Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Tegnologie Graad 9 » Werking van 'n hidrouliese stelsel

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseTech display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Technology (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseTech" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Werking van 'n hidrouliese stelsel

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

TEGNOLOGIE

Graad 9

HIDROULIESE EN PNEUMATIESE STELSELS

Module 10

DIE WERKING VAN ‘N HIDROULIESE STELSEL

AKTIWITEIT 1:

Om die werking van ’n hidrouliese stelsel te beskryf

[LU 1.3, 2.3]

Pneumatiese en hidrouliese stelsels is sisteme wat beheer uitoefen sodat die inset-uitsetverhouding so verander dat take, met minder krag, vinniger verrig kan word.

 • Daar is twee soorte hidrouliese stelsels:
 • ’n Oop hidrouliese stelsel: Dit bestaan uit ‘n vloeistof wat onder druk die sisteem verlaat, byvoorbeeld water in ’n tuinslang met ’n drukkop.Die sisteem kan ook bestaan uit water wat in ’n pyp vloei waar daar ’n drukverskil is. Dink aan die groot voordeel wat die toestel aan besproeiingsboere bied.
 • ’n Geslote hidrouliese stelsel: Dit bestaan uit ’n verseëlde eenheid bestaande uit twee suiers wat met ’n pyp of reservoir aan mekaar verbind is. ’n Insetkrag op die kleiner suier word deur die vloeistof in alle rigtings voortgeplant en lewer ’n uitsetkrag op die groter suier. Omdat die druk in alle rigtings in die vloeistof voortgeplant word, kan die groter suier meer werk verrig vanweë sy groter oppervlak. Alle hidrouliese stelsels werk volgens hierdie beginsel.

Figure 1
Figure 1 (Picture 1.png)

 • Die werking van ’n hidrouliese stelsel kan ook met behulp van ’n spuit voorgestel word.
Figure 2
Figure 2 (graphics1.png)
 • Die suier waarop die druk toegepas word , word die meester of insetspuit genoem en die spuit wat die uitwerking ondervind, word die bediener of uitsetspuit genoem.

Beskryf in jou eie woorde hoe ’n hidrouliese stelsel werk. Noem ook twee voorbeelde van hidrouliese stelsels wat algemeen gebruik word.

AKTIWITEIT 2:

Om die verspreiding van druk in ’n hidrouliese stelsel te ondersoek en te beskryf

[LU 1.3, 2.3]

 • Jy het die volgende items vir hierdie ondersoek nodig:
 • 2 x 10 mℓ-plastiekspuite genommer A en B
 • 1 x plastiekbuis

 • Vul die stelsel met water.
 • Maak die plastiekbuisie aan albei kante nat en heg dit aan die spuite soos in die illustrasie aangedui.
  Figure 3
  Figure 3 (graphics2.png)

1. Druk die suier van silinder A, 2 cm in. Noteer jou waarneming van die afstandlewering by silinder B.

2. Druk die suier van silinder B, 2 cm in. Noteer jou waarneming van die afstandlewering by spuit A.

3. Is daar enige meganiese voordeel waargeneem?

4. Samevatting: Die verspreiding van druk in ’n hidrouliese stelsel.

AKTIWITEIT 3:

Om die werking van ’n pneumatiese stelsel te ondersoek en met dié van ’n hidrouliese stelsel te vergelyk

[LU 1.3, 2.3]

 • Maak plastiekspuite A en B droog en herhaal die ondersoek in aktiwiteit 2, maar trek lug in plaas van water in die silinder in.

1. Watter ooreenkoms is daar tussen hidrouliese en pneumatiese stelsels?

2. Watter verskil is daar tussen die stelsels ten opsigte van die effektiewe voortplanting van die druk?

AKTIWITEIT 4:

Om die uitwerking van die deursnee van die suierskyf op afstand- en kraglewering te ondersoek en te bespreek

[LU 1.3, 2.3]

Jy benodig die volgende items vir hierdie ondersoek:

 • 1 x 10 mℓ-silinder genommer A
 • 1 x 20 mℓ-silinder genommer C
 • ’n buisie
 • Verbind die silinders soos in die figuur aangedui en vul die stelsel met water.
Figure 4
Figure 4 (graphics3.png)

1. Druk die suier van silinder A, 2 cm in. Noteer jou waarneming van die afstandlewering by silinder C.

2. Druk die suier van silinder C, 2 cm in. Noteer jou waarneming van die afstandlewering by spuit A.

3. Wat dink jy sal gebeur wanneer die hidrouliese stelsel met ’n pneumatiese stelsel vervang word?

4. Vervang die water met olie en noteer die verskil/ooreenkoms in die werking van die sisteem.

5. Verduidelik watter voordele die gebruik van olie bo water inhou.

6. Samevatting van die resultate van ondersoek:

AKTIWITEIT 5:

Om die verband tussen leweringsafstand, leweringskrag en deursnee van die silinder vir hidrouliese en pneumatiese stelsels, bestaande uit drie silinders, te ondersoek

[LU 1.3, 2.3]

Jy benodig die volgende items vir hierdie ondersoek:

 • 1 x 20 mℓ-spuit genommer C
 • 2 x 10 mℓ-spuite genommer A en B
 • 3 x verbindingspypies wat ewe dik en lank is
 • 1 x T-verbinding
 • Vul spuit C met 10 mℓ water en vul spuite A en B elk met 5 mℓ water.
 • Verbind die spuite soos in die skets aangetoon.

Figure 5
Figure 5 (graphics4.png)

1. Druk die suier van spuit C, 2 cm in en dui die afstandlewering van spuite A en B aan.

2. Skryf jou gevolgtrekking neer.

 • Samevatting van die bevindinge van Aktiwiteit 1 tot 5

Assessering

Table 1
Leeruitkomstes(LUs)
 
LU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDEDie leerder is in staat om tegnologies prosesse en vaardighede eties en verantwoordelikheid toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ondersoek:1.1 ’n probleem, behoefte of geleentheid vanuit ’n gegewe lewensgetroue konteks identifiseer en verduidelik, en die konteks, aard van die behoefte, die omgewingsituasie en die mense wat geraak word, ondersoek;
1.2 ontleed bestaande produkte wat toepaslik vir ‘n geïdentifiseerde probleem, behoefte of geleentheid is, gebaseer op:
veiligheid;
geskiktheid vir doel;
koste;
vervaardigingsmetode;
1.3 praktiese toetsprosedures ontwikkel en uitvoer om die gepastheid of geskiktheid vir die doel van toepaslike eienskappe van materiaal, elektriese of meganiese stelsels, strukture, prosesse of eindprodukte te bepaal of te vergelyk;
LU 2
Tegnologiese Kennis en BegripDie leerder is in staat om relevante tegnologiese kennis te verstaan en dit eties en verantwoordelik toe te pas.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
stelsels en beheer:2.3 deur praktiese analise, kennis en begrip van interaktiewe meganiese sisteme en subsisteme demonstreer en sulke sisteme en subsisteme met diagrammatiese sisteemdiagramme voorstel:
ratstelsels;
bandaangedrewe of katrolstelsels met meer as een stadium;
pneumatiese of hidroliese stelsels wat beperkers gebruik;
eenrigtingkleppe;
stelsels waar meganiese, elektriese, pneumatiese of hidroliese stelsels gekombineer word.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

 • ‘n Hidrouliese stelsel bestaan uit twee silinders wat verbind is aan mekaar. Elke silinder bevat ‘n suier met ‘n bepaalde deursnee en ‘n hoeveelheid vloeistof.
 • Wanneer die suier ingedruk of uitgetrek word, veroorsaak dit ‘n drukverandering wat deur die vloeistof voortgeplant word. Hierdie druk veroorsaak dan ‘n meganiese krag- of bewegingsvoordeel.

AKTIWITEIT 2

1. afstandlewering van suier B is 2 cm

2. dieselfde

3. nee, die krag is met gelyke voordeel oorgedra (voordeel=1)

4. Die druk in silinder A word oorgedra na silinder B.

AKTIWITEIT 3

1. Die druk word van die silinder A na B voortgeplant.

2. Die vloeistof plant die druk beter voort as die lug en lewer ‘n groter weerstand.

AKTIWITEIT 4

1. 1 cm

2. 4 cm

3. k sal moeiliker voortgeplant word en die afstandlewering sal nie presies 1 en 4 cm onderskeidelik wees nie, want lug is saampersbaar

4. & 5. Sien samevatting

6. SAMEVATTING

 • Die afstandlewering by ‘n suier met ‘n klein deursnee is groot.
 • Die afstandlewering by die suier met die groter deursnee is klein.
 • Die druk in die suier sal beter voortgeplant word.
 • Dit is digter en sal daarom die krag beter voortplant as water.

AKTIWITEIT 5

1. 2 cm by A en B onderskeidelik

2. Die uitset by twee 10 ml spuite gevul met 5 ml water elk is dieselfde as die uitset by een 20 ml spuit gevul met 10 ml water. Die groter 20 ml suier kan twee 10ml suiers beheer, indien dit dubbel (2 x 10 ml) die hoeveelheid water bevat.

SAMEVATTING: AKTIWITEIT 1 – 5

 • ‘n Klein krag op ‘n klein suier veroorsaak ‘n groot krag op ‘n groot suier.
 • ‘n Klein suier sal oor ‘n groot afstand beweeg en ‘n groot suier oor ‘n klein afstand.
 • Die groter suier kan ‘n paar kleiner suiers beheer, indien die volume inhoud van die groot suier gelyk is aan die somtotaal van die volumes van die klein suiers en die hoeveelheid water in die groot suier gelyk is aan die hoeveelheid water in die klein suiers gesamentlik.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks