Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Lewensorientering Graad 9 » Gesondheidsinligtingsbronne, -dienste en behandelingsopsies

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseLO display tagshide tags

  This module and collection are included inLens: Siyavula: Life Orientation (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Module Review Status: In Review
  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseLO" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Gesondheidsinligtingsbronne, -dienste en behandelingsopsies

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

LEWENSORIËNTERING

Graad 9

GOEIE GESONDHEID EN SOSIALE ONTWIKKELING

Module 24

gesondheidsinligtingsbronne, gesondheidsdienste en behandelingsopsies

Aktiwiteit 1:

Om gesondheidsinligtingsbronne, gesondheidsdienste en behandelingsopsies krities te evalueer (HIV/VIGS ingesluit) [LU 1.4]

Leerders werk in pare en ‘n onderhouds-/vraelysmetode word gevolg. Versameling van inligting in die vorm van leesstof, webtuistes, adresse en kontakpersone vorm ‘n baie belangrike deel van die werksopdrag. Aan die einde van die aktiwiteit moet daar ‘n lêer saamgestel word deur die opvoeder waarin al die versamelde materiaal gehou kan word en deur leerders gebruik kan word. Plaaslike klinieke of hospitale kan met groot vrug genader word. Die Internet, koerante, tydskrifte en biblioteke bied heelwat inligtingsmoontlikhede. Kyk gerus in die plaaslike telefoongids of daar nie ‘n organisasie in jou omgewing is wat met die betrokke saak gemoeid nie.

Die volgende onderwerpe word op ‘n stukkie papier geskryf en die leerders trek dan per paar een onderwerp uit ‘n papiersakkie:

 • HIV/VIGS: behandelingsopsies
 • HIV/VIGS: inligtingsbronne oor voorkoming daarvan
 • HIV/VIGS: plekke van versorging en berading
 • Tuberkulose (TB): voorkoming en inligtingsbronne
 • Tuberkulose: behandeling
 • Kanker: behandelingsmoontlikhede
 • Kanker: voorkomende leefstyl
 • Diabetes: voorkomende leefstyl
 • Diabetes: inligtingsbronne en behandelingsmoontlikhede
 • Noodhulp en behandeling van brandwonde
 • Inligtingsbronne en behandeling met die inname van gifstowwe
 • Hulplyne en organisasies teen gesinsgeweld
 • Organisasies vir ondersteuning vir middelafhanklikes en hulle gesinne
 • Behandeling van, en rehabilitasiemoontlikhede vir, dwelmafhanklikes
 • Inligtingsbronne vir die voorkoming van tienerswangerskappe

Die onderstaande vraelys moet deur elke groep voltooi word en dien as vertrekpunt van die ondersoek.

Name van ondersoekspan:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Onderwerp van ondersoek:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Bronne geraadpleeg:

(Merk af en verskaf adres of kontaknommer en -persoon waar toepaslik.)

Table 1
BRONNE ADRES/KONTAKNOMMER
Kliniek:    
Hospitaal:    
Biblioteek:    
Webtuistes:    
Organisasies:    
Tydskrifte:    
Koerante:    
Ander:    

Wie word deur die toestand of siekte geraak?

Is daar inligting plaaslik beskikbaar oor die saak?

Is die inligting gebruikersvriendelik?

Word daar gemaklik oor die onderwerp in jou leefwêreld gepraat?

Het jy al met jou ouers oor die onderwerp gepraat?

Voel jy dat jou maats meer behoort te weet oor die onderwerp?

Sou jy graag self nog meer oor die onderwerp wil weet?

Ken jy iemand in die gemeenskap wat self geraak is deur hierdie toestand?

Selfassessering:

Dink goed oor die vrae na en gee dan telkens vir jouself ‘n punt uit vier. Wees eerlik. Tel jou punte op om ‘n totaal uit 20 te kry.

Table 2
Ek het baie feite ingewin.  
Ek het heelwat bronne geraadpleeg.  
Ek het nuwe insig in die toestand gekry.  
Ek en my spanmaat het goed saamgewerk.  
Ek het ‘professioneel’ opgetree teenoor mense aan wie ek vrae gestel het.  
Totaal uit 20  

Aktiwiteit 2:

Hierdie werkopdrag ontwikkel vanuit die navorsingsprogram wat in aktiwiteit 1.3 gedoen word [LU 1.5]

Stap 1

Elke leerderpaar kry twee minute waarin hulle aan klasmaats meer vertel oor hul navorsingsprojek. Die voorlegging moet daarop gerig wees om die ander leerders te oortuig dat hulle ‘n bydrae sou kon lewer deur meer kennis oor die toestand in die skool en omgewing oor te dra, of op een of ander manier betrokke te raak by bestaande organisasies.

Stap 2

As deel van hulle ‘propagandaveldtog’ stal leerders hulle navorsingsprojekte uit en klasmaats kry die geleentheid om na mekaar se werk te kyk en vrae te vra aan projekleiers.

Stap 3

Leerders kry nou die geleentheid om te stem vir die projek wat hulle voel die dringendste aandag nodig het en waaraan hulle ‘n verskil sal wil maak. Elke leerder skryf die projek wat hy die sterkste ondersteun, op ‘n stukkie papier en handig dit by die onderwyser in.

Stemme word getel en die wenonderwerp word aangekondig. Indien twee onderwerpe eweveel stemme verwerf, kan daar weer vir die betrokke onderwerpe gestem word, of die klas kan besluit om meer as een projek te ondersoek.

Stap 4

Na konsensus bereik is oor ‘n onderwerp wat ondersoek moet word, kan moontlike werkswyses in ‘n dinkskrum bespreek word om te besluit op watter manier leerders ‘n bydrae kan lewer. Die groepleiers van die betrokke onderwerp kan saam met die onderwyser die leiding neem.

Wenke:

Nooi gerus ‘n gasspreker wat ‘n kundige is oor die onderwerp(e) waarin julle belangstel.

Kondig ‘n algemene bewustheidsdag t.o.v. van die projek aan in julle skool of neem bv. deel aan wêreld HIV/VIGS-dag deur ‘n rooi strikkie te dra.

Nooi die plaaslike koerant uit na so ‘n geleentheid.

Die volgende kontaknommers of webadresse mag dalk nuttig wees:

www.health24.co.za

DISA: (011)-787-1222 Raad oor seksvoorligting en dwelmmisbruik

SADA (South Africa Diabetes Association) (011) 792-9888 Johannesburg, (021) 425 4440 Kaapstad, e-pos national@diabetessa.co.za

www.childrenwithdiabetes.com

www.sahealthinfo.org

Assessering

Table 3
Leeruitkomstes(LUs)
 
LU 1
GESONDHEIDS-BEVORDERING Die leerder is in staat om ingeligte besluite oor persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Dit word bewys as die leerder:
1.1 die invloed van ekologiese, sosiale, ekonomiese, kulturele en politieke faktore op eie persoonlike keuse van dieet illustreer en evalueer;
1.2 ‘n omgewingsgesondheidsprogram ontwikkel en implementeer;
1.4 hulpbronne oor gesondheidsinligting, gesondheidsdienste en ‘n verskeidenheid moontlikhede vir behandeling, insluitend MIV/VIGS, krities evalueer;
1.5 maniere bespreek om insigte toe te pas wat as gevolg van deelname aan ‘n aktiwiteit met betrekking tot nasionale gesondheids- of ‘n veiligheidsbevorderingsprogram verwerf is.
LU 2
Sosiale OntwikkelingDie leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede, asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Dit word bewys as die leerder:
2.1 vraagstukke met betrekking tot burgerregte en persoonlike keuses debatteer;
2.2 verslag doen oor deelname aan of die beplanning van die plaaslike viering van ‘n nasionale dag;
2.3 sosiale verhoudings in ‘n verskeidenheid situasies krities bespreek;
2.4 sake rakende diversiteit in Suid-Afrika en die aanmoediging van interkulturele begrip krities ondersoek;
2.5 oor verskeie gelowe se bydraes tot die bevordering van vrede nadink en bespreek.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks