Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Mika J. Kolu etäpiste

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • Pythagoras display tagshide tags

  This module is included inLens: Mika Kolu's Lens
  By: Mika Kolu

  Click the "Pythagoras" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Mika J. Kolu etäpiste

Module by: Mika Kolu. E-mail the author

Summary: harjoitustyö

Käytännön todennäköisyyslaskentaa ja tilastotiedettä taulukkolaskennalla.

Taustaa

Oppimistehtävänä tein Lukion Pitkän Matematiikan kurssille - Todennäköisyys ja tilastot (MAA6) tehtäväkokonaisuuden, jossa hyödynnetetään OpenOfficen Calc-taulukkolaskentaohjelmaa havainnollistamaan ja mallintamaan kurssin sisältöön liittyvää tilastollisen todennäköisyyden määritelmää.Määritelmä on teoreettinen ja se perustuu suurten lukujen lakiin, jonka mukaan toistokokeen tuloksena saatavan tapahtuman suhteellisen osuuden "tilastollinen" raja-arvo on sama kuin tapahtuman todennäköisyys.Oppimistilanne on 2 x 45 minuutin mittainen. Se ajoittuu jakson MAA6 - jakson loppupuolelle, jolloin asian teoreettinen perustieto on jo olemassa. Oppilaat osaavat taulukkolaskennan perusteet, koska aikaisimmilla jaksoilla (5 kpl) on ollut vastaavaa matemaatiikan soveltamista taulukkolaskennan avulla.

Yleiset tavoitteet

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003 - määritellään Lukion Pitkän Matematiikan keskeisiksi tavoitteiksi mm:

 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä.
 • harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja hyödyntämään erilaisia ratkaisustrategioita

Kurssin - MAA6 erityistavoitteita on lisäksi mm:

 • opiskelija oppii havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja
 • perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa.

Näiden vaatimusten pohjalta määrittelen oppimistilanteelle seuraavat tavoitteet:

Matemaattiset tavoitteet:

 • oppia havainnollistamaan tilastollisia todennäköisyyksiä
 • ymmärtää todennäköisyysjakauman
 • syventää todennäköisyyslaskennan laskusääntöjä
 • auttaa ymmärtämään todennäköisyyslaskennan tunnuslukuja

Tietotekniset tavoitteet:

 • oppia hyödyntämään taulukkolaskentaohjelmaa toistokokeiden simuloinnissa.
 • vahvistaa taulukkolaskentaohjelman käyttöä sekä laskennassa että grafiikan tekemisessä.
 • oppia hyödyntämään kaavioita asioiden havainnollistamiseen.
 • oppia uusia valmiita funktiota, joilla voi parantaa taulukon käsittelyä.

Oppitunnin tavoitteet:

 • rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan, ratkaisujen keksimiseen sekä niiden kriittiseen arviointiin
 • kehittää ryhmätyöskentelytaitoja
 • kehittää ongelmanratkaisutaitoja
 • auttaa oppilaita hyödyntämään tietoteknisiä välineitä matematiikan oppimisessa

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks