Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Wiskunde Graad 2 » Meting

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseMaths display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Mathematics (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseMaths" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

WISKUNDE

Wiskunde in die wêreld rondom ons

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

 • Integrasie van Temas:
 • Inklusiwiteit: Wie mag aan sport deelneem? Net spanspelers? Moet almal ‘n kans gegun word? Maak jou eie grafiek om vas te stel watter leerders aan sport deelneem.
 • Sosiale Geregtighede: Vriende moet tyd saam deurbring bv. Hulle speel saam. Bespreek in klein groepies wat jou houding en gedrag moet wees as jy saam met jou maats speel.
 • ‘n Gesonde Omgewing: Waarom is sport belangrik? Bespreek veiligheid by die skool as sport beoefen word.
 • Getalbegrip word uitgebrei tot 50.
 • Tel in 2’e, 3’e, 4’e, 5’e en 10’e
 • Aktiwiteite met die kalender/almanak help die leerders om die maande in die regte volgorde te rangskik en ranggetalle te hersien.
 • Grafiek – ‘n weergrafiek kan voltooi word.
 • Samestellings van 10 word bekend gestel, en baie aktiwiteite word gegee om dit te versterk.
 • Meetaktiwiteite, insluitend vergelykings van hoogte, lengte en breedte, met die relevante woordeskat.
 • Inhoud – liter.
 • Geld - die identifisering van muntstukke en vorms is ingesluit.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

AKTIWITEIT: Meting [LU 1.8, LU 1.9, LU 1.10, LU 4.6, LU 4.7]

Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)

Mamma skink 4 koppies melk van 1 liter.

Sy skink 3 glase melk van 1 liter.

 • Sy sal ____ liter benodig vir 8 koppies melk.
 • Sy sal ____ liter benodig vir 9 glase.
 • Wys hoe jy uitgevind het
 • Des drink 16 koppies melk per week.
 • Sy ma sal ____ liter melk moet koop.
 • Wys hoe jy uitgevind het.
 • Kyk deur ‘n katalogus en kry ander produkte wat ons per liter koop. Plak hulle agterop dié bladsy.
Table 1
LU 4.7  

Mamma bak botterbroodjies vir ontbyt.

Sy sit 5 botterbroodjies in ‘n pan.

 • Voltooi:
Table 2
pan/panne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
botterbroodjies 5 10                

 • Hoeveel panne moet sy bak om 40 botterbroodjies te hê?

____ panne

 • Hoeveel botterbroodjies sal sy hê as sy 3 panne bak?

____ botterbroodjies

 • Mamma deel 10 botterbroodjies tussen 2 kinders. Elkeen kry _____________ botterbroodjies.
 • Mamma het 12 botterbroodjies op die bord. Sy gee die helfte vir Ouma. Ouma sal _____ botterbroodjies kry.
 • Mamma pak 8 botterbroodjies op die rakkie om af te koel. Sy kan ____ botterbroodjies op 2 rakkies laat afkoel.
 • Verdubbel hierdie getalle:

6 ____

20 ____

8 ____

5 ____

7 ____

4 ____

9 ____

10 ____

30 ____

Table 3
LU 1.8   LU 1.9   LU 1.10  

Ons kan meet

Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)
 • Ek kan die lengte, die wydte en die hoogte van my tafel, die vensterbank, die mat en my stoel meet met voorwerpe soos die volgende:

Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)

 • Om die lengte van my tafel te meet, sal ek _________ gebruik.

Ek skat dit sal omtrent __________ lank wees.

Ek het die lengte van my tafel gemeet. Dit is __________.

 • Om die wydte van my boek te meet, sal ek ‘n __________ gebruik.

Ek skat dit sal omtrent __________ wees.

Ek het die wydte van my boek gemeet. Dit is __________.

Table 4
LU 4.6  

Assessering

Leeruitkomste 1:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge gebruik om probleme op te los:

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer;

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik:

1.10.1 opbou en afbreek van getalle;

1.10.2 verdubbeling en halvering;

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers);

1.10.4 getallelyne;

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik.

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe volgens nie-standaardmate skat, meet, vergelyk en orden;

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder werk met standaardeenhede.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks