Skip to content Skip to navigation

OpenStax CNX

You are here: Home » Content » Die Voorstelling van Chemiese Verandering - Graad 10 [CAPS]

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
 • FETChemie display tagshide tags

  This module is approved and included inLens: Siyavula: Chemie (Gr. 10-12)
  By: Siyavula

  Review Status: Approved

  Click the "FETChemie" link to see all content affiliated with them.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Soos ons alreeds genoem het, kan daar verskeie veranderinge gebeur wanneer elemente met mekaar reageer. Hierdie veranderinge kan óf fisies óf chemies van aard wees. Een manier of om hierdie veranderinge voor te stel, is deur gebalanseerde chemiese vergelykings. 'n Chemiese vergelyking beskryf 'n chemiese reaksie deur simbole vir die betrokke elemente te gebruik. As ons byvoorbeeld kyk na die reaksie tussen yster (Fe) en swawel (S) om ystersulfied te vorm, kan ons die veranderinge óf in woorde óf deur middel van chemiese simbole voorstel:

yster + swawel ystersulfied

of

Fe++S FeS

Hier is nog 'n voorbeeld:

ammoniak + suurstof stikstofoksied + water

of

4NH3 ++ 5O2 4NO ++ 6H2O

Verbindings aan die linkerkant van die reaksiepyl word reaktante genoem, en word benoding vir die reaksie om plaas te vind. Die reaktante in hierdie vergelyking is ammoniak en suurstof. Die verbindings aan die regterkant word die produkte genoem, en word gevorm tydens die reaksie.

Om 'n gebalanseerde chemiese vergelyking te skryf, moet daar na 'n paar belangrike dinge gekyk word:

 1. Die chemiese simbole vir die elemente wat betrokke is in die reaksie
 2. Die chemiese formules vir die verskillende reaktante en produkte
 3. Die balansering van chemiese vergelykings deur die wette wat chemiese verandering beheer te verstaan
 4. Die fase-simbole vir die vergelyking

Ons sal na elkeen van hierdie stappe apart kyk in die volgende afdelings.

Chemiese simbole

Dit is baie belangrik om die chemiese simbole vir die algemene elemente in die Periodieke Tabel te ken, sodat ons chemiese vergelykings kan skryf en verskillende verbindings kan herken.

Hersiening van algemene chemiese simbole

 • Skryf die chemiese simbole en name van al die elemente wat jy ken neer.
 • Vergelyk jou lys met die van 'n ander leerder, en voeg die simbole en name wat jy nie het nie by.
 • Spandeer 'n bietjie tyd, in die klas of by die huis, en leer die simbole vir ten minste die eerste twintig elemente op die Periodieke Tabel. Leer ook die simbole vir die ander algemene elemente wat nie onder die eerste twintig val nie.
 • Stel 'n kort toets op vir iemand anders in die klas en ruil dan toetse uit sodat julle mekaar s'n kan beantwoord.

Chemiese formules

'n Chemiese formule is 'n kort manier om inligting te verskaf oor die atome waaruit 'n spesifieke chemiese verbinding bestaan. 'n Chemiese formule gee die simbool van elke element en wys ook hoeveel atome van elke element in die verbinding gevind kan word. Die hoeveelheid atome (indien dit meer as een is) word as 'n onderskrif geskryf.

Voorbeelde

CH44 (metaan)

Hoeveelheid atome: (1 x koolstof) + (4 x waterstof) = 5 atome in een molekule metaan

H22SO44 (swawelsuur)

Hoeveelheid atome: (2 x waterstof) + (1 x swawel) + (4 x suurstof) = 7 atome in een molekule swawelsuur

'n Chemiese formule verskaf ook inligting oor hoe die atome in die molekule gerangskik is indien dit op 'n spesifieke manier geskryf word. 'n Etaanmolekule, byvoorbeeld, se chemiese formule is C22H66. Hierdie formule sê vir ons hoeveel atome van elke element in die molekule voorkom, maar sê niks oor hoe hierdie atome gerangskik is nie. Ons weet dat elke koolstofatoom in die etaanmolekule aan drie waterstofatome gebind is. 'n Ander manier om die formule vir etaan te skryf is CH33CH33. Die hoeveelheid atome in elke elemente het nie verander nie, maar hierdie formule gee vir ons meer inligting oor die die atome ten opsigte van mekaar gerangskik is.

Die skryf van chemiese formules word effens meer ingewikkeld wanneer jy die verhouding waarin elemente verbind, moet bepaal. Jy weet dalk byvoorbeeld dat natrium (Na) en chloor (Cl) reageer om natriumchloried te vorm, maar hoe weet jy dat daar in elke molekule natriumchloried slegs een atoom natrium vir elke een atoom chloor is? Dit hang alles af van die valensie van 'n atoom of groep atome. Valensie is die hoeveelheid bindings wat 'n element met 'n ander element kan vorm. Ons sal in Graad 11 die werk oor hoe om chemiese formules met behulp van valensie te bepaal, behandel. Ons sal vir nou slegs formules gebruik wat jy alreeds ken.

Balansering van chemiese reaksies

Die wet van behoud van massa

Om 'n chemiese vergelyking te balanseer, is dit belangrik om die wet van behoud van massa te verstaan.

Definition 1: Die wet van behoud van massa

Die massa van 'n geslote sisteem van stowwe sal konstant bly, ongeag die prosesse wat binne-in die sisteem gebeur. Materie kan veranderinge ondergaan, maar kan nie geskep of vernietig word nie. Vir enige chemiese proses in 'n geslote sisteem sal die massa van die reaktante gelyk wees aan die massa van die produkte.

Die massa van die reaktante moet dus gelyk wees aan die massa van die produkte in 'n chemiese vergelyking. Om seker te maak dat dit altyd die geval is, moet die hoeveelheid atome van elke element in die reaktante gelyk wees aan die hoeveelheid atome van dieselfde elemente in die produkte. Hier onder is 'n paar voorbeelde:

Voorbeeld 1

Fe++S FeS

Figuur 1
Figuur 1 (CG10C5_001.png)

Reaktante

Atoommassa van reaktante = 55.8 u + 32.1 u = 87.9 u

Hoeveelheid atome van elke element in die reaktante: (1 ×× Fe) en (1 ×× S)

Produkte

Atoommassa van produkte = 55.8 u + 32.1 u = 87.9 u

Hoeveelheid atome van elke element in die produkte: (1 ×× Fe) en (1 ×× S)

Aangesien die hoeveelheid atome van elke element dieselfde is in die reaktante en produkte, kan ons nou sê dat die vergelyking gebalanseer is.

Voorbeeld 2

H2 ++ O2 H2O

Figuur 2
Figuur 2 (CG10C5_002.png)

Reaktante

Atoommassa van reaktante = (1 + 1) + (16 + 16) = 34 u

Hoeveelheid atome van elke element in die reaktante: (2 ×× H) en (2 ×× O)

Produkte

Atoommassa van produkte = (1 + 1 + 16) = 18 u

Hoeveelheid atome van elke element in die produkte: (2 ×× H) en (1 ×× O)

Aangesien die totale atoommassa van die reaktante en die produkte nie dieselfde is nie, en aangesien daar meer suurstofatome in die reaktante as die produkte is, is die vergelyking nie gebalanseer nie.

Voorbeeld 3

NaOH + HCl NaCl + H2O

Figuur 3
Figuur 3 (CG10C5_003.png)

Reaktante

Atoommassa van reaktante = (23 + 16 + 1) + (1 + 35.4) = 76.4 u

Hoeveelheid atome van elke element in die reaktante: (1 ×× Na) + (1 ×× O) + (2 ×× H) + (1 ×× Cl)

Produkte

Atoommassa van produkte = (23 + 35.4) + (1 + 1 + 16) = 76.4 u

Hoeveelheid atome van elke element in die produkte: (1 ×× Na) + (1 ×× O) + (2 ×× H) + (1 ×× Cl)

Aangesien die hoeveelheid atome van elke element dieselfde is in die reaktante en produkte, kan ons nou sê dat die vergelyking gebalanseer is.

Ons benodig nou 'n manier om daardie vergelykings wat nie gebalanseer is nie, te balanseer sodat die hoeveelheid atome van elke element in die reaktante dieselfde is as in die produkte. Dit kan gedoen word deur die koëffisiënte van die molekules te verander totdat die atome aan elke kant van die reaksiepyl gebalanseerd is. Jy sal in Graad 11 sien dat die koëffisiënte vir ons iets sê oor die molverhouding waarin die stowwe reageer. Die koëffisiënte sê ook iets ook die volume verhouding tussen gasse in reaktante en produkte.

leidraad:

Koëffisiënte

Onthou dat, wanneer jy 'n getal voor 'n molekule plaas, die getal op die hele molekule van toepassing is. As jy byvoorbeeld 2H22O skryf, beteken dit dat daar twee watermolekules is. Dit wil sê daar is 4 waterstofatome en 2 suurstofatome. As jy 3HCl skryf, beteken dit dat daar 3 molekules HCl is. Dit wil sê daar is 3 waterstofatome en 3 chloriedatome in totaal. In die eerste voorbeeld is 2 die koëffisiënt en in die twee voorbeeld is 3 die koëffisiënt.

Aktiwiteit: Balansering van chemiese reaksies

Jy benodig verskillende kleure balletjies (of albasters), kleefgom, 'n vel papier en gekleurde penne.

Ons gaan die volgende chemiese vergelyking balanseer:

Al + O 2 Al 2 O 3 Al + O 2 Al 2 O 3
(1)
Neem een balletjie van een kleur. Dit vertoonwoordig 'n atoom van Al. Neem twee balletjies van 'n ander kleur en plak hulle aan mekaar vas. Dit vertoonwoordig 'n molekule O2O2. Plaas hierdie atoom en molekules aan jou linkerkant. Neem nou twee balletjies van een kleur en drie balletjies van 'n ander kleur om 'n molekules van Al 2 O 3 Al 2 O 3 te vorm. Plaas hierdie molekule aan jou regterkant. Teken gekleurde sirkels op 'n vel papier om die balletjies voor te stel. Trek 'n lyn in die middel van die papier om die molekules aan die linkerkant te skei van die molekules aan die regterkant.

Tel die balletjies aan die linkerkant en aan die regterkant. Het jy dieselfde hoeveelheid van elke kleur aan beide kante? As dit nie so is nie, is die vergelyking nie gebalanseer nie. Hoeveel balletjies van elke kleur moet jy waar byvoeg om die hoeveelheid dieselfde te maak? Hoe sal jy die balletjies byvoeg?

Jy sal vind dat jy vier balletjies van een kleur vir AlAl, en drie pare van balletjies van 'n ander kleur (d.w.s ses balletjies in totaal) vir O2O2 aan die linkerkant benodig. Aan die regterkant behoort jy twee groepe balletjies vir Al 2 O 3 Al 2 O 3 te kort. Die gebalanseerde vergelyking lyk dus soos volg:

4 Al + 3 O 2 2 Al 2 O 3 4 Al + 3 O 2 2 Al 2 O 3
(2)

Herhaal hierdie proses vir die volgende vergelykings:

 • CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O
 • 2 H 2 + O 2 2 H 2 O 2 H 2 + O 2 2 H 2 O
 • Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2

Stappe om 'n chemiese vergelyking te balanseer

Wanneer 'n chemiese vergelyking gebalanseer word, is daar 'n paar stappe wat gevolg moet word.

 • STAP 1: Identifiseer die reaktante en die produkte in die reaksie en skryf hulle chemiese formules neer.
 • STAP 2: Skryf die vergelyking deur die reaktante aan die linkerkant van die reaksiepyl en die produkte aan die regterkant van die reaksiepyl te plaas.
 • STAP 3: Tel die hoeveelheid atome van elke element in die reaktante en die hoeveelheid atome van elke element in die produkte.
 • STAP 4: As die vergelyking nie gebalanseer is nie, verander die koëffisiënte van die molekules totdat die hoeveelheid atome van elke element aan albei kante van die vergelyking gebalanseerd is.
 • STAP 5: Maak seker dat die atome werklik gebalanseerd is.
 • STAP 6 (ons sal 'n bietjie later hierna kyk): Voeg enige ekstra inligting bv. fase by die vergelyking.

Exercise 1: Balansering van chemiese vergelykings 1

Balanseer die volgende chemiese vergelyking:

Mg + HCl MgCl2 + H2

Solution
 1. Stap 1. Aangesien die vergelyking klaar uitgeskryf is, kan jy dadelik begin deur die hoeveelheid atome van elke element in die reaktante en produkte te tel :

  Reaktante: Mg = 1 atoom; H = 1 atoom and Cl = 1 atoom

  Produkte: Mg = 1 atoom; H = 2 atome and Cl = 2 atome

 2. Stap 2. Balanseer die vergelyking :

  Aangesien daar twee chlooratome in die produk, maar slegs een in die reaktante is, is die vergelyking nie gebalanseerd nie. As ons 'n koëffisiënt van 2 by die HCl voeg om die hoeveelheid H en Cl atome in die reaktante meer te maak, sal die vergelyking soos volg lyk:

  Mg + 2HCl MgCl2 + H2

 3. Stap 3. Maak seker dat die atome gebalanseerd is :

  As ons die atome aan een kant van die vergelyking tel, vind ons die volgende:

  Reaktante: Mg = 1; H = 2; Cl = 2

  Produkte: Mg = 1; H = 2; Cl = 2

  Die vergelyking is gebalanseerd. Die finale vergelyking is:

  Mg + 2HCl MgCl2 + H2

Exercise 2: Balansering van chemiese vergelykings 2

Balanseer die volgende chemiese vergelyking:

CH4 + O2 CO2 + H2O

Solution
 1. Stap 1. Tel die hoeveelheid atome van elke element in die reaktante en produkte :

  Reaktante: C = 1; H = 4; O = 2

  Produkte: C = 1; H = 2; O = 3

 2. Stap 2. Balanseer die vergelyking :

  As ons 'n koëffisiënt van 2 by H22O voeg, is die hoeveelheid waterstofatome in die produkte 4, wat dieselfde is as die hoeveelheid in die reaktante. Die vergelyking is dan:

  CH4 + O2 CO2 + 2H2O

 3. Stap 3. Maak seker dat die atome gebalanseerd is :

  Reaktante: C = 1; H = 4; O = 2

  Produkte: C = 1; H = 4; O = 4

  Jy sal nou sien dat, alhoewel die hoeveelheid waterstofatome nou gebalanseerd is, daar meer suurstofatome in die produkte as in die reaktante is. Jy moet nou die vorige stap herhaal. As ons 'n koëffisiënt van 2 by die O22 voeg, sal ons die hoeveelheid suurstofatome in die reaktante met 2 meer maak. Die nuwe vergelyking is:

  CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O

  As ons weer die hoeveelheid atome tel, sien ons dat die hoeveelheid atome van elke element in die reaktante dieselfde is as die hoeveelheid atome in die produkte. Die vergelyking is nou gebalanseerd.

Exercise 3: Balansering van chemiese vergelykings 3

Stikstofgas reageer met waterstofgas om ammoniak te vorm. Skryf 'n gebalanseerde chemiese vergelyking vir hierdie reaksie.

Solution
 1. Stap 1. Identifiseer die reaktante en die produkte en skryf hulle chemiese formules neer :

  Die reaktante is stikstof (N22) en waterstof (H22) en die produk is ammoniak (NH33).

 2. Stap 2. Skryf die vergelyking sodat die reaktante aan die linkerkant en die produkte aan die regterkant van die reaksiepyl is :

  Die vergelyking lyk soos volg:

  N2 + H2 NH3

 3. Stap 3. Tel die hoeveelheid atome van elke element in die reaktante en die produkte :

  Reaktante: N = 2; H = 2

  Produkte: N = 1; H = 3

 4. Stap 4. Balanseer die vergelyking :

  Om die hoeveelheid stikstofatome te balanseer kan ons die vergelyking só oorskryf:

  N2 + H2 2NH3

 5. Stap 5. Maak seker dat die atome gebalanseerd is :

  In die bostaande vergelyking is die stikstofatome nou gebalanseerd, maar die waterstofatome is nie gebalanseerd nie (daar is 2 waterstofatome in die reaktante en 6 in die produkte). As ons 'n koëffisiënt van 3 by die waterstof (H22) voeg, is die waterstof en stikstofatome gebalanseerd. Die finale vergelyking is:

  N2 + 3H2 2NH3

Exercise 4: Balansering van chemiese vergelykings 4

In ons liggame reageer suiker (C6H12O6) met die suurstof wat ons inasem om koolstofdioksied, water en energie te produseer. Skryf die gebalanseerde vergelyking vir hierdie reaksie.

Solution
 1. Stap 1. Identifiseer die reaktante en produkte en skryf hulle chemiese formules neer:

  Reaktante: suiker (C6H12O6) en suurstof (O2)

  Produkte: koolstofdioksied (CO 2) en water (H2O)

 2. Stap 2. Skryf die vergelyking sodat die reaktante aan die linkerkant en die produkte aan die regterkant van die reaksiepyl is :

  C6H12O6 + O2 CO2 + H2O

 3. Stap 3. Tel die hoeveelheid atome van elke element in die reaktante en produkte :

  Reaktante: C=6; H=12; O=8;

  Produkte: C=1; H=2; O=3;

 4. Stap 4. Verander die koëffisiënte van die molekules totdat die hoeveelheid atome van elke element aan albei kante van die reaksiepyl balanseer :

  Dit is die maklikste om met koolstof te begin, aangesien dit slegs een keer aan elke kant voorkom. As ons 'n 6 by die CO 2 voeg, lyk die vergelyking só:

  C6H12O6 + O2 6CO2 + H2O

  Reaktante: C=6; H=12; O=8;

  Produkte: C=6; H=2; O=13;

 5. Stap 5. Verander die koëffisiënte weer om die vergelyking te probeer balanseer :

  Kom ons probeer nou om die hoeveelheid waterstowwe dieselfde te kry.

  C6H12O6 + O2 6CO2 + 6H2O

  Reaktante: C=6; H=12; O=8;

  Produkte: C=6; H=12; O=18;

 6. Stap 6. Nou moet ons nog net die suurstofatome balanseer :

  C6H12O6 + 12O2 6CO2 + 6H2O

  Reaktante: C=6; H=12; O=18;

  Produkte: C=6; H=12; O=18;

Figuur 4
Figuur 4 (balancing-chemical-equations-screenshot.png)
vertoon demonstrasie

Balansering van eenvoudige chemiese vergelykings

Balanseer die volgende chemiese vergelykings:

 1. Waterstof-brandstofselle is baie belangrik in die ontwikkelling van alternatiewe energiebronne. Baie van hierdie selle werk deur 'n reaksie waar waterstofgas en suurstofgas reageer. Hierdie reaksie produseer ook elektrisiteit. Balanseer die volgende chemiese vergelyking: H2(g) + O2(g) H2O(l)
   
  Klik hier vir die oplossing
 2. Die sintese van ammoniak (NH33), wat deur die Duitse chemikus Fritz Haber in die vroëe 20ste eeu bekend gemaak is, is een van die belangrikste reaksies in die chemiese industrie. Balanseer die volgende chemiese reaksie om ammoniak te produseer: N2(g) + H2(g)NH3(g)
   
  Klik hier vir die oplossing
 3. Mg + P4 Mg3P2
   
  Klik hier vir die oplossing
 4. Ca + H2O Ca(OH)2 + H2
   
  Klik hier vir die oplossing
 5. CuCO3 + H2SO4 CuSO4 + H2O + CO2
   
  Klik hier vir die oplossing
 6. CaCl2 + Na2CO3 CaCO3 + NaCl
   
  Klik hier vir die oplossing
 7. C12H22O11 + O2 + H2O
   
  Klik hier vir die oplossing
 8. Bariumchloried reageer met swawelsuur om bariumsulfaat en soutsuur te produseer. Klik hier vir die oplossing
 9. Etaan (C22H66) reageer met suurstof om koolstofdioksied en stoom te vorm. Klik hier vir die oplossing
 10. Ammoniumkarbonaat word gebruik as vlugsout. Balanseer die volgende vergelyking vir die dekomposisie van ammoniumkarbonaat: (NH4)2CO3(s)NH3(aq) + CO2(g) + H2O(l)
   
  Klik hier vir die oplossing

Fase-simbole en ander inligting

Die fase van die verbindings kan in die chemiese vergelyking uitgedruk word. Dit word gedoen deur die korrekte onderskrif aan die regterkant van die formule te plaas. Daar is slegs vier onderskrifte wat gebruik word:

 1. (g) vir gasse
 2. (l) vir vloeistowwe
 3. (s) vir vaste stowwe
 4. (aq) vir 'n waterige oplossing

Soms word daar 'n katalis by die reaksie bygevoeg. 'n Katalis is 'n stof wat die tempo van die reaksie laat versnel sonder om self enige verandering te ondergaan. In 'n chemiese vergelyking word dit aangetoon deur die simbool vir die katalis bokant die reaksiepyl te skryf.

Om aan te toon dat hitte benodig word vir die reaksie word die Griekse simbool delta (ΔΔ) bokant die reaksiepyl geplaas net soos dit vir 'n katalis sou gedoen word.

leidraad:

Jy onthou dalk vanaf hoofstuk (Verwysing) dat energie nie geskep of vernietig kan word deur 'n chemiese reaksie nie, maar slegs van vorm mag verander. In 'n eksotermiese reaksie is ΔΔH kleiner as nul en in 'n endotermiese reaksie is ΔΔH groter as nul. Hierdie waarde word somtyds na 'n chemiese vergelyking geskryf.

Exercise 5: Balansering van chemiese vergelykings 5

Soliede sinkmetaal reageer met 'n waterige oplossing van soutsuur om 'n waterige oplossing van sinkchloried (ZnCl22)en waterstofgas te vorm. Skryf 'n gebalanseerde chemiese vergelyking vir hierdie proses.

Solution

 1. Stap 1. Identifiseer die reaktante en produkte en skryf hulle chemiese formules :

  Die reaktante is sink (Zn) en soutsuur (HCl). Die produkte is sinkchloried (ZnCl22) en waterstof (H22).

 2. Stap 2. Skryf die vergelyking sodat die reaktante aan die linkerkant en die produkte aan die regterkant van die reaksiepyl is :

  Zn + HCl ZnCl2 + H2

 3. Stap 3. Balanseer die vergelyking :

  Jy sal oplet dat die sinkatome balanseer, maar die die chloor en die waterstofatome nie. Aangesien daar twee chlooratome aan die regterkant is, en slegs een aan die linkerkant, sal ons 'n koëffisiënt van 2 by die HCl plaas sodat daar twee chlooratome aan elke kant van die vergelyking is.

  Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

 4. Stap 4. Maak seker dat die atome gebalanseerd is :

  Wanneer jy nou na die vergelyking kyk, sal jy sien dat al die atome nou gebalanseer is.

 5. Stap 5. Maak seker dat die besonderhede (bv. fase-simbole) bygevoeg is :

  In die oorspronklike vraag is daar gesê dat sink 'n metaal is, dat soutsuur en sinkchloried in waterige oplossing is, en dat waterstof 'n gas is.

  Zn(s) + 2HCl(aq) ZnCl2(aq) + H2(g)

Exercise 6: Balansering van chemiese vergelyking 5 (gevorderd)

Balanseer die volgende vergelyking:

(NH4)2SO4 + NaOH NH3 + H2O + Na2SO4

Die eerste twee stappe is nie nodig in hierdie voorbeeld nie, aangesien die reaktante en produkte alreeds gegee is.

Solution

 1. Stap 1. Balanseer die vergelyking :

  Dit is altyd beter om, by 'n meer ingewikkelde vergelyking, met die atome wat slegs een keer kan elke kant voorkom, bv. Na, N en S atome, te begin. Aangesien die S atome klaar gebalanseer is, gaan ons met die Na en N atome begin. Daar is twee Na atome aan die regterkant en een aan die linkerkant. Ons gaan 'n tweede Na atoom byvoeg deur 'n koëffisiënt van 2 by NaOH te voeg. Daar is twee N atome aan die linkerkant en een aan die regterkant. Om die N atome te balanseer, voeg ons 'n koëffisiënt van 2 by NH33. Die vergelyking lyk nou soos volg:

  (NH4)2SO4 + 2NaOH 2NH3 + H2O + Na2SO4

 2. Stap 2. Maak seker dat die atome gebalanseerd is :

  Die N, Na en S atome balanseer, maar die O en H atome balanseer nie. Daar is ses O atome en tien H atome aan die linkerkant, en 5 O atome en agt H atome aan die regterkant. Ons moet een O atoom en twee H atome aan die regterkant byvoeg om die vergelyking te balanseer. Dit doen ons deur 'n H22O molekule aan die regterkant by te voeg. Die vergelyking lyk nou soos volg:

  (NH4)2SO4 + 2NaOH 2NH3 + 2H2O + Na2SO4

  Die vergelyking is nou gebalanseerd.

Die volgende video verduidelik sommige konsepte rondom die balansering van chemiese vergelykings.

Figuur 5
Khan Academy video oor die balansering van chemiese reaksies

Balansering van meer gevorderde chemiese vergelykings

Skryf gebalanseerde vergelykings vir elk van die volgende chemiese reaksies:

 1. Al2O3(s) + H2SO4(aq) Al2(SO4)3(aq) + 3H2O (l)
 2. Mg(OH)2(aq) + HNO3(aq) Mg(NO3)2(aq) + 2H2O (l)
 3. Lood(III)nitraat-oplossing reageer met kaliumjodied-oplossing.
 4. Wanneer aluminium verhit word, reageer dit met soliede koperoksied om kopermetaal en aluminiumoksied te vorm (Al2O3).
 5. Wanneer kalsiumchloried met silwernitraatoplossing gemeng word, verskyn 'n wit presipitaat (vaste stof) van silwerchloried. Kalsiumnitraat (Ca(NO3)2) word ook in die oplossing gevorm. Klik hier vir die oplossing

Figuur 6

Opsomming

 • 'n Chemiese vergelyking gebruik simbole om 'n chemiese reaksie te beskryf.
 • In 'n chemiese vergelyking word reaktante aan die linkerkant en produkte aan die regterkant van die reaksie geskryf. Die reaksiepyl dui die rigting van die reaksie aan.
 • Wanneer chemiese veranderinge voorgestel word, is dit belangrik om die chemiese formule van 'n verbinding te kan skryf.
 • In enige chemiese reaksie is die wet van behoud van massa van toepassing. Dit beteken dat die totale atoommasse van die reaktante dieselfde moet wees as die totale atoommassa van die produkte. Dit beteken ook dat die aantal atome in elke element in die reaktante dieselfde moet wees as die aantal atome van elke element in die produkte.
 • As die aantal atome van elke element in die reaktante dieselfde is as die aantal atome van elke element in die produkte, is die vergelyking gebalanseerd.
 • As die aantal atome van elke element in die reaktante nie dieseldfe is as die aantal atome van elke element in die produkte nie, is die vergelyking nie gebalanseerd nie.
 • Om 'n chemiese vergelyking te balanseer, kan koëffisiënte voor die reaktante en produkte geplaas word totdat die aantal atome in elke element aan beide kante van die vergelyking dieselfde is.

Opsommingsoefening

Balanseer elk van die volgende chemiese vergelykings

 1. NH4 + H2O NH4OH
 2. Natriumchloried en water reageer om natriumhidroksied, chloor en waterstof te vorm.
 3. Propaan word algemeen as brandstof gebruik. Balanseer die volgende vergelyking vir die verbranding van propaan: C3H8(l) + O2(g)CO2(g) + H2O(l)
   
  Klik hier vir die oplossing
 4. Aspartaam, 'n kunsmatige versoeter, se chemiese formule is C14H18N2O5. Skryf die gebalanseerde vergelyking vir die verbranding (reaksie met O2) van aspartaam om CO2 gas, H2O in vloeistofvorm, en N2 gas te vorm. Klik hier vir die oplossing
 5. Fe2(SO4)3 + K(SCN) K3Fe(SCN)6 + K2SO4 Klik hier vir die oplossing
 6. Chemiese wapens is deur die Geneefse Protokol in 1925 verban. Volgens hierdie protokol, mag geen chemikalieë wat verstikkende en giftige gasse vrystel as wapens gebruik word nie. Wit fosfor, 'n baie reaktiewe allotroop van fosfor, is onlangs in 'n militêre aanval gebruik. Aangesien fosfor spontaan begin brand in suurstof, het verskeie mense brandwonde opgedoen en sommige is as gevolg van hierdie aanval dood. Die vergelyking van die reaksie is: P4(s) + O2(g) P2O5(s)
  1. Balanseer die chemiese vergelyking.
  2. Bewys dat die wet van behoud van massa gevolg word tydens die chemiese reaksie.
  3. Gee die naam van die produk wat tydens die reaksie gevorm word.
  4. Klassifiseer die reaksie as endotermies of eksotermies. Gee 'n rede vir jou antwoord.
  5. Klassifiseer die reaksie as 'n sintese of dekomposisie reaksie. Gee 'n rede vir jou antwoord. Klik hier vir die oplossing
  (DoE Exemplar Paper 2 2007)

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks