OpenStax CNX

Sections
You are here: Home » Content » Lưới kéo

About: Lưới kéo

Module by: vocw. E-mail the author

View the content: Lưới kéo

Metadata

Name: Lưới kéo
ID: m30259
Language: Tiếng Việt (vi)
Summary: Lưới Kéo (hay còn gọi là lưới cào; hay lưới giả; hoặc lưới giả cào) là ngư cụ khai thác phổ biến ở ĐBSCL. Sản lượng do nghề lưới kéo đem lại là cao nhất nước ta hiện nay. Khác với lưới rê, lưới kéo chuyên đánh bắt các loài cá sống ở tầng đáy hoặc gần tầng đáy. Đối tượng khai thác lưới kéo là tất cả các loại cá mà nó quét được. Tuy nhiên, ngày nay lưới kéo còn có thể khai thác cả tầng giữa và tầng trên. Để phân biệt lưới kéo với ngư cụ khác ta cần xem xét nguyên lý hoạt động, cấu tạo và kỹ thuật khai thác của nó sau.
Keywords: lưới kéo
License: Creative Commons Attribution License CC-BY 3.0

Authors: vocw (Webmaster@vocw.edu.vn)
Copyright Holders: vocw (Webmaster@vocw.edu.vn)
Maintainers: vocw (Webmaster@vocw.edu.vn)

Latest version: 1.1 (history)
First publication date: Jul 23, 2009 11:05 pm -0500
Last revision to module: Jul 23, 2009 11:15 pm -0500

Downloads

PDF: m30259_1.1.pdf PDF file, for viewing content offline and printing. Learn more.
XML: m30259_1.1.cnxml XML that defines the structure and contents of the module, minus any included media files. Can be reimported in the editing interface. Learn more.

Version History

Version: 1.1 Jul 23, 2009 11:15 pm -0500 by vocw
Changes:
moved from VOCW

How to Reuse and Attribute This Content

If you derive a copy of this content using a OpenStax-CNX account and publish your version, proper attribution of the original work will be automatically done for you.

If you reuse this work elsewhere, in order to comply with the attribution requirements of the license (CC-BY 3.0), you must include

  • the authors' names: Vietnam OpenCourseWare
  • the title of the work: Lưới kéo
  • the OpenStax-CNX URL where the work can be found: http://cnx.org/content/m30259/1.1/

See the citation section below for examples you can copy.

How to Cite and Attribute This Content

The following citation styles comply with the attribution requirements for the license (CC-BY 3.0) of this work:

American Chemical Society (ACS) Style Guide:

OpenCourseWare, V. Lưới kéo, OpenStax-CNX Web site. http://cnx.org/content/m30259/1.1/, Jul 23, 2009.

American Medical Assocation (AMA) Manual of Style:

OpenCourseWare V. Lưới kéo [OpenStax-CNX Web site]. July 23, 2009. Available at: http://cnx.org/content/m30259/1.1/.

American Psychological Assocation (APA) Publication Manual:

OpenCourseWare, V. (2009, July 23). Lưới kéo. Retrieved from the OpenStax-CNX Web site: http://cnx.org/content/m30259/1.1/

Chicago Manual of Style (Bibliography):

OpenCourseWare, Vietnam. "Lưới kéo." OpenStax-CNX. July 23, 2009. http://cnx.org/content/m30259/1.1/.

Chicago Manual of Style (Note):

Vietnam OpenCourseWare, "Lưới kéo," OpenStax-CNX, July 23, 2009, http://cnx.org/content/m30259/1.1/.

Chicago Manual of Style (Reference, in Author-Date style):

OpenCourseWare, V. 2009. Lưới kéo. OpenStax-CNX, July 23, 2009. http://cnx.org/content/m30259/1.1/.

Modern Languages Association (MLA) Style Manual:

OpenCourseWare, Vietnam. Lưới kéo. OpenStax-CNX. 23 July 2009 <http://cnx.org/content/m30259/1.1/>.