Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Wiskunde Graad 6 » Om getalle te herken en te klassifiseer om hul sodoende te beskryf en te vergelyk

Navigation

Table of Contents

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETIntPhaseMaths display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Mathematics (Gr. 4-6)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETIntPhaseMaths" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Om getalle te herken en te klassifiseer om hul sodoende te beskryf en te vergelyk

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

WISKUNDE

Gewone Breuke en Desimale Breuke

Gewone Breuke

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

INLEIDING

Daar is 5 modules:

1. Getalbegrip, Optelling en Aftrekking

2. Vermenigvuldiging en Deling

3. Breuke en Desimale Breuke

4. Meting en Tyd

5. Meetkunde; Datahantering en Waarskynlikheid

4 Dit is belangrik dat opvoeders die modules in volgorde (soos hierbo genoem) sal doen, aangesien die leerders die vorige module se kennis en vaardighede benodig vir die daaropvolgende module.

3. GEWONE EN DESIMALE BREUKE (LU 1; 2 EN 5)

LEEREENHEID 1 FOKUS OP GEWONE BREUKE

 • Hierdie module is ‘n voortsetting van die werk wat in graad 5 gedoen is. Daar word uitgebrei op die optelling en aftrekking van breuke, en die berekening van ‘n breuk van ‘n sekere hoeveelheid word ook hersien.
 • Maak seker dat die leerders die korrekte terminologie bemeester het, asook die korrekte strategieë om bogenoemde korrek te bereken.
 • Kritieke Uitkoms 5 (Effektiewe kommunikasie deur visuele, simboliese, en/of taalvaardighede op verskillende maniere te gebruik) is hier van toepassing.
 • 3 weke behoort voldoende te wees om hierdie module te voltooi.
 • ** Aktiwiteit 17 is ‘n taak vir die portefeulje. Hoewel dit ‘n baie eenvoudige opdrag is, moet leerders in staat wees om dit netjies en akkuraat uit te voer. Leerders moet voor die tyd weet hoe opvoeders die taak gaan assesseer.

LEEREENHEID 2 FOKUS OP DESIMALE BREUKE

 • Hierdie module is ‘n uitbreiding op werk wat in graad 5 afgehandel is. Leerders moet nou in staat wees om desimale breuke korrek af te rond tot die naaste tiende, honderdste en duisendste. Beklemtoon weer die korrekte metode om op te tel en af te trek (vertikaal). Gee ook baie aandag aan die vermenigvuldiging en deling van desimale breuke.
 • Aangesien leerders laasgenoemde nogal moeiliker vind, kan 3 - 4 weke aan dié module spandeer word.
 • ** Aktiwiteit 19 is ‘n taak vir die portefeulje. Die opdrag is baie eenvoudig, maar leerders moet in staat wees om dit netjies en akkuraat uit te voer. Leerders moet voor die tyd weet hoe opvoeders die taak gaan assesseer.

1.1

a) 118118 size 12{ { { size 8{"11"} } over { size 8{8} } } } {} 1

b) 4848 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{8} } } } {}

c) 168168 size 12{ { { size 8{"16"} } over { size 8{8} } } } {}

d) 6464 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{4} } } } {}

e) 6868 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{8} } } } {}

1.2

a) 1414 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {}

b) 6868 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{8} } } } {}

c) 2424 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{4} } } } {}4848 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{8} } } } {}

d) 5454 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{4} } } } {}

e) 3232 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{2} } } } {}6464 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{4} } } } {}

f) 148148 size 12{ { { size 8{"14"} } over { size 8{8} } } } {}

g) 8484 size 12{ { { size 8{8} } over { size 8{4} } } } {}168168 size 12{ { { size 8{"16"} } over { size 8{8} } } } {}

2. KOPKRAPPERS

2.1 612612 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{"12"} } } } {}

2.2 12151215 size 12{ { { size 8{"12"} } over { size 8{"15"} } } } {}

2.3 6767 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{7} } } } {}

2.4 8989 size 12{ { { size 8{8} } over { size 8{9} } } } {}

2.5 510510 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"10"} } } } {}

3.

 • >

3.2 <

 • =

3.4 <

3.5 Maak eers noemers dieselfde

Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
4.

5.

 • <

5.2 >

5.3 Soek eers gemene noemer

6.

 • 63

6.2 20

 • 18

6.4 40

6.5 10

7.

7.1 2525 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{5} } } } {}

7.2 4949 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{9} } } } {}

7.3 4747 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{7} } } } {}

LEERDERS AFDELING

Inhoud

AKTIWITEIT: Om getalle te herken en te klassifiseer om hul sodoende te beskryf en te vergelyk [LU 1.3.3]

Ons het reeds in vorige grade gekyk na hoe breuke op ‘n getallelyn lyk. Wanneer hulle so mooi duidelik geplaas is soos op die getallelyn hieronder, is dit sommer kinderspeletjies om die breuke met mekaar te vergelyk en te bepaal watter is ekwivalent aan, groter of kleiner as ‘n gegewe breuk. Hieronder volg ‘n paar oefeninge om te kyk of jy jou kennis van ekwivalent breuke korrek kan toepas.

1. Kyk goed na die volgende diagram.

Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)

1.1 Skryf die ontbrekende breuke neer:

a) ………………………………………………..

b) ………………………………………………..

c) ………………………………………………..

d) ………………………………………………..

e) ………………………………………………..

1.2 Skryf ekwivalente breuke neer vir:

a) 2828 size 12{ { {2} over {8} } } {} ………………………………………………..

b) 3434 size 12{ { {3} over {4} } } {} ………………………………………………..

c) 1212 size 12{ { {1} over {2} } } {} ………………………………………………..

d) 108108 size 12{ { {"10"} over {8} } } {} ………………………………………………..

e) 128128 size 12{ { {"12"} over {8} } } {} ………………………………………………..

f) 7474 size 12{ { {7} over {4} } } {} ………………………………………………..

g) 4242 size 12{ { {4} over {2} } } {} ………………………………………………..

Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)

3. Vul in: < ; > of = :

3.1 5656 size 12{ { {5} over {6} } } {} ............... 2323 size 12{ { {2} over {3} } } {}

3.2 4545 size 12{ { {4} over {5} } } {} ............... 910910 size 12{ { {9} over {"10"} } } {}

3.3 7979 size 12{ { {7} over {9} } } {} ............... 21272127 size 12{ { {"21"} over {"27"} } } {}

3.4 5858 size 12{ { {5} over {8} } } {} ............... 21322132 size 12{ { {"21"} over {"32"} } } {}

3.5 Kan jy verduidelik hoe jy jou antwoorde gekry het?

4. Help “vang” die visse met ‘n waarde groter as 1212 size 12{ { {1} over {2} } } {} deur hul netjies in te kleur.

Figure 4
Figure 4 (graphics4.png)

5. Werk saam met ‘n maat en vul in: < ; > of = :

5.1 3434 size 12{ { {3} over {4} } } {} ............... 5656 size 12{ { {5} over {6} } } {}

5.2 2323 size 12{ { {2} over {3} } } {} ............... 3535 size 12{ { {3} over {5} } } {}

5.3 Verduidelik aan die res van die klas hoe julle die antwoord gekry het.

6. Voltooi die volgende tabel:

Table 1
  BREUKE GEMENE NOEMER
Bv. 1212 size 12{ { {1} over {2} } } {}, 1313 size 12{ { {1} over {3} } } {} 6
6.1 1919 size 12{ { {1} over {9} } } {}, 1717 size 12{ { {1} over {7} } } {}  
6.2 1414 size 12{ { {1} over {4} } } {}, 1515 size 12{ { {1} over {5} } } {}  
6.3 1616 size 12{ { {1} over {6} } } {}, 1919 size 12{ { {1} over {9} } } {}  
6.4 1515 size 12{ { {1} over {5} } } {}, 1818 size 12{ { {1} over {8} } } {}  
6.5 1212 size 12{ { {1} over {2} } } {}, 1515 size 12{ { {1} over {5} } } {}  

7. Omkring die kleinste breuk:

7.1 2525 size 12{ { {2} over {5} } } {} , 3636 size 12{ { {3} over {6} } } {}

7.2 3838 size 12{ { {3} over {8} } } {} , 4949 size 12{ { {4} over {9} } } {}

7.3 4747 size 12{ { {4} over {7} } } {} , 3434 size 12{ { {3} over {4} } } {}

TYD VIR SELFASSESSERING

Hoe het jy tot dusver gevaar? Is jy gereed vir die volgende afdeling van die werk? Wys vir ons deur jouself te assesseer op ‘n skaal van 1 – 4.

 1. = benodig aandag
 2. = redelik goed

3 = baie goed

4 = uitstekend

Table 2
KRITERIA KODE
Ek kon die woorde by die korrekte verduideliking pas op bl. 3. 1 2 3 4
Ek kon no. 1 van Aktiwiteit 1.1 korrek beantwoord. 1 2 3 4
Ek kon die egte breuke vind by no. 3. (LU 1.3)        
Ek kon die onegte breuke vind by no. 3. (LU 1.3) 1 2 3 4
Ek kon die gemengde getalle vind by no. 3. (LU 1.3) 1 2 3 4
Ek kon die tabel by no. 4 korrek voltooi. (LU 1.3) 1 2 3 4
Ek kon verduidelik wat ekwivalente breuke is. (LU 1.8) 1 2 3 4
Ek kon eie ekwivalente breuke vir 1414 size 12{ { {1} over {4} } } {} korrek aandui by no. 2 van Aktiwiteit 1.2. (LU 1.8) 1 2 3 4
Ek kon ekwivalente breuke vir ander breuke ook neerskryf (bl. 6). 1 2 3 4
Ek kon verwantskapstekens korrek invul. 1 2 3 4

Assessering

Leeruitkomste 1:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende getalle voorstel en herken sodat dit beskryf en vergelyk kan word:

1.3.3 gewone breuke, insluitend spesifiek tiendes, honderdstes en persentasies.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks