Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 1 » Tonga die olifant - 03

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Tonga die olifant - 03

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Tonga die olifant

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

INLEIDING

Die onderwerpe van die modules vir Graad 1 word deur middel van stories wat in die leerder se ervaring val, bekendgestel.

Beide seuns en dogters sal dit interessant vind.

Sukses met die onderrig van die addisionele taal sal afhang van die herhaling van stories, rympies en gedigte, so ook die woordeskat wat bekend gestel word. Lesse sal in die begin klassikaal geskied. Wanneer die leerders meer vrymoedigheid ontwikkel het om die nuwe taal te praat, kan hulle gesprekke met mekaar voer. Later sal hulle met die opvoeder wil praat en vrae beantwoord. Dit moet spontaan gebeur en leerders moet nooit gedwing word om hardop voor die klas in die vreemde taal te praat as hulle nie die vrymoedigheid het nie.

Daar sal altyd diegene wees wat net vir eers sal wil luister. Hulle het baie aanmoediging nodig en as die lesse genotvol aangebied word, kan inhibisies oorkom word.

TYDSKEDULE VIR DIE MODULES 1 - 5

Al die leerders behoort al die modules gedurende die Graad 1-jaar te voltooi.

Die storie van Tonga die Olifant skep geleenthede om liggaamsdele bekend te stel, te vergelyk en te konsolideer. Telrympies, aksieliedjies en rympies bevat relevante woordeskat en kleure word aangeleer.

INTEGRASIE VAN TEMAS

 • ‘N GESONDE OMGEWING

Soos Tonga het alle diere ‘n blyplek vry van besoedeling nodig. Hoe kan ons dit verseker?

 • MENSEREGTE EN SOSIALE GEREGTIGHEID

Elke mens is anders en uniek alhoewel daar ooreenkomste is. Bespreek.

 • INKLUSIWITEIT

Die natuur- en dierelewe is daar vir almal om te geniet en waardeer.

Op die volgende bladsye val die klem op herhaling (van storie, rympies, aksieliedjies of -rympies), bespreking, gesels, vrae vra:

 • Storie deur opvoeder voorgelees. Herhaal daagliks. Later sal leerder spontaan sekere dele, bv. “Sjoe, ek het darem ……” saam sê en later ander dele ook. Gesels oor woordeskat en begrip. Vra vrae. Tref vergelyking met eie liggaamsdele.
 • Leerder vertel in eie woorde ‘n storie aan die hand van nege prente. Kan nege prente uitknip en boekie maak met eie voorblad oor die gedeelte van storie waarvan leerder meeste hou.
 • Tel - / aksie rympie. Tel: Herhaal oor en oor totdat leerder ritmies kan tel.
 • Leerder teken hom/haarself regs – vergelyking tussen dier en mens.
 • Aksie-liedjie: Op “Jan Pierewiet” se wysie (ook groet-liedjie).
 • Voltooi albei gesigte.
 • Leer rympie aan. Bespreek wat olifante en mense eet en vergelyk die verskillende diëte. Onder: teken of soek prente van kos en plak in die magies.
 • Leer en doen die aksies van die rympies. Bespreek inhoud van prent: Woordeskat –

uitbreiding en begrip. Vergroot die prent vir die klaskamer. Maak flitskaarte van die woorde. Leerders pas die woorde op die regte plek op die prent.

 • Doen enige luisteroefening. Leer rympie aan. Soek prentjies van dinge wat geraas/geluide maak en plak dit in die raam. Maak byskrifte.
 • Bespreking: Piekniek

Opvoeder bring piekniekmandjie skool toe met bv. pynappel (ander vrugte), toebroodjies, kaas, hoender, koeldrank, ens. Gesels oor reuke, bv. soet, sterk. Leerder teken of plak prente van “kos” op piekniekkombers, met die familie daarom. Hou piekniek met die klas. Maak ‘n lys van geskikte piekniek-kos, asook ‘n grafiek: “Ons klas se geliefkooste piekniekkos”.

 • Watter dier het hierdie spore gemaak? Behalwe die spore op die blad sal dit goed wees om nog voorbeelde van ander diere se spore ook te hê. Bespreek dan watter spore die leerders bang, opgewonde, grillerig, ens. laat voel.
 • Leer rympie: Kleur skoenlapper in en voltooi ander helfte. Versamel solank verskillende skoenlappers of prente om vir leerders te wys. Ander woord vir skoenlapper? Vlinder.
 • Brei kleure uit: oranje en pers. Opvoeder moet oranje en pers blomme daar hê – nagemaakte blomme (nie plastiek) kan ook werk.

Kleur blom in volgens regte volgorde op blad of skeur en plak gekleurde papier. Soek nog blomme in boeke en plak in middel/ of droog eie blommetjies en plak hier. Korreleer met Tegnologie en maak kaartjie met blomme of papierblomme. Mag nie veldblomme pluk nie. Hou/hou nie van (skryf onder) kleure.

 • Leerder “lees” sinne – volg lyne met potlode en kleur blokkies en voorwerp in met korrekte kleure.
 • Leerder gebruik vingers om mee te tel en doen aksies (miskien in pare – een tel op vingers – ander een doen aksies / of opvoeder tel en leerder doen aksies en andersom.

Tel tot 10 - Wys na nommer op blad en tel / skryf oor.

 • Nommer vingers deur nommers 1 – 10 op vingers oor te skryf.

(Teken handjies af: Linker- en regterhandjie). Dwars draai.

 • Leerders “lees” woorde deur na prente te kyk. Met opvoeder se hulp “lees” hulle die woorde wat nie prente by het nie en teken self / plak prent. Woorde wat met “b”, “n”, “m”, “s”, begin. Agterop lyste: b, s, m, n. Maak lys.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

 • Mamma, Mamma, kom kyk net hierdie pragtige blom!
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
Table 1
LU 1.4   LU 2.5   LU 3.4   LU 5.2   LU 6.6  

 • Kleure wat ek ken:
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)
Table 2
LU 1.2   LU 2.5   LU 3.1   LU 5.3   LU 6.1  

Een, twee, drie

Een, twee

‘n Groot tree

Drie, vier

‘n Klein mier

Vyf, ses

Eiers in die nes

Sewe, ag

‘n Voëltjie so sag

Nege, tien

Ek’t jou gesien!

Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)
Table 3
LU 1.1.1   LU 1.1.4   LU 2.4   LU 3.1.2   LU 4.1   LU 5.1.2  

Ek kan lees

Figure 4
Figure 4 (graphics4.png)
Table 4
LU 1.5.1   LU 2.5   LU 3.1.3   LU 4.3   LU 5.3   LU 6.1  

Assessering

Leeruitkomste 1:LUISTER: Die leerder luister vir inligting en genot, en reageer op gepaste en kritiese wyse binne ‘n wye reeks situasies.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder kort, eenvoudige stories verstaan;

1.1.1 mimiek die storie;

1.1.4 plaas prente in die regte volgorde;

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige beskrywings (verstaan luister na beskrywing van ‘n voorwerp of persoon en pas dit by ‘n prentjie);

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder respek toon vir klasmaats deur hulle kans te gee om te praat en na hulle te luister;

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel;

1.5.1 onderskei tussen verskillende klanke aan die begin en einde van woorde (woorde wat met “b” en “d” begin);

.Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om binne ‘n wye reeks situasies met vertroue in gesproke taal te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aksierympies en liedjies met die korrekte intonasie, ritme en uitspraak op memoriseer en voer;

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder bekende woorde duidelik en korrek uitspreek;

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder prente om geskrewe teks te verstaan gebruik;

3.1.2 pas prente en woorde bymekaar (gebruik geskrewe woorde as byskrifte by voorwerpe of prente);

3.1.3 gebruik illustrasies om eenvoudige onderskrifte in storieboeke te verstaan;

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder prenteboeke met eenvoudige een- of tweewoord-byskrifte lees;

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder sigherkenning van algemene woorde ontwikkel (die/’n/ek/my/en, ens.);

Leeruitkomste 4:SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende tipes feitelike en verbeeldingryke tekste te skryf vir ‘nw ye reeks doeleindes.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder bekende woorde en sinne oorskryf (byskrifte of titels by tekeninge);

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder lyste met opskrifte skryf (My maats).

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om deur middel van taalgebruik te dink en te redeneer, en u toegang tot inligting te verkry, dit te verwerk en te gebruik sodat leer kan plaasvind.

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder konsepte en woordeskat verstaan wat verband hou met;

5.1.2 getalle (een, twee);

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal om te dink gebruik;

5.2.1 identifiseer ooreenkomste en verskille (Sit al die sirkels bymekaar. / Soek die een wat anders is);

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder dinge identifiseer volgens eenvoudige beskrywings (Ek is ‘n dier. Ek het vier bene. Ek het ‘n baie lang nek. Ek het twee horinkies. Raai wie is ek?);

Leeruitkomste 6:TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.1: Dit is duidelik wanneer die leerder vraagvorme in mondelinge tekste verstaan (Wat . ., Wie . ., Hoeveel . ., Hoe . ., Watter . ., Kan?);

Assesseringstandaard 6.6: Dit is duidelik wanneer enkele negatiewe vorme in mondelinge tekste verstaan (Sy slaap nie. Ek hou nie van vleis nie).

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks