks