Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Verjaarsdae

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseMaths display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Mathematics (Gr. R-3)
  By: SiyavulaAs a part of collection: "Wiskunde Graad 2"

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseMaths" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Verjaarsdae

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

WISKUNDE

Wiskunde in die wêreld rondom ons

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

 • Integrasie van Temas: Herfs.
 • ‘n Gesonde Omgewing: Tekens van Herfs.
 • Die module begin met ‘n grafiek van die verjaarsdae van hulle vriende.
 • Getalbegrip en telaktiwiteite word uitgebrei tot 120, met klem op telpatrone.
 • Halvering en verdubbeling in die getalgebied 1 tot 50.
 • Inkopie-aktiwiteite sluit in woordsomme, rigtingaanwysings na winkels en die selektering van die korrekte muntstukke.
 • Leerders voltooi ‘n inkopie-grafiek.
 • Samestellings van 10, 11, 12, 13, 14 en 15 word bekend gestel en met ‘n wye verskeidenheid aktiwiteite vasgelê.
 • Meetaktiwiteite versterk die woordeskat van ‘n “klein massa” en ‘n “groot massa”, gram en kilogram.
 • ‘n Resep vir muffins word ingesluit en die leerders kry praktiese ervaring van meting (Tegnologie).
 • Deur gebruik te maak van patrone op hutte, ontwerp die leerders hulle eie patrone om sodoende hulle sensitiwiteit vir ander kulture te bevorder.
 • ‘n Geheue-speletjie is ingesluit om leerders te help om getalsinne te bemeester.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

AKTIWITEIT: Verjaarsdae [LU 1.1, LU 1.2, LU 1.4, LU 1.7, LU 1.8, LU 4.2, LU 4.3, LU 5.1, LU 5.4, LU 5.5]

Verjaardagvieringe

 • Verbind die maande van die jaar met ‘n stippellyn, van die eerste tot die twaalfde.
 • Vul nou die naam van elkeen van my vriende in onder die maand waarin hy/sy gebore is.
Figuur 1
Figuur 1 (graphics1.png)
Tabel 1
LU 4.2   LU 5.1   LU 5.4  

Figuur 2
Figuur 2 (graphics2.png)
 • Kies 10 vriende.
 • Skryf hul name hier:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 • Vind uit wanneer elkeen van jou tien vriende verjaar.
 • Skryf die maand (of die letter waarmee die maand begin, bv. A vir April) langs elke naam neer.
 • Vul hul name in op “My Verjaarsdaggrafiek” onder die regte maand.
Tabel 2
LU 5.1   LU 5.4  
 • Vul die ontbrekende woorde in

1. Ek het ______________ (hoeveel) kinders se name op my grafiek ingevul.

2. Die meeste kinders verjaar in ____________________ (naam van die maand).

3. Die minste aantal verjaarsdae is in ________________ (naam van die maand).

4. Daar is meer verjaarsdae in ______________________ (naam van die maand)

as in ______________________________________________ (naam van die maand).

5. Daar is minder verjaarsdae in ____________________ (naam van die maand).

as in ______________________________________________(naam van die maand).

6. Ek moet onthou dat my beste maat in __________________________ verjaar.

7. Gebruik ‘n almanak om uit te vind hoeveel dae daar in elke maand is:

In Januarie . . . . . . Mei . . . . . . . . September . . .

Februarie . . . . . Junie . . . . . . . . . Oktober . . . . . .

Maart . . . . . . . . Julie . . . . . . . . . . November . . . . .

April . . . . . . . . . Augustus . . . . . . . Desember . . . . .

8. Vra jou juffrou om jou te wys hoe jy jou kneukels kan gebruik om uit te vind hoeveel dae daar in elke maand is.

Tabel 3
LU 4.3   LU 5.5  

 • Kom ons tel hoeveel dae daar in April is. Ons maak ‘n kolletjie vir elke dag.
Figuur 3
Figuur 3 (graphics3.png)
 • Hoe het jy hulle getel?

In 1’e, 2’s, 3’e, 5’e of 10’e?

 • Omkring jou antwoord.
 • Junie het dieselfde aantal dae. Maak ‘n driehoek vir elke dag.
 • Tel die driehoeke op ‘n ander wyse.
 • Omkring 1’e, 2’s, 3’e, 5’e of 10’e om aan te dui hoe jy die driehoeke getel het.
Figuur 4
Figuur 4 (graphics4.png)
 • Doen dieselfde met die dae in September.
 • Gebruik ‘n sirkel.
 • Voltooi: Ek het hulle in ________________________ getel.
Figuur 5
Figuur 5 (graphics5.png)
Tabel 4
LU 1.1   LU 1.2  

Alles omtrent April, Junie en September

 • Kyk op bladsy 4 na die dae in April.

1. Daar is_____________ groepe van tien in_________ 30_________ dae.

2. Daar is_____________ groepe van vyf in_____________ dae.

3. Daar is_____________ groepe van twee in_____________ dae.

 • Skryf ‘n getalsin vir 1.

_____________________________________________________________________

 • Skryf ‘n getalsin vir 2.

_____________________________________________________________________

 • Skryf ‘n getalsin vir 3.

_____________________________________________________________________

 • As ons April en Junie se dae bytel, is daar altesaam ________ dae. Ons het hul dae verdubbel
 • Skryf ‘n getalsin vir hierdie storie.

_____________________________________________________________________

 • As ons September se dae ook bytel, sal die totaal. __________________wees.
 • Skryf ‘n getalsin

_____________________________________________________________________

 • Verdubbel hierdie getalle:

20____________ 30____________ 40____________ 50____________

22____________ 34____________ 44____________ 51____________

Tabel 5
LU 1.7   LU 1.8   LU 1.10  

Assessering

Leeruitkomste 1:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 100 alledaagse voorwerpe akkuraat tel;

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel;

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder praktiese probleme oplos wat gelyke verdeling en groepering behels, en verduidelik die antwoorde wat eenheidsbreuke kan insluit (bv. ¼);

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge kan gebruik om probleme op te los;

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik:

1.10.1 opbou en afbreek van getalle;

1.10.2 verdubbeling en halvering;

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers);

1.10.4 getallelyne;

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik.

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder die dae van die week en die maande van die jaar in volgorde noem;

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder tydsverloop in bereken;

Leeruitkomste 5:Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal.

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder alledaagse voorwerpe (alleen en/of as ’n lid van ’n groep of span) in die klaskamer of skoolomgewing versamel volgens gegewe kriteria of kategorieë;

Assesseringstandaard 5.4: Dit is duidelik wanneer die leerder prente teken en stel prentdiagramme (piktogramme) saam met ’n 1-1-ooreenstemming tussen eie data en voorstellings;

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder eie versameling voorwerpe beskryf, verduidelik hoe dit gesorteer is en beantwoord vrae daaroor.

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks