Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 3 » Wolf, Wolf! - 02

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Wolf, Wolf! - 02

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Wolf, Wolf!

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Die ICS modules bevorder die konsolidasie van leerders se vermoë om in hul nuwe taal te praat, lees en skryf. Geleentheid om fiksie- en nie-fiksietekste, van geskikte vlak, onafhanklik te lees, word voorsien. Woordeskat word uitgebrei. Die gebruik van ‘n persoonlike woordeboek word aangemoedig.

Spesiale aanmoediging word gegee sodat leerders hul nuwe taal skryf. Aanvanklik slegs enkele woorde of frases as byskrifte by prente of om sinne te voltooi. Leerders word in staat gestel om take onafhanklik uit te voer. ‘n Vrees om foute te begaan, word ontmoedig, die doel is om selfvertroue en vlotheid te bevorder.

Deur middel van uitdagende take word lees- en praatvaardighede ontwikkel.

Deur middel van aktiwiteite waar herhaaldelik taalstrukture, woorde en klanke beluister word en blootstelling daaraan in geskrewe tekste, word taalreëls, woordeskat en grammatika aangeleer. Die gebruik van ‘n persoonlike woordeboek bevorder die aanleer van onbekende woorde.

Genoegsame geleentheid in vaslegging van nuwe woordeskat word ook gebied deur middel van die lees van tekste oor ‘n wye reeks onderwerpe. Ander leerareas soos wiskunde en lewensoriëntering word dikwels geïntegreer.

Tydskedule vir die Modules

Die vyf modules behoort so aangepak te word dat 1½ in die langste twee kwartale voltooi word. Alle leerders moet drie modules volledig voltooi sodat hulle die nodige onderrig kan ontvang.

Deur hul eie droomboot te skep word die woordeskat van die vertrekke in die huis geoefen en vasgelê.

Sigwoorde word deur middel van prente aangeleer en vasgelê. ‘n Lys van woorde word weer voorsien.

Lees vir die bevordering van algemene kennis word aangemoedig deur die verhaal van die “Titanic” te lees en te bespreek.

Begripslees word gedoen deur die vrae skriftelik te beantwoord.

Nuwe klanke: g, w, j, v, aa.

- Rymwoorde word aangespreek.

- Raaisels om begrip en denke aan te moedig word voorsien.

- Rangorde word deur middel van resies jaag vasgelê.

- Alfabetkaart word saamgestel.

- Alfabetjiese volgorde word aangeleer.

- Die gedig “Koekeloer” bied weer geleentheid vir genotvolle lees, gesprekvoering.

INTEGRASIE VAN TEMAS

 • ‘N GESONDE OMGEWING

Die reg op behuising is noodsaaklik vir ‘n gesonde samelewing.

Veiligheidsmaatreëls dra by tot ‘n gesonde omgewing.

Interafhanklikheid van mense op mekaar in tye van nood.

Skeppende vaardighede dra by tot gesonde gees.

Respek en eerbied vir medemens word aangemoedig deur middel van saam planne te beraam.

Die reg op privaatheid word aangespreek.

 • SOSIALE GEREGTIGHEID

Nakom van reëls en regulasies nodig vir sosiale rus en vrede.

Saam speel is ‘n sosiale vaardigheid wat ontwikkel moet word.

Mense is vriendelik, eerlik en ondersteunend teenoor mekaar.

Sosiale reëls word aangeleer. Elkeen kry ‘n beurt. Wen en verloor-situasie word speel, speel geskep.

 • MENSEREGTE

Mense wat in gevaar verkeer is geregtig op hulp.

Almal is geregtig op eerlikheid.

Almal is geregtig op ‘n ontspanne veilige omgewing.

 • Die duikboot se ruimte moet gevul word met al die vertrekke wat ‘n huis het.
 • Vul die vertrekke met meubels en toebehore wat by elk pas.
 • Onthou die enjinkamer en periskoop.
 • Korporatiewe leer:
 • Laat leerders in groepe beplan hoe hulle duikbote gaan lyk.
 • Elke leerder voltooi hul eie blad.
 • Leerders vergelyk hul ontwerpe.
 • Woorde word aan leerders bekend gestel.
 • Moedig leerders aan om te kyk of hulle self d.m.v. prenteleidrade en klankwerk self van die woorde kan herken.
 • Laat die leerders voorspel waaroor die verhaal handel.
 • Gesels oor die verhaal:
 • Laat die leerders ‘n geskikte titel kies vir die verhaal.
 • Laat leerders gesels of dit fiksie (net ‘n storie) of nie-fiksie (werklike insident) is.
 • Leer die woorde aan as sigwoorde (flits gereeld).

Maak jou eie papierboot.

 • Oefen eers self hoe om die boot te vou.
 • Leerders sal spontaan vrae vra as hulle nie verstaan nie.
 • Dit kan raadsaam wees om die taak in kleiner groepe te doen.

Nog pret:

 • Laat leerders bababadjies skool toe bring vir die resies.
 • Doen hierdie aktiwiteit buite.

Lees die woorde:

 • Leerders oefen sigwoorde deur dit gereeld te lees. Maak ‘n stel flitskaarte vir die doel. Oefening is baie noodsaaklik sodat leerders die woorde herken sonder om te klank. In Module 2 het hulle reeds 49 sigwoorde wat hulle teen dié tyd baie goed moet herken.

Teen hierdie stadium is alle enkelklanke behalwe y, q en x aangeleer.

 • Laat die leerders alfabeties in ‘n ry staan volgens hulle noemname en dan volgens vanne.
 • Bespreek die doel van alfabetiese volgorde.

Laat leerders self “Ek koekeloer” speel, bv. Ek koekeloer iets wat met ‘n r begin. Seuns dra dit nie, ens.

Kyk of leerders nog prentwoorde kan ontwerp.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

Nog pret!

 • Sal jou boot dryf?
 • Maak ‘n bak vol water.
 • Kry twee strooitjies.
 • Jaag resies deur die bootjies na die anderkant te blaas.
 • Oppas vir ysberge!
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
 • Vertel vir jou maatjie hoe om ‘n boot te vou.
 • Luister na die woorde.
 • Watter klank hoor jy eerste?
 • Dit klink anders as Engels!
Table 1
water was wat
windjakker woordeboek wen

Dink en gesels:

 • Sou jy weer resies kon jaag met dieselfde boot?
 • Kan jy aan ‘n manier dink om ‘n beter boot te maak?
Table 2
LU 2.6   LU 3.5.1   LU 5.4.2  
 • Gebruik ‘n tydskrif of ‘n koerant.
 • Soek nog w-woorde.
 • Skryf dit neer.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Klank die woorde.
Table 3
gom gat rug brug sug  
was wen wat wol wit wet
 • Rymwoorde.
 • Lees.
 • Soek die woorde wat rym:
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)
 • Luister na die woorde.
 • Watter klank hoor jy eerste?
 • Dit klink anders as in Engels!
Table 4
jas jag jok jul juk
jy jou jaag juig juffrou
Table 5
LU 3.5.1  

 • Lees die woorde:
 • Lees dit totdat jy dit goed ken.
Table 6
spieëltjie aan wie
snaaksste in land
jy buig my
been kierie soos
om oor toon
ewe krom kop
so groot ek
monster oog verwonder
kan daaraan haar
klein juffrou reuse
bekommer met vingers
hande piesang vat
moet raak arms
of knyp spiere
bult van kere
kinders te  
kierie    
Table 7
LU 3.3.1   LU 3.8.7  
 • Skryf die geskommelde sin reg:

maak hempie Ouvrou ‘n broekie. en

..........................................................................................................................................

kap Die stik. en kabouters

..........................................................................................................................................

skoene Die staan mooiste en klaar. kant

..........................................................................................................................................

 • Raaisels:
 • Skryf die antwoord op die seil:
Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)

Table 8
LU 5.6.3  
 • Rangorde:
 • Skryf hoeveelste die boot lê:

Figure 4
Figure 4 (graphics4.png)

Table 9
LU 3.5.8  

Assessering

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om binne ‘n wye reeks situasies met vertroue in gesproke taal te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.6: Dit is duidelik wanneer die leerder instruksies gee;

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde herken en skep:

3.3.1 herken ‘n toenemende aantal hoëfrekwensiewoorde as sigwoorde;

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.5.1 herken uitspraakverskille tussen hul huistaal en addisionele taal;

3.5.8 herken agtervoegsels soos –er en –ste, soos in ‘mooier’, ‘slimste’;

Assesseringstandaard 3.8: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.8.7 herken sommige hoëfrekwensiesigwoorde soos “die”, “’n”, “met”, “ek”, “jou”, insluitend sy/haar eie naam en gedrukte teks in die omgewing.

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om deur middel van taalgebruik te dink en te redeneer, en u toegang tot inligting te verkry, dit te verwerk en te gebruik sodat leer kan plaasvind.

Assesseringstandaard 5.4: Dit is duidelik wanneer die leerder gebruik taal om te dink en probleme op te los:

5.4.2 bespreek en los probleme in groepe op (soos: Hoe kan ons die omgewing skoon hou?).

Assesseringstandaard 5.6: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting van een vorm na ‘n ander oordra:

5.6.3 gebruik inligting uit ‘n diagram, staafgrafiek, kopkaart of prent om ‘n kort teks te skryf of voltooi.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks