Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Sistemi za upravljanje

Navigation

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Sistemi za upravljanje

Module by: ivan grujin. E-mail the author

Sistemi za upravljanje

1. Sistem za upravljanje učenjem - Learning Mangement System (LMS)

Ključna odluka koju treba doneti u fazi razvoja je izbor LMS, odnosno da li treba izabrati komercijalni softver ili razvijati sopstveni sistem, na bazi besplatnog softvera otvorenog koda.

Postoji veliki broj dobrih i sadržajnih paketa. Neki od njih su dodaci na informacioni sistem učenika/studenata, dok se drugi mogu povezivati na usaglašen način. Obuka, konferencije i "sastanci" omogućavaju osoblju pravilnu orijentisanost i ažurnost u razvoju i funkcionalnosti softvera. Ocenjivanje odgovarajućih sistema za e-učenje može biti veoma težak zadatak. Svaka opcija se mora pažljivo razmotriti i vrednovati nekim nezavisnim izvorom evaluacije.

U idealnom slučaju, izbor LMS vrši se na osnovu potreba kursa, bez brige o troškovima, na osnovu kvalifikacija osoblja koje je na raspolaganju.

U stvarnosti, je to znatno složenije: u jednom slučaju je izbor ograničen samo na jedno rešenje, na osnovu nekih ranijih odluka institucije, ili je pak izbor ograničen iz praktičnih razloga (onoliko koliko mora biti - cena usvajanja novog, odgovarajućeg LMS ili potrebnih ljudskih resursa i drugim implikacijama izgradnje i prilagođavanja otvorenog LMS).

Na kraju, postoji i faktor sinhronizacije: troškovi izmene sistema su veliki, uglavnom zahvaljujući novom organizacionom učenju koje je potrebno za promenu LMS. Iako je mnogo truda uloženo u razvoj standarda za e-učenje, koji treba da omoguće bolju interoperabilnost i ponovnu upotrebu sadržaja, očekivanja još nisu u potpunosti ispunjena.

2 Sistem za upravljanje sadržajem - Content Mangement System (CMS)

Mogućnosti koje pruža LMS u smislu kontekstualnog i dinamičkog okruženja za učenje, postavljaju i nove zahteve pred sistem za isporuku sadržaja. Ovaj sistem treba da bude fleksibilniji te će odmah po postavljanju LMS, obezbeđivanje materijala za kurseve zahtevati i usvajanje CMS.

Ne postoji prost opis CMS ili njegovih funkcija, već veliki broj varijeteta. Oni se uglavnom dele na dva osnovna, mada ne i ekskluzivna tipa: sistemi za upravljanje sadržajima na Web-u i sistemi za upravljanje dokumentima. Sistem mora biti sposoban da upravlja sadržajima i obezbedi sigurno okruženje za saradnju, kreiranje i skladištenje sadržaja u XML formatu. XML je važan jer omogućava renderovanje sadržaja kroz različite medijume, štampane dokumente, Web i prenosne uređaje.

Kao i kod LMS, postoji veliki broj CMS otvorenog koda, a time i mogućnost izbora. Izbor i usvajanje CMS treba sprovesti po istoj metodologiji kao i pri izboru LMS, mada ekspertske grupe mogu biti drugačije. CMS će obezbediti funkcije kreiranja, saradnje, produkcije i publikovanja materijala za učenje. Obzirom da će isporuka biti kroz LMS, potrebno je integrisati CMS u kompaktno okruženje, što zahteva da tehnologije oba sistema budu kompatibilne.

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks