Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Det Semantiske Web

Navigation

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Det Semantiske Web

Module by: Hanne Bjerre. E-mail the author

Summary: Dette modul er en introduktion til Det Semantiske Web og ontologier i relation hertil.

Internettet i dag

Internettet, som vi kender det, er lavet for mennesker. Det vil sige, at ud over lidt HTML-kode, som computeren ganske vist kan bruge til at bestemme, hvad der er en overskrift, og hvad der er et link, er der ikke noget, som hjælper computeren til at forstå indholdet af en tekst. Det betyder, at når vi søger vha. links- og nøgleordsbaserede søgemaskiner, får vi ofte alt for mange svar, som vi ikke kan overskue. Alternativt får vi måske slet ikke noget svar, hvilket er lige så skidt! Samtidigt er søgemaskinerne meget følsomme overfor ordvalg og terminologi. Computeren forstår ikke betydningen af ordet, og ved eksempelvis ikke, at ”tivoli” og ”sommerland” er nært beslægtede begreber. Mennesket må desuden selv sortere i søgeresultater, hvilket let bliver meget tidskrævende.

Visionen om Det Semantiske Web

Disse visioner kan sammenfattende udtrykkes som et ønske om at strukturere information og gøre information forståelig for computere såvel som for mennesker. Disse ændringer skal implementeres i et forsøg på at optimere bl.a. søgemulighederne på Internettet.

Semantik

Ifølge ”Fremmedordbog” har substantivet semantik sin oprindelse i det græske sprog og betyder læren om ordenes betydning. Samme bog angiver, at adjektivet semantisk er ækvivalent med det danske ord betydningsmæssig

Det Semantiske Web og betydningen af semantik

Det Semantiske Web og betydningen af semantik

Brugen af adjektivet semantisk i udtrykket Det Semantiske Web, er altså en måde, hvorpå det er muligt at beskrive (meningen med) visionen om Internettets mulige formåen i fremtiden.

Teknologier

XML: Et godt værktøj til beskrivelse af metadata. Er information opstillet i XML-format, kan computeren gå ind på en hjemmeside og bestemme, hvad der er telefonnumre, åbningstider, firmaets etableringsår osv. ONTOLOGIER: Behandler begreberne på nettet og relationerne imellem dem LOGIK: behandler den implicitte viden i ontologierne. Den afdækker altså relationer og inkonsistens og kan desuden underbygge de konklusioner, som computeren drager. AGENTER: Software, som handler fleksibelt og autonomt. Visionen er, at vi alle skal have personlige agenter, som i tilknytning til det semantiske web hjælper os med at arrangere og organisere dagligdagen.

Ontologier

Ønsket om at systematisere information er ikke noget nyt for mennesket. I takt med at verden ændres og udvikler sig, ændrer og udvikler brugen af ontologier sig også. Eksempelvis er der i dag brug for at systematisere information inden for datalogi, hvilket ikke var tilfældet for Aristoteles. Ontologier bruges inden for en række forskellige områder. Her kan bl.a. filosofiske, lingvistiske, logiske og datalogiske discipliner. Dette kan medføre, at begrebet inden for de forskellige discipliner opnår forskellige betydninger. Begrebet ontologi bliver altså brugt i meget forskellige sammenhænge og opnår derfor mange betydninger.

Ontologiers betydning for Det Semantiske Web

Man kan skelne mellem pragmatiske ontologier og filosofiske ontologier. En filosofisk ontologi anskuer verden på en bestemt måde, hvorimod en pragmatisk ontologi ikke er funderet på en specifik verdensanskuelse. I forbindelse med Det Semantiske Web arbejdes der med pragmatiske ontologier.

Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee er hovedmanden bag både World Wide Web og visionen om Det Semantiske Web

Tim Berners-Lee.

Problematikker omkring Det Semantiske Web

  • Besværligt og dyrt at lave hjemmesider
  • Kan viden på nettet i det hele taget formaliseres?
  • Kan vi blive enige om definitioner på ord?
  • Kommersielle interesser vil forurene metadata
  • Agentteknologien forudsætter, at man har tillid til det semantiske web. Hvordan sikrer vi troværdigheden?

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks