Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Huistaal Graad 3 » Renier se Dagboek - 01

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Renier se Dagboek - 01

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Renier se dagboek

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Inleiding

Die ICS modules in Graad 3 moedig leerders aan om wyd te lees, fiksie sowel as nie-fiksie. Daar word baie geleenthede geskep vir leerders om te skryf, woordeskat uit te bou en taal te gebruik. Hierdie vaardighede word onderskryf deur tegnieke en strategieë om bewus te raak van klanke. Woordherkenning en begripsvaardighede word geoefen en nuwe klanke word sistematies aangeleer.

Die leeruitkomstes vir Graad 3 word doeltreffend geïntegreer sodat leerders kan skryf oor dit wat hulle gehoor het, bespreek het en gelees het. Die onderwerpe wat vir die modules gekies is, sal vir die leerders in Graad 3 interessant wees aangesien dit in hulle ervaringsveld val. Ander leerareas soos Wiskunde en Lewensoriëntering word ook dikwels geïntegreer.

Alle aspekte van geletterdheid soos in die leeruitkomstes en assesseringstandaarde vir Graad 3 uiteengesit word is vervat in die 8 modules. Met die vaslegging, konsoldering en toepassing hiervan asook die kritieke en ontwikkelingsuitkomstes sal leerders in staat wees om in hulle huistaal te kan dink en redeneer.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat plus-minus twee modules per kwartaal voltooi word. Alle leerders behoort al agt modules deur te werk sodat hulle die nodige onderrig in skrifgeletterdheid en klanke kan ontvang.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Die module begin met ‘n gedeelte om te lees wat gaan oor “dagboeke” en vrae word daaroor gestel.

Renier verkeer in ‘n dilemma en weet nie hoe om sy probleem op te los nie. Die leerders help hom en kom met voorstelle nadat hulle die probleem bespreek het.

Hulle skryf dialoë, bespreek die betekenis van spreekwoorde en gesegdes en leer teenoorgesteldes aan. Leerders skryf hulle eie dagboeke vir twee dae en word aangemoedig om persoonlike gevoelens te ontleed.

 • SKRIF

Moeilike kombinasies in lopende skrif word geoefen.

 • KLANKE EN WOORDBOU

Woorde wat eindig op -er, -el, -en, en -em; ook -ig, -ige, -ik, -ike.

Verkleinwoordjies soos: blaar – blaartjie; kat – katjie; hond – hondjie word aangeleer.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

 • Lees.
 • Bespreek die onderwerp in die klas en maak seker jy verstaan dit.

Dagboeke is baie persoonlik.

Mense skryf dagboeke om belangrike gebeurtenisse te onthou en ook om hul gevoelens te beskryf.

Dagboeke is net vir die skrywer se oë bedoel. Die skrywer gee so meer uiting aan sy/haar gevoelens en skryf dikwels oor verhoudings in en om sy/haar gesin.

Ons lees nie ander mense se persoonlike dagboeke nie. Die skrywer sal dit nie wil hê nie. In hierdie geval het Renier sy dagboek aan jou gegee om te lees. Hy wil hê jy moet dit lees, want hy sê hy was baie eerlik met homself en hy voel jy sal baie kan leer as jy sy dagboek lees.

Dankie, Renier, dat ons jou persoonlike dagboek kan lees.

 • Verduidelik wat beteken “baie persoonlik”, “belangrike gebeurtenisse”, “verhoudings” en “eerlik”.
 • Is jy nou opgewonde, nuuskierig, ontevrede of ongelukkig?
Table 1
LU 2.5   LU 2.8   LU 5.2   LU 5.5  
 • Beantwoord die volgende vrae.

1. Wat is ‘n dagboek?

‘n Dagboek ......................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Die skrywer van ‘n dagboek skryf oor sy/haar ...................................................

en .....................................................................................................................................

3. “Net vir die skrywer se oë bedoel” beteken,

a) enige mens kan dit lees, of

b) almal wat dagboeke skryf, kan dit lees, of

c) net dié een wat dit geskryf het, mag dit lees.

Kies a), b) of c) en merk met ‘n ü.

4. Waarom gaan ons Renier se dagboek lees?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Table 2
LU 3.2   LU 4.7  
 • Luister baie goed as jy hierdie twee woorde lees.
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
 • Luister weer na die tweede lettergreep in elkeen van die woorde.
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)

 • Hoor jy dieselfde “i” klanke?
 • Wat is die verskil?

Dus:- Woorde wat eindig op – “er”, “el”, en “en” het ‘n “e” wat klink soos ‘n “i”.

 • Lees en luister:
Table 3
vader borsel kuiken asem
moeder hemel reken wasem
venster vonkel laken besem
donker deksel teken bodem
agter lepel deken Willem
Table 4
LU 3.4  
 • Nog woorde om te lees.
 • Luister weer en onthou die “i” klank wat jy hoor, is eintlik ‘n “e”.
Table 5
beker wafel teiken
skater hekel diaken
peper ketel darem
gister rafel balsem
seker heuwel  
 • Dit is belangrik dat jy leer om hierdie woorde korrek te kan skryf.
 • Hier is hulle geskommel.
 • Skryf hulle korrek langsaan.
Table 6
dvrae v flwea w
rppee p mbees b
ekdles d etkne t
pelel l adrme d
mesa a lemeh h
ikkneu k stegir g
Table 7
LU 3.4   LU 4.6  
 • Skryf jou eie sinne.
 • Onthou hoofletters en punte.

1. peper: ...................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. deksel: ..................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. bodem: .................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. laken: ...................................................................................................................

..........................................................................................................................................

5. agter: ....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

6. darem: ..................................................................................................................

..........................................................................................................................................

7. borsel: ..................................................................................................................

..........................................................................................................................................

8. vonkel: .................................................................................................................

..........................................................................................................................................

9. besem: ..................................................................................................................

..........................................................................................................................................

10. venster: ................................................................................................................

..........................................................................................................................................

11. lepel: ....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

12. heuwel: ................................................................................................................

.........................................................................................................................................

13. hemel: ..................................................................................................................

..........................................................................................................................................

14. wasem: .................................................................................................................

..........................................................................................................................................

15. seker: ...................................................................................................................

..........................................................................................................................................

16. agter: ....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 8
LU 4.7   LU 6.3  
 • Kyk mooi hoe hierdie letters gelas word.
Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)
Table 9
LU 4.1  

Assessering

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder deelneem aan klas- en groepbesprekings:

Assesseringstandaard 2.8: Dit is duidelik wanneer die leerder betrokke raak by gesprekvoering as ‘n sosiale vaardigheid.

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep:

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankkennis vaslê:

Leeruitkomste 4SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf:

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan:

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan:

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te dink en te redeneer:

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting verwerk:

Leeruitkomste 6:TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met sinne werk.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks