Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Huistaal Graad 3 » Renier se Dagboek - 04

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Renier se Dagboek - 04

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Renier se dagboek

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Inleiding

Die ICS modules in Graad 3 moedig leerders aan om wyd te lees, fiksie sowel as nie-fiksie. Daar word baie geleenthede geskep vir leerders om te skryf, woordeskat uit te bou en taal te gebruik. Hierdie vaardighede word onderskryf deur tegnieke en strategieë om bewus te raak van klanke. Woordherkenning en begripsvaardighede word geoefen en nuwe klanke word sistematies aangeleer.

Die leeruitkomstes vir Graad 3 word doeltreffend geïntegreer sodat leerders kan skryf oor dit wat hulle gehoor het, bespreek het en gelees het. Die onderwerpe wat vir die modules gekies is, sal vir die leerders in Graad 3 interessant wees aangesien dit in hulle ervaringsveld val. Ander leerareas soos Wiskunde en Lewensoriëntering word ook dikwels geïntegreer.

Alle aspekte van geletterdheid soos in die leeruitkomstes en assesseringstandaarde vir Graad 3 uiteengesit word is vervat in die 8 modules. Met die vaslegging, konsoldering en toepassing hiervan asook die kritieke en ontwikkelingsuitkomstes sal leerders in staat wees om in hulle huistaal te kan dink en redeneer.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat plus-minus twee modules per kwartaal voltooi word. Alle leerders behoort al agt modules deur te werk sodat hulle die nodige onderrig in skrifgeletterdheid en klanke kan ontvang.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Die module begin met ‘n gedeelte om te lees wat gaan oor “dagboeke” en vrae word daaroor gestel.

Renier verkeer in ‘n dilemma en weet nie hoe om sy probleem op te los nie. Die leerders help hom en kom met voorstelle nadat hulle die probleem bespreek het.

Hulle skryf dialoë, bespreek die betekenis van spreekwoorde en gesegdes en leer teenoorgesteldes aan. Leerders skryf hulle eie dagboeke vir twee dae en word aangemoedig om persoonlike gevoelens te ontleed.

 • SKRIF

Moeilike kombinasies in lopende skrif word geoefen.

 • KLANKE EN WOORDBOU

Woorde wat eindig op -er, -el, -en, en -em; ook -ig, -ige, -ik, -ike.

Verkleinwoordjies soos: blaar – blaartjie; kat – katjie; hond – hondjie word aangeleer.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

Gesegdes

 • Lees.
 • Bespreek wat hulle beteken.
 • Gebruik elkeen in ‘n sin.
Table 1
deur dik en dun   wik en weeg
     
in rep en roer   nou of nooit
 • Sinne

1. ......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 2
LU 2.5   LU 6.3  
 • Verdeel in klein groepies van vier of vyf.
 • Bespreek die stellings / vrae hieronder.
 • Vertel vir die klas wat julle besluit het.

1. Is dit goed of sleg om ‘n dagboek te hou?

2. Gee redes waarom ‘n dagboek soms nuttig kan wees.

3. Sou jy graag ‘n dagboek wou skryf? Gee redes.

4. Dink jy ander persone behoort jou dagboek te lees? Gee redes.

5. Bespreek die volgende se betekenisse.

“’n wit leuen”

“lojaliteit teenoor ‘n maat”

“eerlikheid en opregtheid”

 • Skryf julle idees neer.

Table 3
LU 2.5   LU 2.8   LU 5.2   LU 5.5  
 • Voltooi die teenoorgesteldes.
Table 4
lelik of  
baie of  
ver of  
vet of  
vinnig of  
buite of  
hard of  
groot of  
warm of  
laag of  

 • Maak seker dat jy die woorde reg geskryf het.
Table 5
LU 4.3   LU 6.2  

Verkleinwoorde

 • Hierdie woorde eindig op ‘n “r”, “l”, “n” of ‘n klinker.
 • Die verkleinwoord kry “-tjie”.
 • Voltooi die lys.
Table 6
blaarvrou seunvoëlkoutoontreinuildeur blaartjievroutjie

 • Skryf die verkleinwoorde weer sonder om na die lys te kyk.
Table 7
LU 6.2  
 • Lees

Renier se dagboek – Dag 3

Liewe Dagboek

Vandag voel ek baie beter.

Ek het my probleem met my pa bespreek en hy het vir my baie goeie raad gegee. Hy het beslis saamgestem dat die saak nie so gelaat kan word nie en al is Anton my beste maat, is dit oneerlik van my om niks te doen nie.

Ek het toe met Anton gaan praat soos my pa voorgestel het. Anton het baie sleg gevoel en het besef dat hy ‘n fout gemaak het. Hy wou net ‘n tydjie met die speletjie speel en dan was hy van plan om dit weer in Sarel se tas terug te sit. Dit het toe nie so uitgewerk nie.

Wel, om ‘n lang storie kort te maak, Anton het teenoor Sarel gaan bieg. Hulle het altwee aan Juffrou gaan verduidelik wat gebeur het. Die probleem is nou opgelos. Vir my? Ek voel verlig. Ek sou nie graag my beste maat wou verklik nie, maar ek het geweet ek kon nie langer stilbly nie.

Dankie, Pa, ek het geweet Pa sal kan help! Ek is so dankbaar om sulke ouers te hê! Ek voel asof ek enigiets met hulle sal kan bespreek. Nag, hoor, nou gaan ek lekker slaap.

Table 8
LU 3.3  
 • Lees die vrae en bespreek hulle in die klas.
 • Skryf dan jou eie antwoorde neer.

1. Hoe sou jy Renier beskryf? Gee redes vir jou antwoord.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Bespreek: Is dit goed of sleg om jou probleme met jou ouers (of ma / of pa) te bespreek? Gee redes.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Bespreek: “Renier het ‘n skuldige gewete gehad wat hom baie ongelukkig gemaak het.” Waarom?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Hoe voel jy oor die manier waarop Renier die probleem opgelos het?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Table 9
LU 1.4   LU 4.6   LU 2.1  

 • Skryf jou eie dagboek vir twee dae.

My dagboek – Dag 1

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

My dagboek – Dag 2

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Table 10
LU 4.3  
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
Table 11
LU 4.1  

Assessering

Leeruitkomste 1:LUISTER: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na stories, gedigte, liedjies en ander mondelinge tekste luister en begrip toon:

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.1: Dit is duidelik wanneer die leerder oor persoonlike ervarings en algemene nuusgebeure gesels en gevoelens en menings daaroor uitdruk;

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder deelneem aan klas- en groepbesprekings:

Assesseringstandaard 2.8: Dit is duidelik wanneer die leerder betrokke raak by gesprekvoering as ‘n sosiale vaardigheid.

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder tekste op hul eie lees en ‘n verskeidenheid strategieë gebruik om betekenis te skep;

Leeruitkomste 4SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf:

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n konsepweergawe van ‘n skryfstuk vir verskillende doeleindes skryf:

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategieë gebruik om ‘n skryfstuk te begin:

4.2.1 deelneem aan dinkskrumaktiwiteite om idees vir skryf te kry;

4.2.2 idees met klasmaats en onderwyse deel;

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan:

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te dink en te redeneer:

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting verwerk:

Leeruitkomste 6:TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.2: Dit is duidelik wanneer die leerder werk met woorde:

Assesseringstandaard 6.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met sinne werk.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks