Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 1 » Sipho en Tembe - 05

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
Download
x

Download collection as:

 • PDF
 • EPUB (what's this?)

  What is an EPUB file?

  EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

  Downloading to a reading device

  For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(what's this?)" link.

 • More downloads ...

Download module as:

Reuse / Edit
x

Collection:

Module:

Add to a lens
x

Add collection to:

Add module to:

Add to Favorites
x

Add collection to:

Add module to:

 

Sipho en Tembe - 05

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Sipho en Thembe

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

INLEIDING

Die onderwerpe van die modules vir Graad 1 word deur middel van stories wat in die leerder se ervaring val, bekendgestel.

Beide seuns en dogters sal dit interessant vind.

Sukses met die onderrig van die addisionele taal sal afhang van die herhaling van stories, rympies en gedigte, so ook die woordeskat wat bekend gestel word. Lesse sal in die begin klassikaal geskied. Wanneer die leerders meer vrymoedigheid ontwikkel het om die nuwe taal te praat, kan hulle gesprekke met mekaar voer. Later sal hulle met die opvoeder wil praat en vrae beantwoord. Dit moet spontaan gebeur en leerders moet nooit gedwing word om hardop voor die klas in die vreemde taal te praat as hulle nie die vrymoedigheid het nie.

Daar sal altyd diegene wees wat net vir eers sal wil luister. Hulle het baie aanmoediging nodig en as die lesse genotvol aangebied word, kan inhibisies oorkom word.

Tydskedule vir die modules 1 - 5

Al die leerders behoort al die modules gedurende die Graad 1-jaar te voltooi.

Met die bekendstelling van Sipho en Thembe in hulle kaia word leerders bewus daarvan dat mense se huise, gewoontes en omstandighede anders is.

Die addisionele taal word uitgebrei deur nuwe woordeskat oor huise, vervoer, vorms en kleure.

Interessante rympies, liedjies, telrympies, aksierympies en speletjies word gebruik en leerders leer deur die herhaling van hierdie aktiwiteite. Luistervaardighede word nog steeds as ‘n baie belangrike aspek van die aanleer van ‘n taal beskou en beoefen.

INTEGRASIE VAN TEMAS

 • INKLUSIWITEIT EN MENSEREGTE

Huise behoort vir almal beskikbaar te wees. Elke gesin behoort die beskerming te hê van ‘n dak oor hul koppe.

 • SOSIALE GEREGTIGHEID

Almal kan nie ewe groot en soorte huise bekostig nie. Daar moet nie neergesien word op hulle wat in eenvoudige huise bly nie.

 • Klem val op herhaling (van storie, rympies, aksieliedjies of -rympies), bespreking, gesels, vrae vra.
 • Alles wat leerder self teken of plak, ens. moet etikette kry – leerder skryf dus woorde van alles neer.
 • Storie deur opvoeder voorgelees. Herhaal daagliks. Leerders volg prente. Later sal leerder spontaan sekere dele, bv. Die seuns wonder altyd… / Nou weet ons… saam sê en later ander dele ook. Maak byskrifte, bv. Sipho, taxi, kaia, ens. waar moontlik.
 • Vergroot prent vir klaskamer en flitskaarte wat daarby pas. Gesels oor woordeskat en begrip. Vra vrae. Let op ooreenkomste en verskille tussen waar Sipho-hulle woon en waar leerder woon. Bespreek gevare van met ‘n rekker, ens. speel. Leerder maak byskrifte van flitskaarte.
 • Leerder teken sy/haar eie woning hier. Vul bo-aan bladsy in.
 • Tel- / aksie rympie.

Onder: Leerder teken hand af oor 20 klippies, sodat dit lyk of die klippies in die hand is.

Tel: Herhaal oor en oor totdat leerder ritmies kan tel.

Ook in vywe: 5, 10, 15, 20.

 • Groepwerk: Soek prente in tydskrifte en koerante van verskillende soorte wonings. Sorteer in groepe, bv. tente, woonstelle, boothuise, ens. Leerders maak ‘n plakkaat saam as ‘n groep, maar ook haar/sy eie: Ek hou/hou nie…
 • Opvoeder/leerder beskryf sekere wonings en die res raai. Bespreek verskillende soorte wonings. Vul in: 1, 3, 4, 5, 6 – Waar woon elkeen? 2 – watter leerder woon in ‘n woonstel? 7 – opvoeder kan dalk foto van haar/sy woning bring en leerder teken dit af. 8 – leerder se eie huis (teken of ‘n foto)
 • Bespreek vorms in die algemeen en verskillende dele van ‘n huis – van buite gesien – en tuin, asook vorms van, bv. boom, reghoek en rond, ens. Watter dinge in en om die huis is vierkante, reghoeke, driehoeke, sirkels. Ook woorde soos rond, vierkantig, reghoekig, driehoekig, langwerpig en ovaalvormig word genoem. Die vorms op kan dalk vergroot word sodat leerder dit makliker kan uitknip en hanteer.
 • Leerder knip vorige blad se vorms uit om prent van huis en tuin te “teken”.

Hersien kleure: bv. kleur dak rooi in, bome groen, ens.

Nuwe kleure: bruin takke, pienk blomme.

Kleur blokkies onderaan in met regte kleure.

 • Leer woorde van gediggie aan: “Dagsê”: aksie-liedjie: “Jan Pierewiet” (ook die wysie) en aksie-rympies: “Bly om te ontmoet”. Leerders skryf die regte woorde oor in man of vrou se praatwolkie.
 • Visuele persepsie.
 • Volg die regte roete. Bespreek hoe weet ons watter huis die seuns s’n is en waar Tandi werk. Maak byskrifte sover moontlik.
 • Rangtelwoorde / rigting – hersien vorms + kleure.
 • Bespreek wat gebeur in elke raampie – leerder kleur slegs raampies in van dit wat hy/sy kan doen.

Persoonlike voornaamwoorde: Ek kan stap. Hy kan stap. Ons kan stap, ens. Bespreek ook gevare van rook op liggaam en omgewing. Skryf ‘n sin onderaan elke raampie en “lees” dit.

 • Bespreek artikels wat ‘n mens in ‘n kamer kan kry. Leerder “teken” eie kamer deur artikels uit te knip en te plak van dit wat in sy/haar kamer is – vul aan deur self ook te teken, totdat alles daar is wat in die leerder se eie kamer is.
 • Bespreek elkeen van die raampies – waar is hulle en wat doen hulle? Persoonlike higiëne, higiëne in die huis word ook bespreek. Die noodsaaklikheid van drie etes per dag. Skryf sinne onderaan.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

 • Ek kan:
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)

Table 1
LU 1.1.5   LU 2.5   LU 4.1   LU 5.1.9   LU 6.8  
 • Die Slaapkamer
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)
Table 2
LU 1.4   LU 2.3   LU 3.1.2  
LU 4.1   LU 5.2.2   LU 6.11  
 • My Kamer
Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)
Table 3
LU 2.5   LU 4.1   LU 5.2.2  
 • Ek kan lees:

Figure 4
Figure 4 (graphics4.png)

Table 4
LU 1.1.5   LU 2.5   LU 3.1.1  
LU 4.1   LU 5.1.9   LU 6.5  

Assessering

Leeruitkomste 1:LUISTER: Die leerder luister vir inligting en genot, en reageer op gepaste en kritiese wyse binne ‘n wye reeks situasies.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder kort, eenvoudige stories verstaan;

1.1.5 beantwoord eenvoudige, letterlike ja/nee- en oop vrae met eenwoord-antwoorde;

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder respek toon vir klasmaats deur hulle kans te gee om te praat en na hulle te luister;

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om binne ‘n wye reeks situasies met vertroue in gesproke taal te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder druk op haar/homself eenvoudige maniere uit indien ‘n mondelinge struktuur verskaf word (Ek hou/hou nie van ... nie);

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder bekende woorde duidelik en korrek uitspreek;

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder prente gebruik om geskrewe teks te verstaan;

3.1.1 verstaan ‘n prenteverhaal, (identifiseer prent wat nie in volgorde is nie);

3.1.2 pas prente en woorde bymekaar (gebruik geskrewe woorde as byskrifte by voorwerpe of prente);

Leeruitkomste 4:SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende tipes feitelike en verbeeldingryke tekste te skryf vir ‘nw ye reeks doeleindes.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder bekende woorde en sinne oorskryf (byskrifte of titels by tekeninge);

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om deur middel van taalgebruik te dink en te redeneer, en u toegang tot inligting te verkry, dit te verwerk en te gebruik sodat leer kan plaasvind.

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder konsepte en woordeskat verstaan wat verband hou met;

5.1.9 vermoë (Ek kan . . .).

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal om te dink gebruik;

5.2.2 identifiseer dele van ‘n geheel (dele van ‘n gesig, liggaam);

Leeruitkomste 6:TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.5: Dit is duidelik wanneer die leerder enkele hulpwerkwoorde in mondelinge tekste verstaan (Ek kan spring/hardloop);

Assesseringstandaard 6.8: Dit is duidelik wanneer die leerder persoonlike en besitlike voornaamwoorde in mondelinge tekste verstaan (ek, my, myne, jy, jou, joune, sy, haar, hare, ons, ons s’n);

Assesseringstandaard 6.11: Dit is duidelik wanneer die leerder ongeveer 500 tot 1 000 algemeen gesproke woorde in konteks teen die einde van Graad 1 verstaan.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Reuse / Edit:

Reuse or edit collection (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.

| Reuse or edit module (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.