Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Vispārīgā Ķīmija

Navigation

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Vispārīgā Ķīmija

Module by: Dainis Ruduss. E-mail the author

Summary: Grāmata paredzēta vispārīgās ķīmijas padziļinātai apguvei. Tās saturs pārsniedz Latvijas vidusskolas ķīmijas profilkursa apjomu un ir orientēts uz ķīmijas eksāmena prasībām Eiropā pazīstamajās padziļinātās vidējās izglītības programmās. Šī grāmata noderēs gan vidusskolēniem, kas apgūst ķīmijas profilkursu, gan skolotājiem, gan augstskolu neķīmijas specialitāšu studentiem, gan arī tiem, kas gatavojas kļūt par ķīmijas vai bioloģijas skolotājiem.

Par grāmatas autoru

Esmu beidzis Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāti radiācijas ķīmijas specialitātē.

Mācījos aspirantūrā turpat LVU Ķīmjas fakultātē, veicot jonizējošā starojuma izraisīto cietvielu defektu pētījumus ar ķīmiskām metodēm un aizstāvēju zinātņu kandidāta disertāciju. Vēlāk man bija iespēja stažēties Jiveskiles universitātē Somijā, kur ne vien turpināju šos pētījumus, bet arī sāku rūpīgāk iepazīties ar ārzemju izglītības sistēmām.

Mani interesēja pasniedzēja darbs, tādēļ pārgāju uz Latvijas Medicīnas akadēmiju un gan kā vecākais pasniedzējs, gan vēlāk kā docents un katedras vadītājs, esmu 14 gadus mācījis ķīmiju medicīnas studentiem.

Pašlaik vadu Akadēmiskās informācijas centru un strādāju pie Latvijas izglītības sistēmas saskaņošanas ar Eiropas attīstīto valstu prasībām.

Darbā ar pirmā kursa studentiem man bija iespēja izvērtēt vidusskolēnu zināšanas, tādēļ piekritu piedalīties grupā, kas izstrādāja ķīmijas profilkursa koncepciju un programmas.

Kad Medicīnas akadēmija sāka uzņemt ārzemju studentus, man nācās uzrakstīt 439 lappuses biezu mācību līdzekli angļu valodā. Tas iznāca Medicīnas akadēmijas apgādā 1993. gadā. Par šo darbu saņēmu labas atsauksmes gan no studentiem, gan no kolēģiem Latvijā un ārzemēs, kā arī ierosinājumu uzrakstīt vispārīgās ķīmijas mācību grāmatu latviešu valodā, kura būtu noderīga plašākam lasītāju lokam.

Grāmata, kuru ar Sorosa fonda atbalstu nododu lasītāju vērtējumam, ir paredzēta vispārīgās ķīmijas padziļinātai apguvei. Tās saturs pārsniedz Latvijas vidusskolas ķīmijas profilkursa apjomu un ir orientēts uz ķīmijas eksāmena prasībām Eiropā pazīstamajās padziļinātās vidējās izglītības programmās.

Šī grāmata noderēs gan vidusskolēniem, kas apgūst ķīmijas profilkursu, gan skolotājiem, gan augstskolu neķīmijas specialitāšu studentiem, gan arī tiem, kas gatavojas kļūt par ķīmijas vai bioloģijas skolotājiem.

Tekstā ievietoju vispārīgās ķīmijas tēmu medicīniski bioloģiskos aspek-tus, kurus es un mani katedras kolēģi esam gadu gaitā apkopojuši, tādēļ ceru, ka medicīnas, bioloģijas un lauksaimniecības studenti atradīs noderīgu informāciju, kuras latviešu valodā līdz šim iznākušajās ķīmijas grāmatās nebija.

Grāmatu varēs izmantot lasītāji ar atšķirīgu priekšzināšanu līmeni, jo ķīmijas sarežģītāko jautājumu izskaidrošanai centos pēc iespējas izmantot loģiskus spriedumus nevis fizikālās ķīmijas komplicēto matemātisko aparātu.

Andrejs Rauhvargers

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks