Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Wiskunde Graad 2 » Posisiebepaling in die klaskamer

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseMaths display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Mathematics (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseMaths" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Posisiebepaling in die klaskamer

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

WISKUNDE

Wiskunde in die wêreld rondom ons

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

 • Integrasie van Temas:Wiskunde met die drie bere.
 • Menseregte: Die storie van die drie bere leer leerders dat almal regte het en almal moet gerespekteer word.
 • Leerders brei hulle getalbegrip uit tot 109 op die klimraam. Die aktiwiteite sluit in die ordening van getalle, getalname, simbole en aan- en terugtel.
 • Posisie word bepaal van plekke in die klaskamer. ‘n Vloerplan van die klaskamer word gebruik.
 • ‘n Grafiek word ontwerp wat voltooi moet word deur inligting in te samel.
 • Optelling en aftrekking word uitgebrei na +4, -4, +5, -5, +6, -6, +7, -7.
 • Samestellings van 10 en 11 word ontdek.
 • Aanwysings word gegee om ‘n vorm te teken en in te kleur.
 • Meting met die duime en vergelyking van hierdie mate, met die gebruik van die relevante woordeskat.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

AKTIWITEIT: Posisie bepaling in die klaskamer [LU 1.2, LU 1.9, LU 2.2, LU 3.5, LU 3.6, LU 3.7, LU 3.8, LU 4.6]

 • Dit is my klaskamer
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
 • Kyk goed na die tekening van die klaskamer.
 • Maak seker dat jy weet waar alles is.

1. ______ is die skryfbord. Kleur dit in.

2. ______ is die deur. Kleur dit in.

3. ______ is die vensters. Kleur hulle in.

4. ______ is die kaste. Kleur hulle in.

5. ______ is my juffrou se tafel. Kleur dit in.

6. ______ is die mat. Kleur dit in.

7. ______ is die leeshoekie. Kleur dit in.

8. ______ is my lessenaar. Kleur dit in.

9. ______ is Hennie se lessenaar. Kleur dit in.

 • A is die ry waarin ek sit.
 • Waar is voor in die klaskamer?
 • Waar is agter in die klaskamer?
 • Watter is die linkerkant?
 • Watter is die regterkant?
Table 1
LU 3.5   LU 3.6   LU 3.7   LU 3.8  
 • Voltooi:
 • Hoeveel leerders dink jy is daar in my Graad 2-klas?
 • Skryf:

Ek het ______________ leerders geraai.

Tel die leerders in 2’s.

Ek het ______________ leerders getel.

 • Merk wat pas.

Ek het reg geraai.

Ek het te veel geraai.

Ek het te min geraai.

 • Gebruik tellers of tekeninge as jy die antwoorde moet uitwerk.

As 1 seun 2 oë het,

sal 2 seuns _______ oë hê.

sal 3 seuns _______ oë hê.

sal 4 seuns _______ oë hê.

sal 5 seuns _______ oë hê.

As 1 meisie 2 ore het,

sal 2 meisies _______ ore hê.

sal 3 meisies _______ ore hê.

sal 4 meisies _______ ore hê.

sal 5 meisies _______ ore hê.

 • Voltooi

2, 4, 6, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, 26.

Table 2
LU 1.2   LU 1.9   LU 2.2  

In my klaskamer

 • Voltooi:

1. Ek sit in ry _____________. (B of A)

2. My lessenaar is aan die ___________-kant van die vertrek. (regter, linker)

3. Die leeshoekie is ___________ in die vertrek. (agter, voor)

4. Ek moet die boeke uit die kas haal wat __________ in die vertrek is. (agter, voor)

5. My juffrou se tafel is aan die ________-kant van die vertrek. (regter, linker)

6. Die skryfbord is ____________ in die vertrek. (agter, voor)

7. My lessenaar is die _______________ lessenaar van voor af. (eerste, derde)

8. Hennie se lessenaar is die _____________ lessenaar van voor af. (eerste, derde)

9. Die deur is aan die _________________-kant van die vertrek. (regter, linker)

 • Maak elke potlood ‘n ander kleur.
 • Voltooi:

Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)

Table 3
LU 3.5   LU 3.8  

Ek meet met my duim.

 • Kan jy?
 • Meet hoe lank elkeen van die volgende voorwerpe op die tekening van die klaskamer is. Gebruik jou duim.
 • Voltooi …..

1. Die lengte van die kas is dieselfde as ____________ duime.

2. Die lengte van die skryfbord is dieselfde as ____________ duime.

3. Die lengte van die mat is dieselfde as ____________ duime.

4. Die lengte van die vensters (regterkant) is dieselfde as ____________ duime.

5. Die lengte van die vensters (linkerkant) is dieselfde as ____________ duime.

6. Die lengte van die leeshoekie is dieselfde as ____________ duime.

7. Die afstand van my lessenaar na die skryfbord is dieselfde as ____________ duime.

8. Die afstand van my lessenaar na die agterste muur is dieselfde as ____________ duime.

Table 4
LU 4.6  

Assessering

Leeruitkomste 1:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel;

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer;

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei tot minstens 200.

Leeruitkomste 3:Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid oriëntasies en posisies te beskryf en voor te stel.

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe vanuit verskillende posisies herken;

Assesseringstandaard 3.6: Dit is duidelik wanneer die leerder self binne die klaskamer of driedimensionele voorwerpe in verhouding tot mekaar plaas;

Assesseringstandaard 3.7: Dit is duidelik wanneer die leerder posisionele verhoudings (alleen en/of as lid van ’n groep of span) tussen driedimensionele voorwerpe of self en ’n maat beskryf;

Assesseringstandaard 3.8: Dit is duidelik wanneer die leerder rigting verstaan.

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik.

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe skat, meet, vergelyk en orden volgens nie-standaardmate.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks