Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Bài giảng môn học MathCad » Giới thiệu Mathcad 2001i

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
 • VOCW

  This module and collection are included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
  By: Vietnam OpenCourseWare

  Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Giới thiệu Mathcad 2001i

Module by: KS. Huỳnh Vương Thu Minh. E-mail the author

CÁC THAO TÁC CẦN THIẾT

Khởi động Mathcad 2001i

Để khởi động Mathcad 2001i, có thể thực hiện theo các cách sau:

 Nhắp đúp vào biểu tượng graphics1.png.

 • Nhắp vào nút Start/Mathsoft Apps/Mathcad 2001i professional.

Thoát khỏi Mathcad 2001i

Để thoát khỏi Mathcad 2001i, có thể thực hiện theo các cách sau:

 • Trên thanh menu : chọn File/Exit.
 • Từ bàn phím: nhấn Alt+F+X.
 • Nhắp vào nút điều khiển graphics2.png.

Lưu trữ

Lưu Worksheet với tên mới

Khi vừa khởi động Mathcad 2001i, khi muốn lưu trữ lại hoặc từ file cũ muốn lưu trữ lại với tên mới, bằng các cách sau:

 • Trên thanh menu: chọn File/Save As…
 • Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Alt+F+A

Mathcad 2001i sẽ mở ra hộp thoại Save As (hình 1.1) cho phép đặt tên và chọn nơi lưu trữ, trong đó:

Mục Save in: chọn thư mục cần lưu trữ (hình 1.1) chọn thư mục Mathcad 2001i.

Mục File name: nơi đặt tên cho Worksheet.

Mục Save as type: cho phép lưu trữ Worksheet theo các phiên bản của Mathcad hoặc ở dạng Template,…

Hình 1
Hình 1 (graphics3.png)

Hình 1.1. Hộp thoại Save As

Sau đó, nhắp vào nút Save (hoặc gõ Enter) để hoàn tất việc lưu trữ.

Lưu Worksheet đã có tên sẵn

 • Trên thanh công cụ chuẩn: nhắp vào biểu tượng graphics4.png.
 • Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+S (hoặc Alt+F+S).
 • Trên thanh menu: chọn File/Save.

Mở một Worksheet

Mở một Worksheet hoàn toàn mới

 • Trên thanh công cụ chuẩn: nhắp vào biểu tượng graphics5.png.
 • Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+N (hoặc Alt+F+N).
 • Trên thanh menu: chọn File/New.

Sau đó, hộp thoại New xuất hiện ( hình 1.2)

Hình 2
Hình 2 (graphics6.png)

Hình 1.2. Hộp thoại New

Mở một Worksheet đã có sẵn

 • Trên thanh công cụ chuẩn: nhắp vào biểu tượng graphics7.png.
 • Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+O (hoặc Alt+F+O).
 • Trên thanh menu: chọn File/Open.

Sau đó, xuất hiện Hộp thoại Open như hình 1.3

 • Mục Look in: chọn thư mục có chứa fie cần mở.
 • Mục File name: tên file cần mở.
 • Mục Files of type: có thể mở các tập tin của Mathcad với các đuôi *.mcd (caùc Worksheet); *.mct (caùc Template); *.hbk (sách giúp đỡ của Mathcad); *.* (hieån thò taát caû caùc taäp tin).

Sau đó chọn Open để hoàn tất việc mở một tập tin.

Hình 3
Hình 3 (graphics8.png)

Hình 1.3. Hộp thoại Open

GIỚI THIỆU GIAO DIỆN Mathcad 2001i

Thanh tiêu đề (Title bar) ( hình 1.4)

 • Vị trí: nằm trên đỉnh màn hình, cho biết chương trình đang chạy là Mathcad 2001i, trang đang làm việc là [Untitled:1] (đối với tập tin chưa có tên), [Tên tập tin] đối với tập tin đã có tên.
 • Nút điều khiển màn hình: nằm bên phải màn hình graphics9.png.
Hình 4
Hình 4 (graphics10.png)

Thanh thực đơn (menu bar) ( hình 1.4 )

Trên thanh thực đơn (menu bar) có nhiều trình đơn, khi một trình đơn được chọn, thì ngay lập tức một thực đơn thả (Full Down menu) (hình 1.5) xuất hiện cho phép chọn lệnh kế tiếp.

 File: ngoài các lệnh tương tự như WORD, EXCEL, còn có các lệnh giao tiếp với các người dùng Mathcad khác trên thế giới thông qua mạng Internet (Collaboratory) (hình 1.5).

 Edit: điểm nổi bật trong này là xuất hiện các mục Links, Object giúp người sử dụng Mathcad có thể trao đổi dữ liệu với các đối tượng khác (hình 1.6).

Hình 5
Hình 5 (graphics11.png)

Full Down menu

Hình 6
Hình 6 (graphics12.png)

 Insert : Trong menu này (hình1.7) Mathcad cho phép chèn các mục sau:

Hình 7
Hình 7 (graphics13.png)

Hình 8
Hình 8 (graphics14.png)

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 1.9. Định dạng kết quả

Hình 9
Hình 9 (graphics15.png)
Hình 10
Hình 10 (graphics16.png)
Hình 11
Hình 11 (graphics17.png)
Hình 12
Hình 12 (graphics18.png)

Thanh công cụ chuẩn (Standard Toolbar) (hình 1.15)

Hình 13
Hình 13 (graphics19.png)

Thanh công cụ chuẩn chuẩn (Standard Toolbar) cho phép thực hiện các thao tác bằng biểu tượng (hình 1.15) như sau:

Hình 14
Hình 14 (graphics20.png)

khác như Word, Excel…

graphics21.png: tạo một mối liên kết với các nguồn tài liệu khác do người sử dụng tự lập nên. Khi sử dụng, chỉ cần kích đúp vào từ nào đó của tài liệu tức khắc sẽ xuất hiện tài liệu khác có liên quan đến nó.

Thanh định dạng (Formatting Toolbar) (hình 1.16)

Hình 15
Hình 15 (graphics22.png)

Cho phép định dạng đối tượng về: Kiểu chữ (Font), kích cỡ (size), canh hàng ngang, dọc, chỉ số trên, dưới,…

Thanh công cụ Math (Math Toolbar)

Hình 16
Hình 16 (graphics23.png)

Thanh công cụ Math chuyên dùng để tính toán (hình 1.17), khi nhắp vào mỗi biểu tượng trên thanh công cụ Math thì xuất hiện lần lượt các bảng sau:

 • Số học (Calculator Tollbar).
 • Bảng lựa chọn các dạng đồ thị (Graph Tollbar).
 • Véc tơ và Ma trận (Vector and Matrix Tollbar).
 • Bảng các toán tử quan hệ (Evaluation Tollbar and Boolean Tollbar).
 • Bảng các phép toán về đạo hàm, tích phân, giới hạn,…(Caculus Tollbar).
 • Bảng các từ khoá để lập chương trình (Programming Tollbar).
 • Bảng các mẫu ký tự Hy Lạp (Greek Symbol Tollbar).
 • Bảng các từ khoá Symbolic (Symbolic keyword Tollbar).

Hình 17
Hình 17 (graphics24.png)

Hình 18
Hình 18 (graphics25.png)

Thanh trạng thái (Status bar) (hình1.19 )

Hình 19
Hình 19 (graphics26.png)

Vùng soạn thảo và tính toán (region), hình chữ thập (crosshair) (hình 1.4)

 Vùng soạn thảo và tính toán: có dạng hình chữ nhật màu trắng (mặc định).

 Hình chữ thập màu đỏ (Crosshair): thể hiện vị trí để trình bày một đối tượng trên màn hình.

ĐỊNH DẠNG TRANG VÀ IN

Định dạng trang in

Để định dạng trang in, từ thanh menu chọn File/Page Setup… xuất hiện hộp thoại Page Setup… (hình 1.20).

Hình 20
Hình 20 (graphics27.png)

Hình 1.20. Hộp thoại Page Setup

 Tại mục Paper size: chọn khổ giấy.

 Orientation Portrait: chọn kiểu in trang đứng.

 Orientation Landscape: chọn kiểu in trang ngang.

 Margins : canh lề trái, phải, trên, dưới. Mặc định đơn vị là inches (1in = 2.54cm).

In từ Mathcad

Để in trong Mathcad, thực hiện theo các cách sau:

 Từ thanh menu: chọn File/Print…

 Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+P.

Hình 21
Hình 21 (graphics28.png)

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks