Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Huistaal Graad 3 » Muggie Deel 03 - 02

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Muggie Deel 03 - 02

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Muggie Deel 3

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Inleiding

Die ICS modules in Graad 3 moedig leerders aan om wyd te lees, fiksie sowel as nie-fiksie. Daar word baie geleenthede geskep vir leerders om te skryf, woordeskat uit te bou en taal te gebruik. Hierdie vaardighede word onderskryf deur tegnieke en strategieë om bewus te raak van klanke. Woordherkenning en begripsvaardighede word geoefen en nuwe klanke word sistematies aangeleer.

Die leeruitkomstes vir Graad 3 word doeltreffend geïntegreer sodat leerders kan skryf oor dit wat hulle gehoor het, bespreek het en gelees het. Die onderwerpe wat vir die modules gekies is, sal vir die leerders in Graad 3 interessant wees aangesien dit in hulle ervaringsveld val. Ander leerareas soos Wiskunde en Lewensoriëntering word ook dikwels geïntegreer.

Alle aspekte van geletterdheid soos in die leeruitkomstes en assesseringstandaarde vir Graad 3 uiteengesit word is vervat in die 8 modules. Met die vaslegging, konsoldering en toepassing hiervan asook die kritieke en ontwikkelingsuitkomstes sal leerders in staat wees om in hulle huistaal te kan dink en redeneer.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat plus-minus twee modules per kwartaal voltooi word. Alle leerders behoort al agt modules deur te werk sodat hulle die nodige onderrig in skrifgeletterdheid en klanke kan ontvang.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Oupa sê die muise moet wegtrek want daar het meer gevare opgeduik. Muggie word genooi om ‘n naweek by die leerders deur te bring en hy skryf daaroor.

Daar is gediggies om na te luister, te bespreek en te lees, woorde om in alfabetiese volgorde te plaas en ‘n prentjie- en kodeboodsap om te ontsyfer.

 • SKRIF
Table 1
X_Hoofletter.png, Z_hoofletter.png, C_hoofletter.png, G_hoofletter.png, S_hoofletter.png, E_hoofletter.png, L_hoofletter.png word aangeleer.

 • KLANKE EN WOORDBOU

Meervoude soos broer – broers; kind – kinders; vrou – vrouens; lam – lammers; kies – kieste; graaf – grawe; dag – dae word aangeleer.

Spelwoorde met dubbel medeklinkers bv. binne; woorde met ‘n kappie bv. sê; en woorde met ‘n deelteken bv. reën word aangeleer.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

 • Jy, Muggie, het ‘n baie lekker naweek saam met jou maatjie deurgebring. Vertel vir Oupa en al jou familie van jou naweek. Onthou jy is Muggie.
Table 2
LU 4.6.1   LU 4.6.2   LU 4.6.5  

 • Luister terwyl jou Juffrou vir jou lees.
 • Lees nou self hierdie bladsye oor “Uile”.
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)

Uile behoort aan die voëlfamilie

Hulle is bedek met vere.

Hulle is warmbloedige diere.

Hulle het ruggrate.

Daar is baie verskillende soorte uile.

Sommige is grys en wit

en sommige gespikkelde bruin.

Uile is roofvoëls.

Hulle het sterk, geboë kloue.

Die kloue is vlymskerp.

Hulle gebruik die kloue om hul prooi mee te vang.

Uile jag in die nag.

Hulle kan baie goed in die donker sien.

Hulle jag muise, rotte, kuikens en selfs eende en klein kalkoentjies.

Selfs hase en dassies is versigtig vir uile.

Klein balletjies onverteerbare been en hare word dikwels naby uilneste gekry.

Uile sluk hulle prooi heel in en

die onverteerbare dele soos vere, bene

en hare hoop in hul kroppe op.

Hierdie dele word in die vorm van klein balletjies uitgebraak.

Wetenskaplikes en bioloë ondersoek die klein balletjies om vas te stel wat uile vreet.

Sodoende kan hulle presies sê watter diertjies die uile gevang het.

Vir jou om te doen.

1. Besoek die biblioteek en kies drie boeke wat handel oor uile.

Skryf hulle titels en die name van die outeurs hier neer.

a.

b.

c.

2. Kies een van die boeke om te lees.

3. Skryf enige nuwe feite oor uile neer wat jy ontdek het en vertel die klas wat jy geleer het.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 3
LU 1.2   LU 1.4.5   LU 2.5.5   LU 3.5.1   LU 3.5.5  
 • Gebruik ‘n woordeboek en vind uit wat hierdie woorde beteken:

a. bedek: ..................................................................................................................

..........................................................................................................................................

b. warmbloedig: .......................................................................................................

..........................................................................................................................................

c. gespikkelde: .........................................................................................................

..........................................................................................................................................

d. roofvoëls: .............................................................................................................

..........................................................................................................................................

e. vlymskerp: ...........................................................................................................

..........................................................................................................................................

f. onverteerbaar: ......................................................................................................

..........................................................................................................................................

g. uitgebraak: ...........................................................................................................

..........................................................................................................................................

h. wetenskaplikes: ...................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 4
LU 3.5.4  

Meervoude

 • Voeg “te” by hierdie woorde by om die meervoude van te kry, byvoorbeeld,

kies

kieste

 • Doen dieselfde met:
Table 5
Een Baie
kwaskisbeesvruglignesgeesskof  

 • Skryf die sinne oor in die meervoud.

1. Die kind pak die vrug in die kis.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Die lam en die bees is in die kamp.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 6
LU 4.6.5  

Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)
Table 7
LU 4.1  

Onthou jy nog die alfabet?

 • Sê die name van die letters van die alfabet vir ‘n maat.

A B C . . . . . . . ens.

 • Rangskik hierdie woorde volgens die letters van die alfabet.

1. poot; uil; oog; vere.

..........................................................................................................................................

2. bruin; vlerke; kloue; prooi.

..........................................................................................................................................3. vang; kuikens; muise; rotte.

..........................................................................................................................................4. boom; takke; hoog; nag.

..........................................................................................................................................

5. vlymskerp; duik; sweef; nes.

..........................................................................................................................................

6. bene; krop; eet; hase.

..........................................................................................................................................

7. wetenskaplike; ondersoek; balletjie.

..........................................................................................................................................

Table 8
LU 5.5.2  

Meervoude

 • Die meervoude van woorde wat op ‘n “f” eindig, verander so:

graaf grawe

 • Verander hierdie woorde in die meervoud.
Table 9
Een Baie
stoofbriefhoefduifsifkolfgolfslaaflyf  

 • Skryf die sinne oor in die meervoud.

1. Die slaaf kook die kos op die stoof.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Die duif sit in die boom.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 10
LU 4.6.2  

Assessering

Leeruitkomste 1:LUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste luistergedrag toon deur respek vir die spreker te toon, beurte te neem om te praat, vrae te stel om duidelikheid te verkry en dit wat gehoor is, op te som of kommentaar daarop te lewer;

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na stories, gedigte, liedjies en ander mondelinge tekste luister en begrip toon:

1.4.5 vrae oor ‘n mondelinge teks beantwoord;

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder deelneem aan klas- en groepbesprekings:

2.5.5 ‘n opsomming van ‘n groep se werk maak.

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder vir inligting en genot lees:

3.5.1 boeke, fiksie en nie-fiksie, kies en sê waarvan hy/sy hou en nie hou nie;

3.5.4 woordeskat deur ‘n woordeboek te gebruik en ‘n persoonlike woordeboek saam te stel;

3.5.5 inhoudsopgawe, indeks, kernwoorde, opskrifte, onderskrifte en bladsynommers om inligting te vind gebruik;

Leeruitkomste 4:SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf:

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan:

4.6.1 woordeskat interessantheidshalwe en vir spesifieke doeleindes varieer;

4.6.2 met woorde uit stories, leesstukke, die media, grappe en klasmaats en ander se mondelinge taal eksperimenteer en dit gebruik;

4.6.5 pas kennis van ander tekste as model vir eie skryf toe.

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting verwerk:

5.5.2 inligting orden en dit onder hofies plaas.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks