Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 3 » Seisoene - 02

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
Download
x

Download collection as:

 • PDF
 • EPUB (what's this?)

  What is an EPUB file?

  EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

  Downloading to a reading device

  For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(what's this?)" link.

 • More downloads ...

Download module as:

 • PDF
 • EPUB (what's this?)

  What is an EPUB file?

  EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

  Downloading to a reading device

  For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(what's this?)" link.

 • More downloads ...
Reuse / Edit
x

Collection:

Module:

Add to a lens
x

Add collection to:

Add module to:

Add to Favorites
x

Add collection to:

Add module to:

 

Seisoene - 02

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Seisoene

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Die ICS modules bevorder die konsolidasie van leerders se vermoë om in hul nuwe taal te praat, lees en skryf. Geleentheid om fiksie- en nie-fiksietekste, van geskikte vlak, onafhanklik te lees, word voorsien. Woordeskat word uitgebrei. Die gebruik van ‘n persoonlike woordeboek word aangemoedig.

Spesiale aanmoediging word gegee sodat leerders hul nuwe taal skryf. Aanvanklik slegs enkele woorde of frases as byskrifte by prente of om sinne te voltooi. Leerders word in staat gestel om take onafhanklik uit te voer. ‘n Vrees om foute te begaan, word ontmoedig, die doel is om selfvertroue en vlotheid te bevorder.

Deur middel van uitdagende take word lees- en praatvaardighede ontwikkel.

Deur middel van aktiwiteite waar herhaaldelik taalstrukture, woorde en klanke beluister word en blootstelling daaraan in geskrewe tekste, word taalreëls, woordeskat en grammatika aangeleer. Die gebruik van ‘n persoonlike woordeboek bevorder die aanleer van onbekende woorde.

Genoegsame geleentheid in vaslegging van nuwe woordeskat word ook gebied deur middel van die lees van tekste oor ‘n wye reeks onderwerpe. Ander leerareas soos wiskunde en lewensoriëntering word dikwels geïntegreer.

Tydskedule vir die Modules

Die vyf modules behoort so aangepak te word dat 1½ in die langste twee kwartale voltooi word. Alle leerders moet drie modules volledig voltooi sodat hulle die nodige onderrig kan ontvang.

Sigwoorde in verband met dae van die week word vasgelê. Weerstoestande word deur middel van ‘n weerkaart behandel.

Nuwe klanke aangeleer: ee, oo, uu, oe, ie, ou, eu, y, ui, ei. Sleutelwoorde word voorsien.

Enkelklanke word vasgelê deur middel van liggaamsbeweging.

Lees vir genot word aangemoedig deur middel van die verhaal van “Persephone”.

Sigwoorde word ook in die verhaal uitgebrei. Begrippe van fiksie en nie-fiksie word vasgelê. Luister vir inligting word aangemoedig deur middel van die beluistering van advertensies oor ‘n radio.

Sinsbou word aangemoedig.

Begripsleer word beoefen deur middel van die teken van ‘n strokiesverhaal.

Toekomende tyd word aangespreek.

Die korrekte keuse van y, ei, ui word beklemtoon.

- Hoofletters en punte word behandel.

- Logiese denke en volgorde word beoefen deur middel van die vertel van ‘n aksie wat uitgevoer is.

- Byvoeglike naamwoorde word voorgestel.

INTEGRASIE VAN TEMAS

 • ‘N GESONDE OMGEWING

Die uitwerking van die weer dra by tot die gesondheid van die omgewing. Behandel wyses waarop lugbesoedeling weerpatrone beïnvloed (Osoonlaag).

Invloed wat weer op ons keuse van kleding en kos het.

 • SOSIALE GEREGTIGHEID

Goeie maniere, hoflikheid is noodsaaklike sosiale vaardighede wat ontwikkel moet word.

Leerders leer dat probleme uitgesorteer kan word as daar onderhandeling plaasvind en mense mekaar tegemoetkom.

 • MENSEREGTE

Alle mense is geregtig op billike behandeling.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

 • Luister na die storie
 • Lees dit saam met iemand.
 • Kyk of jy dit self kan lees.

Seisoene

Lank gelede het mense stories vertel om moeilike dinge te verstaan.

Al die mense was baie, baie lief vir Moeder Aarde en haar dogter Persephone. Hulle het die mense geleer om te ploeg, te saai en te oes. Persephone was pragtig. Oral waar sy was, was daar vreugde. Alles was mooi. Eendag sien Persephone ‘n pragtige wit blom.

Sy wil dit graag hê. Sy pluk dit, maar dit wil nie afbreek nie. Sy ruk en pluk totdat dit los kom. Waar die blom was, is nou ‘n groot gat!

Sy hoor ‘n gedreun. ‘n Koets met swart perde kom uit die gat op! Dit is Hades van die Onderwêreld. Hy gryp die mooie meisie. Persephone roep om hulp. Net Apollo sien hoe Hades die mooie kind wegvoer. Niemand kom haar te hulp nie!

Hades wil ‘n koningin hê vir sy paleis diep onder die koue grond. Hy sal al sy rykdom met haar deel. Persephone wil nie by hom bly nie. Sy huil en huil. Sy verlang na Moeder Aarde, die son, plante, blomme en diere. Sy verlang so dat sy niks wil eet nie!

Op die aarde treur alles. Moeder Aarde raak vaal en oud. Die blomme, gras en bome raak bruin en gaan dood. Waar is hul mooie prinses?

Apollo vertel waar sy is! Zeus sal moet help om Persephone terug te bring. Hy stuur vir Hermes om met Hades te praat. Hermes vertel dat Moeder Aarde so treur dat niks wil groei nie. Al die mense gaan van die honger sterf!

Persephone huil vreeslik. Sy was so honger dat sy ses granaatpitte geëet het. Nou sal sy nooit weer haar ma sien nie!

Hades se hart raak sag. Persephone kan huis toe gaan. Terug na die sonskyn, blomme, plante en al die mense. Omdat sy ses pitte geëet het, moet sy vir ses maande van elke jaar by hom kom bly.

Moeder Aarde is so bly dat sy al haar skatte uithaal vir haar mooie kind. Vir ses maande vier hulle fees! As Persephone weggaan na Hades toe, gooi Moeder Aarde die aarde toe onder ‘n sagte wit kombers.

 • Kyk of jy mooi onthou:
 • Sê of die volgende reg of verkeerd is: √ of X
Table 1
 • Die mense het self leer ploeg, plant en oes.
  X
     
 • Eendag sien Persephone ‘n mooi wit blom.
   
     
 • ‘n Koets met wit perde kom uit die gat op.
   
     
 • Apollo is van die onderwêreld
   
     
 • Hades se paleis is diep onder die koue grond.
   
     
 • Die mense gaan nie van die honger sterf nie.
   
Table 2
LU 3.6.2   LU 3.7  
 • Verstaan jy?

Wanneer is dit winter?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Wanneer is dit somer?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Weet jy waarom daar seisoene is?
 • As jy weet, vertel vir jou maats en vir Juffrou.
 • As jy nie weet nie, gaan soek in die biblioteek. Jy sal dit by die nie-fiksie afdeling kry.
Table 3
LU 5.2  
 • Luister na die woorde. Watter klanke klink dieselfde?
Table 4
duur boek doel
koek muur hoek
uur suur huur
doek voet vuur
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)

 • Gebruik jou woordeboek of ‘n koerant en soek nog uu en oe-woorde.
 • Skryf die woorde neer en teken ‘n prentjie.
Table 5
LU 1.6  
 • Boeke wat stories vertel, is fiksie.
 • Boeke wat inligting gee, is nie-fiksie.

Kleur fiksie rooi in.

Kleur nie-fiksie blou in.

Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)

Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)

 • Teken nou jou eie grappie.
Table 6
LU 5.6.1  
 • Bring ‘n radio skool toe.
 • Luister na die programme en musiek terwyl julle werk.
 • Kies ‘n advertensie waarna jy geluister het.
 • Beantwoord die volgende vrae:

1. Wat word adverteer?

..........................................................................................................................................

2. Hoekom adverteer mense dit?

..........................................................................................................................................

3. Het die advertensie vir jou gewerk?

..........................................................................................................................................

Table 7
LU 4.6  
 • Julle wil ‘n koekverkoping hou om geld vir boeke in te samel.
 • Werk in groepe en kyk wie die beste advertensie gemaak het.

Ons advertensie:

Figure 4
Figure 4 (graphics4.png)
Table 8
LU 4.9  

Assessering

Leeruitkomste 1:LUISTER: Die leerder luister vir inligting en genot, en reageer op gepaste en kritiese wyse binne ‘n wye reeks situasies.

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel.

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.6: Dit is duidelik wanneer die leerder op haar/sy lees eie vir inligting en genot;

3.6.2 lees fiksie- en nie-fiksie-boeke wat hy/sy gelees het;

Assesseringstandaard 3.7: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n leeswoordeskat van tussen 700 en 1 500 alledaagse woorde demonstreer. Indien leerders hul addisionele taal vir leer in ‘n ander leerarea gaan gebruik, behoort hulle na 1 500 woorde te mik;

Leeruitkomste 4:SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder eie sinne skryf sonder om ‘n raam te gebruik, soos die uitdrukking van gevoelens en persoonlike menings;

Assesseringstandaard 4.9: Dit is duidelik wanneer die leerder kort tekste skryf met algemene vaste uitdrukkings (soos ‘n uitnodiging of verjaarsdagkaartjie);

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om deur middel van taalgebruik te dink en te redeneer, en u toegang tot inligting te verkry, dit te verwerk en te gebruik sodat leer kan plaasvind.

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om begrippe en woordeskat rakende verskillende leerareas te verstaan (soos: maak ‘n tydlyn vir geskiedenis);

Assesseringstandaard 5.6: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting van een vorm na ‘n ander oordra;

5.6.1 luister na ‘n kort praatjie en vul inligting op ‘n tabel in of skryf byskrifte by ‘n diagram.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Reuse / Edit:

Reuse or edit collection (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.

| Reuse or edit module (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.