Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » LCMS

Navigation

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

LCMS

Module by: katarina jelic. E-mail the author

Summary: LCMS - Learning Content Management System - služi za izgradnju kursa od osnovnih jedinica ( lekcija, zadataka,..)

1. Šta je LCMS?

Postoji nekoliko pojmova čija se značenja umnogome preklapaju, pa je korisno razjasniti terminološke dileme. Pod LCMS-om podrazumevamo softversko okruženje koje se koristi za kreiranje i upravljanje sadržajima za e-učenje, pre svaga putem Interneta. Sa druge strane su LMS-i (Learning Management Systems), čija prvenstvena namena je upravljanje/praćenje aktivnosti u okviru kurikuluma, tj. jednog kursa. Sadržaje kursa predstavljaju jedinice kreirane u courseware alatima i/ili u LCMS-ovima. Danas većina LCMS-ova integriše i osobine LMS-ova, tako da je klasifikacija fluidna. VLE - Virtual Learning Environment uopšteno predstavlja okruženje u kojem se ostvaruje e-učenje. VLE-om se može smatrati i neki LMS, ali VLE može biti i virtuelni svet tipa Second Life.

2. Osnove SCORM-a

SCORM uvodi termin deljenog objekta sadržaja SCO (eng. Sharable Content Object) koji predstavlja osnovnu jedinicu materijala za učenje (eng. Learning Object). SCO je ekvivalent jednoj lekciji, u elektronskom kursu. SCO može da se sastoji od teksta, slika, video sekvenci ili čak od interaktivnih sadržaja kao što su flash ili java aplikacije (ovi manji delovi od kojih se modularno sklapa SCO zovu se eng. Asset). SCO je opisana meta podacima, koji omogućavaju pronalaženje lekcije po različitim tehničkim i pedagoškim kriterijumima. Svaka SCO treba da predstavlja logičnu i zaokruženu celinu, koja nije preobimna, i može se uklapati u celinu elektronskog kursa. Ove lekcije mogu da nose predavanje ili testove sa različitim oblicima odgovora (jednostruki ili višestruki izbor, dopunajvanje i dr.). Strukturiranje sadržaja elektronskog kursa se vrši izborom i slaganjem SCO-ova po određenom redosledu. SCORM standard – osnovne postavke Trajnost (eng. Durabillity) Jednom kreiran materijal za učenje se može koristiti u toku relevantnog vremenskog perioda bez obzira ne aktuelnu verziju softvera i hardvera (što omogućava da se, uprkos tehnološkom napredku, koriste već napravljeni obrazovni materijali za elektronsko učenje, ako su napravljeni po SCORM standardu). Prenosivost (eng. Interoperability) Materijali za učenje su bez potrebe za izmenama, prenosivi na različite platforme za elektronsko učenje (napravljeni elektronski materijali za učenje na nekoj SCORM kompatibilnoj platformi mogu se koristiti na bilo kojoj drugoj, bez obzira na proizvođača platforme) Ponovna upotrebljivost (eng. Reusability) Svaka SCO može biti više puta upotrebljavana kao deo različitih obrazovnih celina, u različitim kontekstima i za različite ciljeve učenja. Dostupnost (eng. Accessability) SCORM materijale je moguće klasifikovati i pronaći u zahvaljaujući meta podacima (pronaženje SCO će omogućiti instruktoru koji sastavlja novi kurs da je, ako mu odgovara, uključi u sled kursa koji pravi). SCO možemo tretirati kao mini web sajt sa svojom strukturom direktorijuma i sadržajem. Svi linkovi u SCO okviru moraju biti relativni kako bi bili nezavisni od fizičke lokacije distribucije.LMS čitajući paket ima sve potrebne informacije o tome kako, kojim redosledom i na koji način pokreće svaki SCO.Na sledećoj slici je prikazana šema distribucije i komunikacije između LMS-a i SCO na strani servera i klijenta.

3. MOODLE

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je jedan od najpopularnijih LCMS-ova. Nastao je kao doktorska disertacija australijskog istraživača Martina Dugimasa. načajan deo projekta Moodle je i veb-sajt moodle.org, koji služi kao centar za prikupljanje informacija, diskusije i saradnju korisnika Moodle projekta – sistem administratora, predavača, istraživača i naravno, kreatora kurseva. Opšte karakteristike Moodla su sledeće: * Podržava kolaboraciju preko foruma, četa, vikija i drugih modula * Podržana je izrada testova sa raznovrsnim oblicima zadataka * Podržan je uvoz standardizovanih paketa (SCORM 1.2) * Ugrađena je podrška za ocenjivanje i praćenje aktivnosti studenata * Sistem uloga (roles) može se podešavati do nivoa aktivnosti * Podržani su različiti oblici autentifikacije (LDAP, POP3, NNTP...) * Na Internetu je dostupan veliki broj besplatnih dodataka (plug-ins) * Moodle je lokalizovan na 78 jezika! * Podržane platforme su: UNIX/Linux, Windows, MacOS * Podržane baze podataka su: MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL...

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks