Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » RADNE NAVIKE I NJIHOVO OBRAZOVANJE

Navigation

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

RADNE NAVIKE I NJIHOVO OBRAZOVANJE

Module by: Miljan Kasalovic. E-mail the author

Jedan od značajnih faktora uspešnog učenja su radne navike učenika. Čak ni veoma sposobni i jako motivisani učenici ne postižu uspeh koji odgovara njihovim sposobnostima i radu, ukoliko nemaju razvijene radne navike, odnosno navike da planski i sistematski rade.

Dete već u predškolskom dobu siče osnovne radne navike. Ono stiče osnovne higijenske navike (kupanje, umivanje, pranje zuba, ruku, itd.), zatim navike urednosti (da uredno ostavi svoje odelo pre spavanja, da uredi svoje igračke posle igranja, itd.) i naviku da pomaže odraslima u jednostavnim i lakim domaćim poslovima. Stičući te navike dete se postepeno osamostaljuje. Ujedno dete koje je steklo osnovne radne navike u predškolskom periodu, znatno lakše će steći radne navike učenja kad bude pošlo u školu. U školi se takođe, radne navike razvijaju, postepeno formiraju.

Kad se govori o radnim navikama učenja, obično se to odnosi na dve osnovne radne navike: naviku MESTA i naviku VREMENA.

• NAVIKA MESTA – predstavlja naviku da se uvek radi u istoj prostoriji i na istom mestu. Ako je to moguće, preporučuje se da učenik ili student ima svoju sobu u kojoj će uvek učiti i raditi. Pošto je to u današnjim stambenim uslovima vrlo retko ostvarljivo, dobro je da učenik ima svoj radni sto, ili bar određeno mesto za stolom, na kome će uvek učiti. Ističe se da ako se učenik navikne da radi na određenom mestu, već samo prilaženje i sedanje na to mesto biće dobar podsticaj za učenje. Učenik je u tom slučaju psihički pripremljen za rad.

• NAVIKA VREMENA – Druga navaika značajna za uspešno učenje. To znači da učenik stekne naviku da planira učenje i da sistematski svakodnevno uči. Najvažnije pomoćno sredstvo za stvaranje navike vremena jeste pravljenje plana rada i učenja. U učenju postoje dugoročni i kratkoročni planovi. I jedni i drugi su vrlo značajni za uspeh u učenju. Dugoročno planiranje naročito je značajno na višim stupnjevima školovanja, tj. na studijama na univerzitetu ili na višoj školi. Dugoročno planiranje nije mnogo precizno i pretežno služi studentu ili učeniku kao opšta orijentacija u učenju. Za studenta bi to bilo planiranje kako će ispite polagati u svakom ispitnom roku u toku školske godine. Na osnovu te opšte orijentacije, student pravi planove za učenje u toku kraćih vremenskih perioda. Što je period za koji se planira kraći, to je plan rada detaljniji i precizniji. Obično se preporučuje da učenici i studenti detaljnije planiraju vreme za nedelju dana unapred, a sasvim detaljno za sledeći dan.

Preporučuje se da će učenik brže steći naviku planiranja vremena ako izvesno vreme zapisuje svoj plan rada za nedelju dana unapred i pokušava da radi na osnovu njega. Opšte je pravilo da neki predmet treba učiti istog ili prethodnog dana u odnosu na čas tog predmeta u školi. Ako je to čas predavanja, povoljnije je da učenje dođe neposredno posle njega, ako je to čas ispitivanja bolje je da se učenje odradi pre njega. To se, naravno, ne može uvek podesiti, jer učenici često ne znaju da li će nastavnik na času predavati ili će ih ispitivati. U svakom slučaju dobro je da se makar jedan sat svakog dana odredi za pregledanje beležnika napravljenih tog dana u školi. Učenik tada na osnovu sećanja može da ispravi ili dopuni beleške sa časova, a to je mnogo teže ako se beleške pregledaju nekoliko dana kasnije.

Ne treba odrediti ni suviše dugo vremena za učenje. Učenik ne može samo da ide u školu i uči. On mora da ima vremena i za razonodu. U planu takođe treba predvideti vreme za razonodu. Ovo vreme će predstavljati podsticaj za što aktivnije učenje u vremenu koje je predviđeno za učenje. Posle mesec ili dva meseca rada, prema pismenom planu, učenik stiče realniji uvid u to koliko mu je vremena potrebno za učenje svakog predmeta, kao i naviku da sistematski radi. Tada mu više nije neophodno pravljenje prismenog plana rada.

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks