Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 1 » Skooltyd - 02

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
Download
x

Download collection as:

 • PDF
 • EPUB (what's this?)

  What is an EPUB file?

  EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

  Downloading to a reading device

  For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(what's this?)" link.

 • More downloads ...

Download module as:

 • PDF
 • EPUB (what's this?)

  What is an EPUB file?

  EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

  Downloading to a reading device

  For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(what's this?)" link.

 • More downloads ...
Reuse / Edit
x

Collection:

Module:

Add to a lens
x

Add collection to:

Add module to:

Add to Favorites
x

Add collection to:

Add module to:

 

Skooltyd - 02

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Skooltyd

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

INLEIDING

Die onderwerpe van die modules vir Graad 1 word deur middel van stories wat in die leerder se ervaring val, bekendgestel.

Beide seuns en dogters sal dit interessant vind.

Sukses met die onderrig van die addisionele taal sal afhang van die herhaling van stories, rympies en gedigte, so ook die woordeskat wat bekend gestel word. Lesse sal in die begin klassikaal geskied. Wanneer die leerders meer vrymoedigheid ontwikkel het om die nuwe taal te praat, kan hulle gesprekke met mekaar voer. Later sal hulle met die opvoeder wil praat en vrae beantwoord. Dit moet spontaan gebeur en leerders moet nooit gedwing word om hardop voor die klas in die vreemde taal te praat as hulle nie die vrymoedigheid het nie.

Daar sal altyd diegene wees wat net vir eers sal wil luister. Hulle het baie aanmoediging nodig en as die lesse genotvol aangebied word, kan inhibisies oorkom word.

TYDSKEDULE VIR DIE MODULES 1 - 5

Al die leerders behoort al die modules gedurende die Graad 1-jaar te voltooi.

Die skool is ‘n bekende omgewing vir die leerders en hierdie tema word gebruik om nuwe woordeskat in die addisionele taal aan hulle bekend te stel.

Aktiwiteite soos sortering, opstel van ‘n grafiek, raaisels, blokkiesraaisels en teken is ingesluit. Leerders lees nou ook eenvoudige leesstukke nadat hulle by herhaling daarna geluister het.

INTEGRASIE VAN TEMAS

 • MENSEREGTE

Waarom woon alle kinders nie ‘n skool by nie? Bespreek.

 • SOSIALE GEREGTIGHEID EN INKLUSIWITEIT

Almal behoort te kan lees en skryf.

 • ‘N GESONDE OMGEWING

Hoe kan ons die skool- en klasomgewing skoon hou?

Hoe kan ons die skool- en klasomgewing aantreklik maak?

 • Klem val op herhaling (van stories, rympies, aksie liedjies of-rympies), bespreking, gesels, vrae vra.
 • Alles wat leerder self teken of plak, ens, moet ‘n opskrif / byskrif kry – leerder skryf dus woorde van alles neer
 • Gedig deur opvoeder voorgelees. Herhaal daagliks. Leerders volg prente. Later sal leerder spontaan sekere dele saam sê, bv. “Dis ….. tyd vir jou’, en later ander dele ook.
 • Ses prente moet uitgeknip word en in regte volgorde gerangskik word. Vertel storie in eie woorde. Skryf een sin (Watter tyd is dit?) onder elke prent, bv. “Dis opstaan tyd vir jou”, ens.
 • Teken eie prentjie onderaan rympie. Leer rympie.
 • Kleur slegs die dinge in wat ‘n mens in die skool vind. Lees al die woorde.
 • Soek skoolbenodigdhede in tydskrifte en plak.
 • Tel al die dinge op die prent, bv. potlode, lêers, ens.
 • Kyk na die prentjies op bl. 8 en die prentjie-leidrade by die blokkiesraaisel en vul die getalle op die regte plekke in.
 • Leerders teken uitleg van klaskamer. Vul in waar hy / sy self sit, asook soveel as moontlik van die ander leerders se name.

Vul regte posisie in.

 • Maak ‘n kruis oor items wat nie in die klaskamer hoort nie.
 • Trek ‘n streep na korrekte prent en kleur in.
 • Bespreek gesonde en ongesonde kos. Voor- en nadele.
 • Soek prente uit tydskrifte en plak in korrekte kolom.
 • Leer gebedjie aan.
 • Kleur prentjie in. Bespreek hoe grafiek werk. Vul elke dag in deur in te kleur.
 • Gesonde kos :groen.
 • Ongesonde kos : rooi.
 • Vergelyk groen (veilig) en rooi (gevaar) met kleure van ‘n robot.
 • Bespreek woorde. Gebruik ander voorbeelde in die klas prakties, bv. laat drie leerders potlode bring en vergelyk lengtes. Vul name in.
 • Leerder bring foto van hom- / haarself, asook van beste maatjie en plak in. Bespreek dat ons nie almal van dieselfde dinge hou nie. Almal het voor- en afkeure. Party leerders doen beter in sekere leerareas as ander. Ons kan nie almal ewe goed wees nie – maar daar is vir almal iets waarin ‘n mens goed kan wees.
 • Teken al die ronde voorwerpe wat in die klaskamer is, in die sirkel. Doen dieselfde met die ander vorms. Opvoeder kan leerders in vier groepe volgens vorms opdeel en dit as groepwerk aanpak: Groepe maak dan vier groot plakkate: ∆ O vir klaskamer.

Bespreek eers die verskillende voorwerpe op die blad en lees dan die raaisels. Leerder verbind die raaisel met die korrekte antwoord.

 • Leerders moet gewoond raak daaraan om vrae en antwoorde te kan doen en ook om instruksies uit te voer. Gebruik prente op bl. 20 as antwoordblad vir vrae 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 en 11. Vul bl. 18 en 19 ook in.
 • Leerder teken hier self die prentjies wat uitgelaat is en “lees” die sin onder elke prent.
 • Voorsetsels – Gebruik weer eens eers praktiese voorbeelde in die klas om leerders vertroud te maak met voorsetsels en die gebruik daarvan. Leerder trek ‘n streep tussen die sin en die korrekte prentjie.
 • Bespreek verskillende persone wat ons in die skool kry, asook die take wat elkeen verrig. Verbind dan die korrekte sinne en prente.
 • Bespreek ook: Klankbesoedeling
 • Luisteroefening – vra leerders om te luister na die geluide in en om die skool. Hulle kleur dan in watter geluide hulle hoor. Dieselfde blad kan ‘n tweede keer gebruik word. (Trek dan ‘n kring om die geluide wat jy hoor). En selfs ‘n derde keer – (trek dan ‘n streep onder die geluide wat jy daardie dag hoor.
 • Teken ander prentjies op los blad indien leerder geluide hoor wat nie op bl. 24 verskyn nie.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

Werk en werk

In my skool is dit werk en werk

en juffrou moet boeke merk, sy’s sterk

want die boeke is swaar, vreeslik swaar

dit maak juffrou klaar, dis waar

Ek moet nou soek en soek

na die boek, selfs om die hoek

en ek voel sleg, vreeslik sleg

want my boek is weg, dis mos nie reg?

LU 1.1.3

 • Ek gebruik hierdie dinge in die skool
Figure 1
Figure 1 (graphics1.jpg)
Table 1
LU 3.1.2  
 • Skoolbenodigdhede
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)
Table 2
LU 3.1.3  

 • Ek kan tel.
Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)
Table 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
een twee drie vier vyf ses sewe ag nege tien
Table 4
LU 5.1.2  

 • Hoeveel is daar?
Figure 4
Figure 4 (graphics4.jpg)
Table 5
LU 4.1  
 • Hier is my klaskamer.
Figure 5
Figure 5 (graphics5.png)

Figure 6
Figure 6 (graphics6.png)
 • Waar sit ek?

My naam is ……………………………………………………………………………..

Ek sit voor ……………………………………………………………………………...

Ek sit tussen ………………………………….. en …………………………………….

Ek sit agter ……………………………………………………………………………...

Ek sit ………………………………………………………………………… in die ry.

Table 6
LU 4.2  
 • Raai wat is ek?
Figure 7
Figure 7 (graphics7.jpg)
Table 7
LU 5.3  
Figure 8
Figure 8 (graphics8.png)
Table 8
LU 5.2.3  

Assessering

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder prente om geskrewe teks te verstaan gebruik;

3.1.2 pas prente en woorde bymekaar (gebruik geskrewe woorde as byskrifte by voorwerpe of prente);

3.1.3 gebruik illustrasies om eenvoudige onderskrifte in storieboeke te verstaan;

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder instruksies volg in drukskrif op eenvoudige een- of tweewoordbyskrifte;

Leeruitkomste 4:SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder bekende woorde en sinne oor skryf (byskrifte of titels by tekeninge);

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige, bekende woorde om sinne te voltooi gebruik (My naam is . . . ; Ek hou van . . . .; Ek hou nie van . . . ).

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, te verwerk en te gebruik.

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder konsepte en woordeskat verstaan wat verband hou met;

5.1.2 getalle (een, twee);

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te dink;

5.2.3 klassifiseer dinge (sit al die plastiekvoorwerpe op een hoop en die houtvoorwerpe op ‘n ander hoop);

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder volgens eenvoudige beskrywings dinge identifiseer.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Reuse / Edit:

Reuse or edit collection (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.

| Reuse or edit module (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.