Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Wiskunde Graad 5 » Tabelle en kontroles om data te organiseer en aan te teken

Navigation

Table of Contents

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETIntPhaseMaths display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Mathematics (Gr. 4-6)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETIntPhaseMaths" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Tabelle en kontroles om data te organiseer en aan te teken

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

WISKUNDE

Graad 5

GEWONE BREUKE EN DESIMALE BREUKE

Module 38

TABELLE EN KONTROLES OM DATA TE ORGANISEER

Aktiwiteit 1:

Om tabelle en kontroles te gebruik om data te organiseer en aan te teken [LU 5.3]

1. Gebruik nou jou bestaande kennis. Kyk goed na die volgende tabel en voltooi:

Table 1
  T E t h        
Bv.   5 9 8 = 5 9810098100 size 12{ { { size 8{"98"} } over { size 8{"100"} } } } {} = 5,98
1.1     3 6 = ............ = ............
1.2   1   7 = ............ = ............
1.3   3 6   = ............ = ............
1.4 4 2 8 5 = ............ = ............
1.5 4 7 0 3 = ............ = ............

Kopkrapper!

Hoe lyk die volgende breuke as desimale breuke op die sakrekenaar?

1. 31003100 size 12{ { {3} over {"100"} } } {}

2. 91009100 size 12{ { {9} over {"100"} } } {}

3. 4010040100 size 12{ { {"40"} over {"100"} } } {}

4. 8010080100 size 12{ { {"80"} over {"100"} } } {}

5. 3710037100 size 12{ { {"37"} over {"100"} } } {}

6. 5910059100 size 12{ { {"59"} over {"100"} } } {}

Hoe verskil 3 en 4 se antwoorde van die res?

Waarom is dit so?

Het jy geweet?

Ons skryf gewoonlik nie die eindnulle in desimale breuke nie, maar dit is belangrik om hulle wel in die volgende gevalle te skryf:

a) As ons met geld werk: R8,60 (dit wys hoeveel sent daar is)

b) As ons atlete se tyd neem met ’n stophorlosie: 7,30 sekondes. So gee ons uitslae tot ’n honderdste van ’n sekonde

 1. a) As Ma materiaal gaan koop: 1,70 meter (sodat die verskoopsper­soon presies weet hoeveel cm om af te sny)

Aktiwiteit 2:

Om getalle te herken en voor te stel [LU 1.3]

1. Soms is dit moeilik om te bepaal presies waar ‘n desimale getal in die groot geheel pas. n Getallelyn is ‘n handige hulpmiddel om jou hierin te help, want nou kan jy “sien” hoe die getalle op mekaar volg. Kyk of jy op die getallelyn kan aandui min of meer waar die volgende getalle sal lê:

Figure 1
Figure 1 (Picture 10.png)

A : 5,82

B : 5,99

C : 6,09

D : 6,24

Aktiwiteit 3:

Om ‘n reeks tegnieke te gebruik om hoofreken te doen [LU 1.10.2]

1. Kom ons speel ’n speletjie!

Werk saam met ’n maat. Maak beurte. Druk met die agterkant van jou potlood op enige getal terwyl jou oë toe is. Maak dan jou oë oop en sê waaruit dié getal bestaan,

bv. 14,38 = 14 + 310310 size 12{ { {3} over {"10"} } } {} + 81008100 size 12{ { {8} over {"100"} } } {}

Alles wat jy reg het, moet jy groen inkleur, terwyl jou maat weer alles wat korrek is, blou inkleur. Die een wat iets verkeerd het, mis ’n beurt. Die een wat die meeste blokkies ingekleur het, wen.

Figure 2
Figure 2 (Picture 13.png)

Aktiwiteit 4:

Om getalle te herken en te klassifiseer ten einde hulle te vergelyk [LU 1.3.3]

1. Jy weet reeds hoe ons tiendes en honderdstes as desimale breuke skryf. Kyk nou baie goed na die volgende getalle. Vervang die * met < ; > of =

Wenk: as jy twyfel oor die korrekte antwoord, breek die getalle eers op soos in die speletjie hierbo.

1.1: 1,7 * 1,07

1.2: 0,6 * 0,06

1.3: 0,58 * 0,9

1.4: 0,34 * 0,4

1.5: 2,05 * 2,5

1.6: 1,8 * 1,80

Kopkrapper!

Hoe lyk een kwart ( 1414 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {}) as ’n desimale breuk? .........................

Kan jy die volgende as desimale breuke skryf?

a) 3434 size 12{ { {3} over {4} } } {} :

b) 125125 size 12{ { {1} over {"25"} } } {} :

c) 320320 size 12{ { {3} over {"20"} } } {} :

d) 17501750 size 12{ { {"17"} over {"50"} } } {} :

Aktiwiteit 5:

Om tabelle en kontroles te gebruik om data te organiseer en aan te teken [LU 5.3]

1. Uitdaging!

Neem ’n maatband en meet die lengte van vyf van jou klasmaats (tot twee syfers na die desimale komma). Lys jou resultate in ’n tabel en rangskik jou maats van die kortste tot die langste.

Table 2
  Naam Lengte Genommer :kort na lank
1.1      
1.2      
1.3      
1.4      
1.5      

DUISENDSTES

Het jy geweet?

As ek een duisendste 1100011000 size 12{ { {1} over {"1000"} } } {} as ’n desimale breuk moet skryf, sal dit 0,001 wees.

Die nulle is plekhouers vir die ene, tiendes en honderdstes en mag nie weggelaat word nie.

1 100 1 100 size 12{ { {1} over {"100"} } } {} 1 1000 1 1000 size 12{ { {1} over {"1000"} } } {}

Figure 3
Figure 3 (Picture 41.png)

Aktiwiteit 6:

Om getalle te herken, te klassifiseer en voor te stel om hulle te beskryf en te vergelyk [LU 1.3.3]

 1. Kyk goed na die voorstellings hieronder. Watter desimale getalle word by elkeen voorgestel?

Bv.

Table 3
E t h d
       
       
      X
X     X
X   X X
X X X X

1.1

Table 4
E t h d
      X
X     X
X     X
X     X
X   X X
X   X X

1.2

Table 5
E t h d
       
  x    
  x    
  x    
  x   x
x x   x
x x   x

1.3

Table 6
E t h d
      x
      x
    x x
    x x
  x x x
  x x x
  x x x

2. Kan jy bogenoemde as gemengde getalle / gewone breuke skryf?

Aktiwiteit 7:

Om getalle te herken, te klassifiseer en voor te stel ten einde hulle te beskryf en te vergelyk

[LU 1.3.3]

1. Kleur net die sakke wat swaarder as 1,5 kg weeg, in:

Figure 4
Figure 4 (Picture 42.png)

2. In module 1 het ons baie oor die waarde en plekwaarde van syfers gesels. (Onthou jy nog?) Kyk goed na die volgende getalle en skryf dan die waarde van elke onderstreepte syfer neer:

Bv. 3,768 : 8100081000 size 12{ { {8} over {"1000"} } } {}

2.1: 4,231 :

2.2: 8,923 :

2.3: 289,7 :

2.4: 21,38 :

2.5: 57,236 :

2.6: 9,897 :

3. Vergelyk die volgende getalle met mekaar. Omkring die kleinste een.

Wenk: jy kan dit verander na gewone breuke / gemengde getalle as jy wil – so sal jy dalk makliker die antwoord kry.

3.1: 0,6 ; 0.06 ; 0,006

3.2: 3,2 ; 0,32 ; 0,032

3.3: 1,101 ; 1,111 ; 1,110

Kopkrapper!

Hoe lyk een agste ( 1818 size 12{ { {1} over {8} } } {} ) as ’n desimale breuk? .......................

En 3838 size 12{ { {3} over {8} } } {} ?....................... En 5858 size 12{ { {5} over {8} } } {} ? ........................ En 7878 size 12{ { {7} over {8} } } {} ? .......................

Kan jy 112250112250 size 12{ { {"112"} over {"250"} } } {} as ’n desimale breuk skryf? ..........................

Hoe lyk 350500350500 size 12{ { {"350"} over {"500"} } } {} as ’n desimale breuk? .........................

Verduidelik hoe jy jou antwoorde gekry het SONDER om ’n sakrekenaar te gebruik!

Assessering

Table 7
Leeruitkomstes(LUs)
 
LU 1
Getalle, Verwerkings en VerwantskappeDie leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 die volgende getalle herken en voorstel, sodat dit beskryf en vergelyk kan word:
1.3.3 desimale breuke in terme van 0,5; 1,5; 2,5, ensovoorts, in konteks van meting;
1.5 ekwivalente vorms van die bogenoemde getalle herken en gebruik, insluitend:
 • desimale breuke in terme van 0,5; 1,5; 2,5, ensovoorts, in die konteks van meting;
1.6 probleme in kontekste oplos, insluitend kontekste wat gebruik kan word om ‘n bewustheid van ander leerareas, asook van menseregte-, sosiale, ekonomiese en omgewingskwessies, te bevorder, soos:
 • meting in konteks van Natuurwetenskappe en Tegnologie;
1.8 deur geskikte bewerkings skat en bereken vir die oplossing van probleme in verband met die volgende te kies en gebruik:
 • (addisioneel) optel van positiewe desimale tot twee desimale syfers;
1.9 hoofberekenings uitvoer wat die volgende behels:1.9.1 optelling en aftrekking;1.9.2 vermenigvuldiging van heelgetalle tot minstens 10 x 10;
1.10 ‘n verskeidenheid tegnieke gebruik om sowel skriftelike as hoofberekeninge met heelgetalle te doen, insluitend:1.10.2 opbou en afbreek van getalle;1.10.5 gebruik van ‘n sakrekenaar;
1.11 ‘n verskeidenheid strategieë gebruik om oplossings te kontroleer en die redelikheid van oplossings te beoordeel.
LU 5
DatahanteringDie leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasies te interpreteer en te bepaal.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
5.3 data organiseer en aanteken deur tellings en tabelle te gebruik.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

1. 1.1: 3610036100 size 12{ { { size 8{"36"} } over { size 8{"100"} } } } {} = 0,36

1.2: 1710017100 size 12{1 { { size 8{7} } over { size 8{"100"} } } } {} = 1,07

1.3: 36103610 size 12{3 { { size 8{6} } over { size 8{"10"} } } } {} = 3,6 / 3,60

1.4: 42851004285100 size 12{"42" { { size 8{"85"} } over { size 8{"100"} } } } {} = 42,85

1.5: 473100473100 size 12{"47" { { size 8{3} } over { size 8{"100"} } } } {} = 47,03

KOPKRAPPER

1. 0,03

2. 0,09

3. 0,4

4. 0,8

5. 0,37

6. 0,59

Net een syfer na die komma.

Sakrekenaar wys nie die laaste nul nie.

AKTIWITEIT 2

1.

A B C D

Figure 5
Figure 5 (Picture 33.png)

AKTIWITEIT 4

1. 1.1 >

1.2 >

1.3 <

1.4 <

1.5 <

1.6 =

KOPKRAPPER

a) 0,75

 1. a) 0,04
 2. b) 0,15
 3. c) 0,34

AKTIWITEIT 6

1. 1.1: 5,026

 • :2,603
 • :0,359

2. 2.1: 5 261000261000 size 12{ { { size 8{"26"} } over { size 8{"1000"} } } } {}

2.2: 2 60310006031000 size 12{ { { size 8{"603"} } over { size 8{"1000"} } } } {}

2.3: 35910003591000 size 12{ { { size 8{"359"} } over { size 8{"1000"} } } } {}

AKTIWITEIT 7

1. 1,523; 1,52; 2,5; 2,146; 1,7; 1,510; 3,5

2. 2.1 31003100 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{"100"} } } } {}

2.2 910910 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"10"} } } } {}

2.3 710710 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{"10"} } } } {}

2.4 20

2.5 6100061000 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{"1000"} } } } {}

2.6 91009100 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"100"} } } } {}

3. 3.1: 0,006

3.2: 0,032

3.3: 1,101

KOPKRAPPER

0,125; 0,375; 0,625; 0,875

0,448

0,7

Verander noemer na 1 000 (ekwivalente breuke)

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks