Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Meetkunde

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETIntPhaseMaths display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Mathematics (Gr. 4-6)
  By: SiyavulaAs a part of collection: "Wiskunde Graad 5"

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETIntPhaseMaths" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Meetkunde

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

WISKUNDE

Graad 5

MEETKUNDE, DATAHANTERING EN WAARSKYNLIKHEID

Module 44

MEETKUNDE

Aktiwiteit 1:

Om 2D-vorms te beskryf, te sorteer en te vergelyk [LU 3.2.2]

2D-vorms te ondersoek en te vergelyk [LU 3.3.3]

1. Kom ons hersien die werk wat jy in graad 4 gedoen het. Kyk sommer hoe goed jou geheue is. Vir die volgende aktiwiteit moet jy jou pa se hamer en spykers gebruik. Pasop net vir jou duim!

Jy benodig:

‘n Houtplankie - 30 cm × 30 cm

Spykers

Rekkies

Slaan die spykers ongeveer 1,5 cm van mekaar af in.

Onthou jy nog?

’n Vierhoek is enige figuur met 4 sye en 4 hoeke.

’n Vierkant het vier ewe lang sye en vier 90° hoeke.

’n Reghoek se teenoorstaande sye is ewe lank en al 4 die hoeke is 90°.

’n Driehoek is enige figuur met 3 hoeke en 3 sye.

1.1 Vorm die volgende figure met die rekkies op die spykerbord.

1.2 Teken twee van elke figuur op ‘n kolletjiesblad.

Vierhoek

Vierkant

Reghoek

Driehoek

1.3 Hou ‘n klasbespreking. Maak ‘n lys van al die ooreenkomste tussen jou figure op die spykerbord.

1.4 Teken en kyk nou hoeveel verskille julle as klas tussen die figure op ‘n kolletjiesblad kan raaksien.

Aktiwiteit 2:

 • Om 2D-vorms vanaf tekeninge en prente te beskryf, te sorteer en te vergelyk [LU 3.2.2]
 • Om natuurlike en kulturele 2D-vorms te herken en te beskryf [LU 3.6]

1. Blaai nou deur ou koerante en tydskrifte en knip voorbeelde uit van vierhoeke, vierkante, reghoeke en driehoeke. Plak hulle op ‘n vel papier. Laat ‘n maat kontroleer of jy reg gewerk het. (Wenk: Kyk of die eienskappe van die figuur pas by dit wat jou maat geplak het!)

Aktiwiteit 3:

Om 2D-vorms te visualiseer en te benoem [LU 3.1.2]

Kom ons kyk hoe fyn jy kan kyk. Hieronder is vierkante, driehoeke en sirkels bo-op mekaar neergesit. Kyk goed daarna en voltooi dan die opdragte wat volg.

Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)

1. Kleur die deel van al die driehoeke wat jy kan sien pers in. Hoeveel driehoeke is daar?

2. Kleur al die sirkels pienk in. Hoeveel sirkels is daar?

3. Kleur al die vierkante rooi in. Hoeveel vierkante is daar?

4. Kleur al die reghoeke groen in. Hoeveel reghoeke is daar?

4. Rangskik die getalle in die sirkel van groot na klein.

5. Watter getal is in die vierkant en as dit verdubbel word, is dit 34 minder as 100?

Aktiwiteit 4:

Om 2D-vorms te vergelyk n.a.v. sekere eienskappe [LU 3.2.2]

Hoewel dit baie eenvoudig klink, is dit tog belangrik dat jy weet hoeveel sye en hoeke ‘n figuur het, omdat dit ons kan help om veelhoeke maklik te klassifiseer. Gebruik die tekeninge hieronder en voltooi dan die tabel.

Figure 2
Figure 2 (Picture 9.png)

Driehoek , Vierhoek en Vyfhoek

Figure 3
Figure 3 (Picture 10.png)

Seshoek, Sewehoek en Agthoek

Table 1
Getal sye in die veelhoek 3 4 5 ......... ......... 8 12 100 220
Getal driehoeke in die veelhoek 1 ......... ......... 4 5 ......... ......... ......... .........

Aktiwiteit 5:

Om 2D-vorms te maak en te beskryf in terme van simmetrie [LU 3.3.1]

Hierdie aktiwiteit is ‘n taak vir jou portefeulje. Lees die opdragte sowel as die kriteria vir die assessering goed deur voordat jy begin. Vra jou opvoeder om te verduidelik waar nodig.

Toets eers jou geheue. Kan jy aan jou maat verduidelik wat “simmetrie” beteken?

1. Gebruik tydskrifte en soek prente van vorms / figure wat simmetries is.

 • Plak dit op die folio wat jou opvoeder aan jou sal gee.
 • Dui die simmetrie-as met ‘n kleurkryt aan. (Gebruik jou liniaal!)

2. Voer die volgende opdragte uit:

 • Trek nou die vorms wat jy vir die tabel in aktiwiteit 1.7 gebruik het, netjies oor op papier (vra jou opvoeder). Jy kan dit so groot trek as wat jy wil.
 • Dui die simmetrie-asse netjies aan.

Aktiwiteit 6:

Om 3D-voorwerpe te ondersoek en te vergelyk [LU 3.3.1]

Om 3D-voorwerpe te herken [LU 3.3.1]

Ons het nou baie met 2-dimensionele vorms gewerk. Nou gaan ons 3-dimensionele figure van naderby bekyk.

1. Hou ‘n klasbespreking oor wat die verskil is tussen 2-dimensionele vorms en 3-dimensionele voorwerpe.

2. Hoe sal jy daarvan hou om ‘n argitek en bouer te wees? Jy en ‘n maat het nou die geleentheid om die skool van jul drome te bou! Julle benodig

 • ‘n groot stuk karton
 • gom en skêr
 • vuurhoutjiedosies, ens. (Gebruik jul eie, oulike idees!)

Hierdie skool moet klaskamers hê en daar moet ’n ronde swembad wees. Natuurlik wil julle ’n rekenaarsentrum en ’n saal ook hê. Die kleedkamers en die rugbyveld moet sommer naby aan mekaar geleë wees.

Hier volg bruikbare inligting. Bestudeer dit eers voordat julle begin werk.

’n Struktuur soos ’n vuurhoutjiedosie word ’n REGHOEKIGE PRISMA genoem, want al die platvlakke is reghoeke.

’n KUBUS is ’n spesiale soort prisma, omdat die sye van ’n kubus ewe lank is en die syvlakke ewe groot is.

3. Wanneer julle model klaar is, moet julle die onderstaande tabel voltooi. Kyk na die figure wat julle gemaak het. As die saal bv. ’n reghoekige prisma is, kom dit in daardie kolom.

Table 2
Reghoekige prismas Kubusse Ander 3D-vorm 2D-vorm
bv. Saal ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................

Aktiwiteit 7:

Om patrone van geometriese vorms te maak en te beskryf in terme van tessellasies [LU 3.5.1]

TESSELASIES

Dink ’n bietjie hoe teëls teen ’n muur of op die vloer van ’n badkamer gelê word. Die teëls pas presies teen mekaar. Die spasies wat jy sien, is net daar vir die sement of gom sodat die teëls stewig vasgeheg kan word en nie los kan kom nie.

Die teëls lyk gewoonlik só as dit gelê word:

Ons sê die teëls TESSELEER omdat hulle PRESIES, sonder tussenruimtes, inmekaar pas.

Aktiwiteit 9:

Om patrone van geometriese vorms te maak en te beskryf in terme van tessellasies [LU 3.5.1]

1. Gaan kyk vanmiddag by die huis na die teëls in jul badkamer, kombuis of enige ander vertrek in die huis. Jy kan ook na die teëls op die vloer of teen die mure van enige winkel in jou omgewing gaan kyk. Maak ‘n skets daarvan in die blok hieronder

2. Kyk nou weer na die skets van die teëls hierbo. Sien jy dat die binneste teëls reghoeke is en dat die buitenste teëls driehoeke is.

Maak nou jou eie patrone met ’n kombinasie van

 • driehoeke
 • vierhoeke
 • vyfhoeke
 • enige kreatiewe vorm

Gebruik die kolletjiespapier

Assessering

Table 3
LU 3
Ruimte en Vorm (Meetkunde)Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen 2D-vorms en 3D-voorwerpe in ’n verskeidenheid oriëntasies en posisies te beskryf en voor te stel.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 2D-vorms en 3D-voorwerpe herken, visualiseer en benoem in natuurlike en kulturele vorms en ‘n meetkundige agtergrond, insluitend dié wat vroeër behandel is, met die klem op:3.1.1 ooreenkomste en verskille tussen kubusse en reghoekige prismas;
 • ooreenkomste en verskille tussen vierkante en reghoeke;
3.2 2D-vorms en 3D-voorwerpe beskryf, sorteer en vergelyk uit die omgewing en uit tekeninge of prente volgens eienskappe, insluitend:
 • getal en / of vorm van vlakke;
 • getal en / of lengte van sye;
3.3 2D-vorms en 3D-voorwerpe wat in hierdie graad bestudeer word, ondersoek en vergelyk (alleen en/of as ‘n lid van ’n groep of span) volgens die bostaande eienskappe deur die volgende te doen:
 • maak modelle van meetkundige voorwerpe met veelhoeke wat uitgeknip is;
 • teken vorms op grafiekpapier;
3.5 2D-vorms en 3D-voorwerpe en patrone van meetkundige vorms maak en dit beskryf na aanleiding van:
 • tessellasies;
3.6 natuurlike en kulturele 2D-vorms, 3D-voor-werpe en patrone in terme van geometriese eienskappe herken en beskryf.

Memorandum

AKTIWITEIT 3

1. 6

2. 5

3. 6

4. 4

AKTIWITEIT 4

6 ; 7

3 ; 6 ; 10 ; 98 ; 218

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks