Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Bài giảng môn học MathCad » Vẽ đồ thị

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
 • VOCW

  This module and collection are included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
  By: Vietnam OpenCourseWare

  Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Vẽ đồ thị

Module by: KS. Huỳnh Vương Thu Minh. E-mail the author

VẼ ĐỒ THỊ X-Y

 Để tạo vùng vẽ (hình 6.1) có thể thực hiện theo các cách sau:

 Từ thanh công cụ: chọn Insert/Graph/X-Y Plot

 Từ thanh Math: nhắp vào biểu tượng graphics1.png

 Từ bàn phím: nhấn @

Hình 1
Hình 1 (graphics2.png)

Hình.6.1 Vùng thể hiện đồ thị

 • Trong khung trống nằm dưới trục hoành (trục x) nhập giá trị đồ thị muốn dựa theo. Giá trị này là thang đo đã xác định trước đó. Nếu không xác định trước, Mathcad tự động xác định thang đo từ -10 đến 10.
 • Trong khung trống nằm bên cạnh trục tung (trục y), nhập biểu thức muốn vẽ.

Lưu ý:

- Có thể vẽ đồ thị theo phương trình bất kỳ dựa theo phương trình khác, để chúng có thể dùng chung giá trị độc lập. Ngoài ra còn thể hiện được nhiều đường biểu diễn trên cùng một đồ thị.

- Nếu điểm vẽ là giá trị phức hoặc ảo, Mathcad sẽ không vẽ lên những điểm này. Khi đó dùng hàm Re và IN để kéo phần phức hoặc ảo ra ngoài.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

HIỆU CHỈNH ĐỒ THỊ

Để hiệu chỉnh đồ thị có thể thực hiện theo các cách sau:

 Từ thanh công cụ:chọn Format/Graph/X-Y Plot

 Nhắp đúp vào đồ thị muốn hiệu chỉnh.

Xuất hiện hộp thoại Formating currently selected X-Y Plot (hình 6.2).

Hình 2
Hình 2 (graphics3.png)

Hình 6.2. Formating currently selected X-Y Plot

 • Trong khung thoại X-Y Axes

 Log Scale: trục được chọn sẽ có giá trị Logarith. Do đó giá trị trong thang đo phải là số dương (hình 6.3).

Hình 3
Hình 3 (graphics4.png)

Hình.6.3

 Grid lines: các đường phân trên thang đo của trục đã chọn sẽ được thay bằng khung ca rô màu xanh lá cây (hình 6.4).

Hình 4
Hình 4 (graphics5.png)

Hình 6.4

 Numbered: các đường phân trên thang đo của trục đã chọn sẽ được đánh số (hình 6.5).

 Numbered: các đường phân trên thang đo của trục đã chọn sẽ không thể hiện số (hình 6.5).

Hình 5
Hình 5 (graphics6.png)

Hình 6.5

 Auto Scale: Mathcad sẽ tự động chia thang đo dựa vào số liệu điểm đầu và điểm cuối, bên cạnh đo thể hiện luôn trị số điểm đầu và điểm cuối bên trái thang chia (hình 6.6).

 Auto Scale: Mathcad sẽ lấy giá trị điểm đầu và cuối làm cận dưới và trên của thang đo và dĩ nhiên các điểm trên thang đo có thể là số không chẵn (hình 6.6).

graphics7.png graphics8.png

 Auto Scale  Auto Scale

Hình 6.6

 Show markers: thêm một hoặc hai đường trục hoành hoặc trục tung trong đồ thị. Khi chọn, xuất hiện hai khung trống bổ sung theo trục. Giả sử muốn thêm trục tung kích vào một trong hai khung trống nằm dưới trục x và nhập giá trị muốn bắt đầu để vẽ đường biểu diễn (hình 6.7).

Hình 6
Hình 6 (graphics9.png)

 Show markers  Show markers

Hình 6.7

 Auto Grids: số đường phân thang đo sẽ được chọn tự động.

 Auto Grids: nhập số phân thang đo vào khung giá trị “Number of Girds”. Số nhập phải là số nguyên từ 2 đến 99.

 • Axes Style – Boxed, Crossed, None: kiểm soát xem các trục có giao thoa với tâm đồ thị, cạnh đáy trái của đồ thị hay chúng xuất hiện tất cả hay không (hình 6.8).
Hình 7
Hình 7 (graphics10.png)

Hình 6.8

 qual scales: các thang đo được phân bằng nhau (Hình 6.9).

Hình 8
Hình 8 (graphics11.png)

Hình 6.9

 • Trong khung thoại Traces
Hình 9
Hình 9 (graphics12.png)

Hình 6.10. Hộp thoại Formatting Currently Selected X-Y Plot/Traces

 Legend Label: đặt tên cho đường biểu diễn sẽ hiện theo phần chú giải (hình 6.11).

 Symbol: thể hiện những điểm bằng những biểu tượng như hình vuông (box), chữ thập (+’s), dấu nhân (x’s)…khi không chọn, mặc định của nó sẽ là “none”.

Hình 10
Hình 10 (graphics13.png)

 Hide legend  Hide legend

Hình 6.11

 Line: chọn lựa đường biểu diễn để phân biệt với những đường biểu diễn khác cùng nằm trong một đồ thị.

Line

Hình 11
Hình 11 (graphics14.png)

 Color: chọn lựa màu sắc cho đường biểu diễn để phân biệt với những đường biểu diễn khác cùng nằm trong một đồ thị.

Color

Hình 12
Hình 12 (graphics15.png)

 Type: chọn loại đường biểu diễn để phân biệt với những đường biểu diễn khác cùng nằm trong một đồ thị.

Type

Hình 13
Hình 13 (graphics16.png)

 Weight: chọn lựa độ dày mỏng của đường biểu diễn.

 Hide Arguments: dấu hàm số và đối số ở giữa mỗi trục. Khi kích vào đồ thị nó sẽ hiện ra.

 • Trong khung thoại Labels (hình 6.12)

 Title: đặt tên cho hình biểu diễn trên đồ thị, khi đó phải chọn graphics17.png để thể hiện. Bạn có thể đặt tên ở trên (graphics18.png) hoặc ở dưới đồ thị (graphics19.png).

 Axis labels: gán chú thích trên mỗi trục.

Gán chú giải trên trục hoành (trục x)

Hình 14
Hình 14 (graphics20.png)

Gán chú giải trên trục tung (trục y)

Hình 15
Hình 15 (graphics21.png)
Hình 16
Hình 16 (graphics22.png)

Hình 6.12. Hộp thoại Formatting Currently Selected X-Y Plot/Labels

VẼ NHIỀU ĐƯỜNG BIỂU DIỄN TRONG CÙNG MỘT ĐỒ THỊ

Để vẽ nhiều đường biểu diễn chỉ cần đánh dấu phẩy “,” giữa các phương trình trên từng trục.

QUAN SÁT CÁC ĐIỂM TRÊN ĐƯỜNG BIỂU DIỄN

Để quan sát toạ độ trên đường biểu diễn thực hiện như sau:

 • Chọn đường biểu diễn cần quan sát.
 • Trên thanh công cụ : chọn Format/Graph/Trace, hiện hộp thoại “Trace”.

 Rê chuột vào đường biểu diễn sẽ xuất hiện toạ độ muốn quan sát.

VẼ ĐỒ THỊ 3D

Vẽ đồ thị Contour (hình 6.12)

 Xác định Ma trận để vẽ, Ma trận phải có ít nhất hai dòng và hai cột.

 Tạo vùng để vẽ thực hiện theo các cách sau:

 Từ thanh công cụ: chọn Insert/Graph/Contour Plot

 Từ thanh Math: nhắp vào biểu tượng graphics23.png

 Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+5

 Đặt tên Ma trận trong khung trống.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 6.13

Vẽ đồ thị Surface (hình 6.13)

 Tạo vùng để vẽ thực hiện theo các cách sau:

 Từ thanh công cụ: chọn Insert/Graph/Surface Plot

 Từ thanh Math: nhắp vào biểu tượng graphics24.png

 Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+2

 • Đặt tên Ma trận trong khung trống.
Hình 17
Hình 17 (graphics25.png)

Hình 6.13

Vẽ đồ thị hình thanh (hình 6.14)

 Tạo vùng để vẽ thực hiện theo các cách sau:

 Từ thanh công cụ: chọn Insert/Graph/3D Bar Plot

 Từ thanh Math: nhắp vào biểu tượng graphics26.png

 Đặt tên Ma trận trong khung trống.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình.6.14

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

1. Tạo một ma trận bằng các giá trị của hàm số: f(x,y) = x2 + y2

 Gán Mi,j = f(i,j) với i, j chạy từ 1 đến 5.

 Vẽ bề mặt của Ma trận M (Surface Plot).

2. Cho một dầm đơn ngàm 2 đầu chịu tải trọng phân bố đều có số liệu như sau:q = 0.5 TmTm size 12{ { {T} over {m} } } {}, L = 5m

 • Tính và vẽ biểu đồ momen theo công thức sau:

M=qL212(16xL+6xL22)M=qL212(16xL+6xL22) size 12{M= { {q*L rSup { size 8{2} } } over {"12"} } * \( 1 - { {6*x} over {L} } + { {6*x} over {L rSup { size 8{2} } } } rSup { size 8{2} } \) } {} với x chạy từ 0 đến L

3. Cho số liệu mực nước 1 ngày (Tháng 10) tại trạm Cần Thơ năm 1984. Vẽ biểu đồ triều tương ứng với bảng dưới đây:

graphics27.png

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks