Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 1 » Ek gaan winkel toe - 01

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Ek gaan winkel toe - 01

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Ek gaan winkel toe

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Die onderwerpe van die modules vir Graad 1 word deur middel van stories wat in die leerder se ervaring val, bekendgestel.

Beide seuns en dogters sal dit interessant vind.

Sukses met die onderrig van die addisionele taal sal afhang van die herhaling van stories, rympies en gedigte, so ook die woordeskat wat bekend gestel word. Lesse sal in die begin klassikaal geskied. Wanneer die leerders meer vrymoedigheid ontwikkel het om die nuwe taal te praat, kan hulle gesprekke met mekaar voer. Later sal hulle met die opvoeder wil praat en vrae beantwoord. Dit moet spontaan gebeur en leerders moet nooit gedwing word om hardop voor die klas in die vreemde taal te praat as hulle nie die vrymoedigheid het nie.

Daar sal altyd diegene wees wat net vir eers sal wil luister. Hulle het baie aanmoediging nodig en as die lesse genotvol aangebied word, kan inhibisies oorkom word.

TYDSKEDULE VIR DIE MODULES 1 - 5

Al die leerders behoort al die modules gedurende die Graad 1-jaar te voltooi.

Die leerders se kennis van hul ervaringsveld word verbreed deur middel van die aanleer van woordeskat van die dorp en omgewing. Besprekings wat gelei word deur die opvoeder vind plaas en leerders lees woorde en eenvoudige sinne. Saamgestelde prente prikkel die besprekings in die addisionele taal en leerders word blootgestel aan baie nuwe woordeskat.

 • ‘N GESONDE OMGEWING

Bespreek wie se verantwoordelikheid dit is om ons dorpe, strate, geboue skoon te hou?

Hoe kan besoedeling vermy word?

Gevare vir die gesondheid?

Hoe kan ons dorp verfraai word?

 • Die klem val op die herhaling van liedjies, rympies, aksie-liedjies of –

rympies / gesels / vrae vra, ens. Elke blad se woordeskat moet eers deeglik bespreek word voordat die blad gedoen word. Daarna word alles op die blad “gelees”.

 • Alles wat die leerder self teken of plak, ens, moet etikette (byskrifte) kry – al die woorde moet dus weer oorgeskryf word.
 • Die liedjie word deur die opvoeder voorgelees en vir die leerders aangeleer. Herhaal dit daagliks. Die dele in die liedjie wat herhaal word, sal spontaan deur die leerders saamgesing word. Die klas word in twee gedeel. Dogters sing bv. “Ek gaan winkel toe” (wysie: Vader Jakob). Die opvoeder vra: “En wat sien ek hier?” Seuns sing die antwoord (wysie: Die Lappop – slegs die koorgedeelte) As beide groepe hul dele ken, ruil hulle die dele om.
 • WAAR IS JY? Die leerders assosieer sekere prentjies met plekke langs die pad. Hy/sy kyk na die prentjies, sê dan wat elkeen is en teken die prentjies oor in die oop ruimte bo die regte woord. Hulle kyk dan na die sinne en trek ‘n streep vanaf die sin tot by die regte woord wat daarby pas. (bv. “hoed” pas by “Dis die brandweerstasie”). Dieselfde sin word dan weer by die regte prent geskryf.
 • EK HET VERDWAAL. Die leerder teken regs bo (oop blok ) sy/haar eie huis en kleur die regte pad in vanaf sy/haar huis tot links onder by die winkelsentrum. Dit moet die regte roete wees soos in die liedjie: poskantoor / hospitaal / biblioteek / brandweerstasie / speelparkie / polisie-stasie / voetoorgang / winkelsentrum.
 • WAT DOEN HULLE? Bespreking. Die leerders sê wat doen die mense in elke prentjie. “Lees” dan die korrekte sinne onderaan.
 • HIERDIE MENSE HET OOK VERDWAAL. Die leerders trek strepe vanaf die linkerkantste persoon tot by die korrekte plek waar die persoon hoort, aan die regterkant.
 • WAAR KRY ONS DIE VOLGENDE? Die leerders skryf die kleiner woorde op die regte groot woord neer. Die opvoeder kan die woorde nog verder vergroot en twee-twee leerders laat saamwerk aan een woord om woordeskat-plakkate te maak vir die muur.
 • Soek die prentjies van bogenoemde woorde in tydskrifte of koerante en plak hier. Weer eens kan leerders in groepe werk om plakkate vir die klaskamer te maak.
 • WOORDSOMME: Die leerders sit twee woorde bymekaar en maak ‘n nuwe een. Elke deel van die woord beteken op sy eie iets anders as wanneer hulle saamgevoeg word. Dit kan baie goed werk as die opvoeder die woorde en woorddele op flitskaarte skryf en die leerders vra om maats te soek. Leerders illustreer, waar moontlik, die woorde. Doen ook begin- en eindklanke, asook woorde wat met dieselfde letters begin as “pos”, “bus” en “huis”.
 • EK WAS AL HIER! Leerders kleur slegs die prentjies in van plekke wat hy/sy al besoek het. Watter woorde op die blad begin met dieselfde letters? Behandel sommer reëls wat geld in die biblioteek en ‘n besoek aan die tandarts.
 • DAE VAN DIE WEEK. Leer die rympie en doen die aksies. Die leerders teken iets wat hy /sy op daardie dag van die week doen, by elke deel. Leerders mimiek dele uit die gediggie en die res van die klas raai watter dag dit is. Watter dae hou die leerders meer van as ander dae en hoekom? Woorde wat met m, d, w, v en s begin.
 • HOE KOM DIE LEERDERS IN DIE KLAS SKOOL TOE? Bespreek lugbesoedeling. Prente en flitskaarte van vervoermiddels. Soek maats. Vul die grafiek in. Mimiek woorde soos ry, trap, fiets, stap, ens. Fiets en voet se aanvangsklank klink dieselfde, maar lyk verskillend.
 • STRAATTONEEL: Vergroot prent vir die klaskamer. Aan watter deel van hul eie dorp laat dit leerders dink? Klankspeletjie: “I spy…”. Mimiek: “Raai wie is ek?” Hoflikheidsvorme. Flitskaarte wat op plakkaat gepas word. Leerders maak ‘n lys van mense, ens. in sy/haar eie dorp en vergelyk dit met die prent. Behandel vorms van bv. wiele, geboue, ens. Tel, grootte en rigting word ook hersien.
 • TEL. Vul die antwoorde in en lees die sinne. Aangeheg: oplossing van leesstuk.

“Oplossing” van leesstuk.

In die prent is daar mense.

Daar is 52 mense altesaam.

Ek kan 7 kinders sien.

20 mense stap in die straat.

Daar is altesaam 10 motors.

Ek kan 1 robot sien.

Daar is 9 bestuurders.

In al die vervoermiddels saam is daar 32 mense altesaam.

Daar word blomme verkoop langs die straat.

Daar is ‘n voetganger by die voetoorgang (sebrastrepe).

‘n Man verkoop vrugte en groente.

 • DIE WIELE VAN DIE BUS. Leer die liedjie. Die klas vorm die bus deur by mekaar in te haak en doen dan die bewegings. Voltooi die bladsy deur mense in die bus te teken, asook die res van die straat, ens. Mimiek: “Wie is ek?” Gesprekke tussen persone op die bus. Hoflikheidsvorme en goeie gedrag in die openbaar. Hoe stel jy jouself voor aan iemand? Opvoeder gebruik flitskaarte met instruksies vir die bus, soos “stop”, “ry”, “links”< “regs”, ens.
 • GROEPWERK. Deel die klas op in vier groepe. In hul groepe soek hul prente van lug-, spoor-, water- en padvervoer en maak plakkate. Individueel plak hulle net een of twee prentjies van elke soort vervoermiddel op hierdie blad. Hoflikheid is nodig wanneer ‘n mens in ‘n groep werk.
 • RY TOG VERSIGTIG. Leer die rympie aan. Vul die regte woorde in die spraakwolkies in. Rymwoorde.
 • Klem val op herhaling van liedjies, rympies, aksie-liedjies of –rympies / gesels / vrae vra, ens. Elke blad se woordeskat moet eers deeglik bespreek word voordat die blad gedoen word. Daarna word alles op die blad “gelees”.
 • Alles wat leerder self teken of plak, ens., moet etikette (byskrifte) kry – al die woorde moet dus weer oorgeskryf word.
 • Dit is lekker; Lees soos storieboek. Herhaal oor en oor. Later sê leerders spontaan sekere dele saam, bv. “Kom julle twee…/ “Dit is lekker… / “Onthou…”.
 • Oppad winkel toe: Kleur slegs geboue / plekke in wat leerders oppad na sy/haar winkelsentrum toe sien.
 • Wie staan waar?: Opvoeder laat leerders self name uit klas en sy / haar eie naam invul in blokkies. Hersien woordeskat soos voor, agter, tussen, eerste, tweede, derde, laaste, ens.
 • My beste fliek ooit: Leerders teken ‘n deel uit sy / haar geliefkoosde fliek.
 • Ek ken hierdie karakters: Kleur slegs raampie in van karakters wat leerders al reeds in ‘n fliek / video gesien het.
 • Jippee! Leerders kleur ballonne in volgens aanwysings en teken haar- / homself waar hy / sy die ballonne vashou.
 • My geliefkoosde geregte: Leerders teken hom- / haarself in die middel en trek ‘n streep na dit wat hy / sy graag eet as hy / sy gaan uiteet saam met sy / haar gesin en kleur dit in.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

Ek gaan winkel toe

 • Dogters:

Ek gaan winkel toe

Raai net wat

Ek sien tog die poskantoor

Kom ons stop

 • Opvoeder:

En wat sien ek hier?

 • Seuns:

‘n Posbus – rooi – dit is so mooi

‘n brief met ‘n seël moet ek daarin gooi

Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
 • Dogters: Ek gaan winkel toe

Raai net wat

Ek sien tog die ambulans

Kom ons stop

 • Opvoeder:

En wat sien ek hier?

 • Seuns:

By die hospitaal kom die dokter jou haal

As hy jou dokter, moet Mamma betaal

Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)

 • Dogters:

Ek gaan winkel toe

Raai net wat

Ek sien tog die biblioteek

Kom ons stop

 • Opvoeder:

En wat sien ek hier?

 • Seuns:

Mense wat soek na ‘n mooi storieboek

Kyk daar op die rak, daar

reg in die hoek

Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)
 • Dogters:

Ek gaan winkel toe

Raai net wat

Ek sien tog die brandweerwa

Kom ons stop

 • Opvoeder:

En wat sien ek hier?

 • Seuns:

Die brandweerman

trek sy stewels aan

Hy dra ‘n swart hoed - hy het baie moed

Figure 4
Figure 4 (graphics4.png)

 • Dogters:

Ek gaan winkel toe

Raai net wat

Ek sien tog die speelparkie

Kom ons stop

 • Opvoeder:

En wat sien ek hier?

 • Seuns:

Kinders baljaar

sommer dwardeur die jaar

Ry op die wipplank

–speel met mekaar

Figure 5
Figure 5 (graphics5.png)
 • Dogters: Ek gaan winkel toe

Raai net wat

Ek sien tog die polisiemotor

Kom ons stop

 • Opvoeder:

En wat sien ek hier?

 • Seuns: ‘n Polisieman wat die

skelms vang

As jy hom gou-gou bel,

gooi hy hulle in die sel

Figure 6
Figure 6 (graphics6.png)
 • Dogters:

Ek gaan winkel toe

Raai net wat

Ek sien tog die voetoorgang

Kom ons stap

 • Opvoeder:

En wat sien ek hier?

 • Seuns:

‘n Fiets, ‘n motor

en ‘n robot – groen

As jy daar kom, weet jy

wat om te doen!

Figure 7
Figure 7 (graphics7.png)
 • Dogters:

Ek gaan winkel toe

Raai net wat

Ek sien tog die winkelsentrum

Nou’s ons hier

 • Opvoeder:

En wat sien ek hier?

 • Seuns:

Winkels en mense

wat koop, koop, koop!

By een van die

winkels lê klere op ‘n hoop

Figure 8
Figure 8 (graphics8.png)
Table 1
LU 2.4  

Table 2
Sien jy sebrastrepe? Hier’s ons nou by die winkelsentrum.
Waar is jy?
Dis die brandweerstasie
brief robot
boek ambulans
Ek sien die polisiestasie
Kom saam na die biblioteek
motor hoed
trollie glyplank
Hier is die hospitaal. Ek sien die poskantoor.
Jippie, hier’s die parkie!
Table 3
LU 3.1  
 • Waar is jy?
Figure 9
Figure 9 (graphics9.png)
Table 4
LU 3.1  

Assessering

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om binne ‘n wye reeks situasies met vertroue in gesproke taal te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aksierympies en liedjies memoriseer en opvoer met die korrekte intonasie, ritme en uitspraak;

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder prente om geskrewe teks te verstaan gebruik.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks