Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Bài giảng môn học MathCad » Lập trình

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
  • VOCW

    This module and collection are included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
    By: Vietnam OpenCourseWare

    Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Lập trình

Module by: KS. Huỳnh Vương Thu Minh. E-mail the author

Summary: Lập trình có mục đích để làm dễ dàng và đơn giản hoá nhiệm vụ tính toán. Để lập trình trên Mathcad phải dùng đến ngôn ngữ Programming được xây dựng trong Mathcad bao gồm: nhánh điều kiện (IF), cấu trúc vòng lập (FOR, WHILE…), trình bày lỗi…

Câu điều kiện “if”

Thực hiện theo các bước sau:

 Kích ngay bên phải khung nhập biểu thức nơi muốn chèn câu lệnh “if”

 Từ thanh Math : Kích vào biểu tượng graphics1.png, xuất hiện hộp thoại Programming (hìn.h7. 1)

Hình 1
Hình 1 (graphics2.png)

Hình 7.1. Programming

 Kích vào nút Add Line, xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

 Tại vị trí khung trống ở trên kích vào nút “if” (hoặc từ bàn phím nhấn Shift+]), ngay bên phải khung nhập biểu thức, nhập biểu thức Boolean.

 Tại vị trí khung trống ở dưới kích vào nút “otherwise”, gõ giá trị muốn chương trình trả về nếu kết quả điều kiện là sai.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Lưu ý: Nếu sử dụng nhiều câu lệnh “if” trước câu lệnh “otherwise” thì câu lệnh “otherwise” chỉ được thực hiện khi tất cả các điều kiện đều sai.

CÂU LỆNH VÒNG LẶP (PROGRAM LOOPS)

Loop là lệnh chương trình được dùng để làm cho một hay nhiều câu lệnh (nội dung vòng lặp) điều hoạt theo chu trình cho đến khi thoả mãn điều kiện đã đưa ra. Trong Mathcad có hai loại câu lệnh lặp:

Câu lệnh “for”

 Câu lệnh “for” : được áp dụng khi bạn biết chính xác số lần vòng lặp được thực thi.

Để thực hiện vòng lặp “for” tiến hành theo các bước sau:

 Kích ngay bên phải khung nhập biểu thức nơi muốn chèn câu lệnh “for”

Hình 2
Hình 2 (graphics3.png)

 Kích vào nút “for” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+”)

Hình 3
Hình 3 (graphics4.png)

 Bên trái graphics5.png gõ biến thay đổi, bên phải graphics6.pngnhập dãy số chạy

Hình 4
Hình 4 (graphics7.png)

 Nhập biểu thức vào khung trống bên dưới

Hình 5
Hình 5 (graphics8.png)

Ví dụ 1: Tính tổng của n số nguyên dương đầu tiên

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Ví dụ 2: Tính giai thừa của một số

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Câu lệnh “while”

 Câu lệnh “while” : được dùng khi bạn muốn vòng lặp dừng lại theo điều kiện hiện hành nhưng lại không biết chính xác khi nào điều kiện đó xảy ra.

Khi dùng các câu lệnh lặp, bạn cần phải cắt chúng ra thành từng quy trình hoặc kiểm soát tính hoạt động của câu lệnh.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Câu lệnh ngắt “break”

 Câu lệnh “break” : trong vòng lặp “loop” khi muốn dừng quy trình điều hoạt câu lệnh lặp.

  • Kích vào khung nhập chương trình trong đó muốn đặt câu lệnh “break”
Hình 6
Hình 6 (graphics9.png)

 Kích vào nút “break” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+{)

Hình 7
Hình 7 (graphics10.png)

Khi Mathcad bắt gặp câu lệnh “break” trong phần thân của vòng lặp “for” hoặc “while”:

 Chu trình lặp sẽ ngưng sự điều hoạt và trả về giá trị đã được tính sau cùng.

 Sau đó, chương trình sẽ tiếp tục điều hoạt ngay dòng kế tiếp của chương trình sau chu trình.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hiện kết quả của chương trình “return”

 Câu lệnh “return” : theo mặc định, chương trình trả lại những gì nằm trên dòng cuối cùng. Tuy nhiên, có thể trả lại giá trị ở một nơi nào đó trong chương trình với câu lệnh “return”.

Để chèn câu lệnh “return”, thực hiện như sau:

 Kích vào khung nhập chương trình trong đó muốn đặt câu lệnh “return”

Hình 8
Hình 8 (graphics11.png)

 Kích vào nút “return” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+|)

Ví dụ:

Hình 9
Hình 9 (graphics12.png)

 Trong vùng trống bên phải câu lệnh “return”, nhập những gì bạn muốn trả về. Các câu lệnh “return” rất hữu dụng khi bạn muốn trả về giá trị từ vòng lặp.

Hình 10
Hình 10 (graphics13.png)

Tìm lỗi chương trình

 Câu lệnh “on error” : muốn trả về giá trị cần giải quyết khi Mathcad bắt gặp lỗi trong chương trình

Để chèn câu lệnh “on error”, thực hiện như sau:

 Kích vào khung nhập chương trình trong đó muốn đặt câu lệnh “on error”

Hình 11
Hình 11 (graphics14.png)

 Kích vào nút “on error” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+’)

Hình 12
Hình 12 (graphics15.png)

 Trong vùng trống bên phải câu lệnh “on error”, nhập những gì bạn muốn trả về.

Hình 13
Hình 13 (graphics16.png)

 Trong vùng trống bên trái câu lệnh “on error”, nhập những gì bạn muốn trả về nếu biểu thức mặc định không thể tính được. Dùng nút lệnh “Add Line” để chèn những khung nhập lệnh bổ sung.

Ví dụ:

Hình 14
Hình 14 (graphics17.png)

 Biểu thức bên phải sẽ được tính và được trả về nếu không có lỗi xảy ra. Và nếu có lỗi xảy ra, biểu thức bên trái sẽ được trả về.

BÀI TẬP CHƯƠNG 7

1.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks