Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Wiskunde Graad 1 » Word Slim met Syfers - Module 5 - 03

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseMaths display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Mathematics (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseMaths" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Word Slim met Syfers - Module 5 - 03

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

WISKUNDE

Word slim met syfers

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

INLEIDING

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders ‘n preprimêre klas bygewoon het. Vir dié wat nie in ‘n preprimêre klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir dié wat wel in ‘n preprimêre klas was, sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder ‘n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet.

TYDTOEWYSING

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in ‘n korter tyd sal voltooi as dié wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens die leerders se vermoë. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders.

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

 • Integrasie van Temas: Winter
 • ‘n Gesonde Omgewing: Skoon water.
 • Inklusiwiteit: Water
 • Menseregte: Elkeen se reg van toegang tot die bron.

Aktiwiteite oor winter help die leerders om die volgende te verstaan:

 • getalbegrip tot 10;
 • telaktiwiteite in vywe, tweë en drieë;
 • begrip van +4 en −4;
 • verdubbeling en halvering;
 • gelyke uitdeling;
 • samestellings tot 8;
 • woordsomme;
 • vorms – sirkel, driehoek, vierkant en reghoek;
 • geld;
 • rigting;
 • lengtemeting met duime;
 • grafieke.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

 • Skat en tel.
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
 • Skat ……………………………………………………………………………..
 • Tel ………………………………………………………………………………
 • Halveer: 10 ……………… 12 ……………… 8……………… 4 ……………
 • Verdubbel: 3 …………… 6…………… 8…………… 4……………
Table 1
LU 1.1   LU 1.9  
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)
 • Die langste een is ……………………………. duime.
 • Die kortste is ……………………………….. duime.
 • Figure 3
  Figure 3 (graphics3.png)
  Voltooi:
Table 2
LU 1.7   LU 4.5  

Figure 4
Figure 4 (graphics4.png)
 • Breek 8 op:

8 = 1 + 7

8 = ………………. + …………………

8 = ………………. + …………………

8 = ………………. + …………………

8 = ………………. + …………………

8 = ………………. + …………………

8 = ………………. + …………………

 • Gooi die dobbelstene vir maatjies van 8.
Figure 5
Figure 5 (graphics5.png)

Table 3
LU 1.9  
 • Waar is ………………………………………………………………………….

Figure 6
Figure 6 (graphics6.png)

Figure 7
Figure 7 (graphics7.png)

Table 4
LU 3.6  
 • Neem ‘n lemoen:
 • Skil dit mooi af. Skat en tel die skyfies.

………………………………………. skat.

………………………………………… tel.

 • Voltooi die getalsinne.

3 + 4 = ………………………………

5 + 3 = ………………………………

6 + 2 = ………………………………

8 + 0 = ………………………………

7 + 1 = ………………………………

4 + 2 = ………………………………

1 + 5 = ………………………………

1 + 3 = ………………………………

7 – 2 = ………………………………

7 – 6 = ………………………………

8 – 1 = ………………………………

8 – 2 = ………………………………

6 – 4 = ………………………………

6 – 2 = ………………………………

5 – 3 = ………………………………

5 – 2 = ………………………………

Table 5
LU 1.7  
 • Tel in 3’e:
 • Voltooi die somme van 8.
Figure 8
Figure 8 (graphics8.png)
 • Voor 8 kom ………………………………………………?
 • Na 8 kom …………………………………………………?
 • Tussen 9 en 7 is ………………………………………..…?
 • Verdubbel 8 ……………………………………………….?
 • Halveer 8 …………………………………………………?
Table 6
LU 1.2   LU 1.7  
 • Tel en bou ‘n sneeuman.
Figure 9
Figure 9 (graphics9.png)
 • Wat kom voor:

………………………… 11

………………………… 12

………………………… 10

………………………… 9

………………………… 8

 • Wat kom na:

………………………… 11

………………………… 12

………………………… 10

………………………… 7

………………………… 6

Table 7
LU 1.2   LU 1.4   LU 2.2  
 • Vinnig dink:
Figure 10
Figure 10 (graphics10.png)

6 + 4 = ……………………………………………….

3 + 4 = ……………………………………………….

2 + 4 = ……………………………………………….

1 + 4 = ……………………………………………….

5 + 4 = ……………………………………………….

Figure 11
Figure 11 (graphics11.png)

6 – 4 = ……………………………………………….

7 – 4 = ……………………………………………….

8 – 4 = ……………………………………………….

9 – 4 = ……………………………………………….

10 – 4 = ……………………………………………….

Figure 12
Figure 12 (graphics12.png)
 • Een sak meel weeg 2 kg.
 • Altesaam weeg hierdie sakke ……………………….. kg.
Table 8
LU 1.7  
 • Ons maak sop:
 • Een koppie sop kos 50c.
 • Ek verkoop 2 koppies.
 • Ek het R……………………………………
 • Ek verkoop 4 koppies.
 • Ek het R ……………………………………
 • Ons bak pannekoek.

Een pannekoek kos 20c.

 • Ek verkoop 2 pannekoeke.Nou het ek ……………………….c.

Ek verkoop nog 3 pannekoeke vir …………………………c.

 • Nou tel ek al my geld.

Sop R ……………………………….;

pannekoek R ………………………..;

Ek het R…………………………….. altesaam.

Table 9
LU 1.5  

Assessering

Leeruitkomste 1:GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe akkuraat tel;

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel;

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en heelgetalle vergelyk tot minstens 2-syfergetalle;

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder geldprobleme oplos wat totale en kleingeld in rand en sent behels;

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge gebruik om probleme te kan oplos;

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder tegnieke gebruik.

Leeruitkomste 2:PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei tot minstens 100;

Leeruitkomste 3:RUIMTE EN VORM (MEETKUNDE): Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid oriëntasies en posisies te beskryf en voor te stel.

Assesseringstandaard 3.6: Dit is duidelik wanneer die leerder rigtingaanwysings (alleen en/of as lid van ’n groep of span) volg om self binne die klaskamer te verplaas of te posisioneer of om driedimensionele voorwerpe in verhouding tot mekaar te posisioneer;

Leeruitkomste 4:METING: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik.

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder volgens nie-standaardmate skat, meet, vergelyk en orden driedimensionele voorwerpe.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks