Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Siyavula textbooks: Wiskunde (Graad 10) [CAPS] » Die trig funksies vir enige hoek en toepassings

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
 • FETWisk display tagshide tags

  This module and collection are included inLens: Siyavula: Wiskunde (Gr 10 - 12)
  By: Siyavula

  Module Review Status: Approved
  Collection Review Status: Approved

  Click the "FETWisk" link to see all content affiliated with them.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Die trig funksies vir enige hoek en toepassings

Module by: Free High School Science Texts Project. E-mail the author

Die Trigonometriese Funksies vir Enige Hoek

Tot dusver het ons die trigonometriese funksies gedefinieer deur gebruik te maak van reghoekige driehoeke. Ons kan nou hierdie definisies uitbrei na alle hoeke. Ons kry dit reg deur daarop te let dat die definisies nie afhanklik is van die lengtes van die sye van die driehoek nie, maar slegs bepaal word deur die hoekgootte. So, as ons enige punt op die Cartesiese vlak merk en 'n lyn trek vanaf daardie punt na die oorsprong, kan ons werk met die hoek tussen daardie lyn en die x-as. In Figure 1 is punte P en Q gemerk. 'n Lyn is getrek vanaf die oorsprong na elk van die punte. Die stippellyne toon hoe ons reghoekige driehoeke kan konstureer vir elke punt. Nou kan ons hoeke A en B vind.

Figure 1
Figure 1 (trigfunc1.png)

Jy sal vind hoek A is 63,4363,43. Vir hoek B, moet jy eers vir x = 33,6933,69 bereken en dan is B = 180-33,69=146,31180-33,69=146,31. Maar, gestel ons dit wil doen sonder om hierdie hoeke uit te werk en vas te stel of ons 180 grade of 90 grade moet bytel of aftrek? Kan ons trigonometriese funksies gebruik om dit te doen? Beskou punt P in Figure 1. Om die hoek te vind, sou jy een van die trigonometriese funksies gebruik het, naamlik tanθtanθ. Let op, die sy wat aangrensend is aan die hoek, is die x-koördinaat en die sy teenoor die hoek is die y-koördinaat. Maar wat van die skuinssy? Ons kan dit vind deur die Stelling van Pythagoras te gebruik aangesien ons die twee reghoeksye van 'n reghoekige driehoek het. As ons 'n sirkel trek met die oorsprong as middelpunt, dan is die lengte vanaf die oorsprong na punt P die radius van die sirkel, wat ons aandui met r. Nou kan ons al ons trigonometriese verhoudings herskryf in terme van x, y en r. Maar hoe help dit ons om B te kry? Vanaf punt Q na die oorsprong is r en ons het die koördinate van Q. Ons gebruik nou eenvoudig ons nuut-gedefinieërde trigonometriese funksies om B te bereken! (Probeer dit self en bevestig dat jy dieselfde antwoord kry as vantevore). Wanneer ons anti-kloksgewys om die oorsprong beweeg, is die hoeke positief en wanneer ons kloksgewys draai in die Cartesiese vlak, is die hoeke negatief.

Ons kry dus die volgende definisies vir die trigonometriese funksies:

sin θ = x r cos θ = y r tan θ = y x sin θ = x r cos θ = y r tan θ = y x
(1)

Gestel die x-koördinaat of die y-koördinaat is negatief. Ignoreer ons dit, of is daar 'n manier om dit in berekening te bring? Die antwoord is dat ons dit nie ignoreer nie: Die teken voor die x- of y-koördinaat bepaal of sin, cos en tan positief of negatief is. Die Cartesiese vlak is verdeel in kwadrante en ons gebruik dan Figure 2 om vir ons aan te dui of die trigonometriese funksie positief of negatief is. Die diagram staan bekend as die CAST diagram.

Figure 2
Figure 2 (CAST.png)

Op dieselfde wyse kan ons die definisies uitbrei na die resiprookfunksies:

cosec θ = r x sec θ = r y cot θ = x y cosec θ = r x sec θ = r y cot θ = x y
(2)

Exercise 1: Die Berekening van hoeke

Punt R(-1;-3) en punt S(3;-3) is aangedui op die diagram hieronder. Vind die hoeke αα en ββ.

Figure 3
Figure 3 (qtrig.png)

Solution

 1. Step 1. Skryf neer wat gegee is en wat gevra word:

  Ons het die koördinate van punte R en S en ons moet die groottes van die twee hoeke vind. Hoek ββ is positief en hoek αα is negatief.

 2. Step 2. Bereken ββ:

  Ons gebruik tan om ββ te vind, aangesien ons slegs x en y het. Ons sien die hoek lê in die derde kwadrant, waar tan positief is.

  tan ( β ) = y x tan ( β ) = -3-1 β = tan-1 (3) β = 71,57 tan ( β ) = y x tan ( β ) = -3-1 β = tan-1 (3) β = 71,57
  (3)
 3. Step 3. Bereken αα:

  Ons gebruik tan om αα te bereken aangesien ons x en y het. Die hoek is in die vierde kwadrant, waar tan negatief is.

  tan ( α ) = y x tan ( α ) = -33 α = tan-1 (-1) α = -45 tan ( α ) = y x tan ( α ) = -33 α = tan-1 (-1) α = -45
  (4)
 4. Step 4. Skryf die finale antwoord neer:

  Hoek αα is -45-45 en hoek ββ is 71,5771,57

Note:

Let op dat in die uitgewerkte voorbeeld hierbo, hoek αα eenvoudig die hoek is wat lyn OS maak met die x-as. Dus kan ons trigonometrie gebruik om te bereken watter hoek 'n lyn maak met die x- of y-as.

Die Oplossing van Eenvoudige Trigonometriese Vergelykings

Deur te gebruik wat ons geleer het omtrent trigonometriese funksies, kan ons nou eenvoudige trigonometriese vergelykings oplos. Ons gebruik ook die beginsels van Equations and Inequalities om ons te help om trigonometriese vergelykings op te los.

Note:

Die is belangrik om daarop te let dat 2sinθsin(2θ)2sinθsin(2θ). Met ander woorde, om die verhouding te verdubbel (met 2 te vermenigvuldig) het 'n ander betekenis as om die hoek te verdubbel.

Exercise 2

Los die volgende trigonometriese vergeyking op: 3cos(2x+38)+3=23cos(2x+38)+3=2

Solution

 1. Step 1. Herrangskik die vergelyking:
  3cos(2x+38)=2-3 cos(2x+38)=-13 (2x+38)=107,46 2x=107,46-38 2x=69,46 x=34,73 3cos(2x+38)=2-3 cos(2x+38)=-13 (2x+38)=107,46 2x=107,46-38 2x=69,46 x=34,73
  (5)
 2. Step 2. Skryf die finale antwoord neer: x=34,73x=34,73

Aside:

In grade 11 en 12, sal jy meer leer oor die oplos van trigonometriese vergelykings.

Eenvoudige Toepassings van Trigonometriese Funksies

Trigonometrie is waarskynlik in antieke beskawings uitgevind om praktiese probleme, byvoorbeeld in die bou- en konstruksiebedryf, asook navigasie met behulp van sterre, op te los. In hierdie afdeling sal ons wys hoe trigonometrie gebruik kan word om 'n paar ander praktiese probleme op te los.

Hoogte en Diepte

Figure 4: Bepaling van die hoogte van 'n gebou deur trigonometrie te gebruik
Figure 4 (MG10C15_012.png)

'n Eenvoudige taak is om die hoogte van 'n gebou te vind met behulp van trigonometrie. Ons sou net 'n maatband van die dak kon laat sak, maar dit is onprakties (en gevaarlik) by hoë geboue. Dit is baie meer sinvol om 'n afstand op die grond te meet en trigonometrie te gebruik om die hoogte van die gebou te vind.

Figure 4 toon 'n gebou waarvan ons nie die hoogte weet nie. Ons het 100 m weg van die gebou gestap en die hoek van die grond tot by die top van die gebou gemeet . Hierdie hoek is 38,738,7. Ons noem hierdie hoek die hoogtehoek. Soos jy kan sien van Figure 4, het ons nou 'n reghoekige driehoek. Omdat ons weet wat die lengte van een sy en 'n hoek is, kan ons die hoogte van die driehoek bereken, wat die hoogte van die gebou is wat ons probeer vind.

As ons kyk na die figuur, sien ons dat ons met die teenoorstaande en die aangrensende sy van die hoogtehoek werk en ons kan skryf:

tan 38 , 7 = teenoorstaande aangrensend = hoogte 100 m hoogte = 100 m × tan 38 , 7 = 80 m tan 38 , 7 = teenoorstaande aangrensend = hoogte 100 m hoogte = 100 m × tan 38 , 7 = 80 m
(6)

Exercise 3: Hoogte van die toring

'n Blok woonstelle is 100m weg van 'n selfoontoring. Iemand staan by BB. Hulle meet die hoek van BB na die bopunt van die toring E E en dit is 62 . Dit is die hoogtehoek. Dan meet hulle die hoek van BB af na die basis van die toring CC en dit is 34. Dit is die dieptehoek. Wat is die hoogte van die selfoontoring korrek tot 1 desimale plek?

Figure 5
Figure 5 (MG10C15_013.png)

Solution
 1. Step 1. Identifiseer 'n strategie :

  Om die hoogte van 'n toring te vind, hoef ons net die lengte van CDCD en DEDE te vind. Ons sien dat BDEBDE en BDCBDC beide reghoekige driehoeke is. Vir elkeen van die driehoeke het ons 'n hoek en ons het die lengte BDBD. Dus kan ons die sye van die driehoeke bereken.

 2. Step 2. Bereken CDCD :

  Dit word vir ons gegee dat die lengte van ACAC 100m is. CABDCABD is 'n reghoek, dus BD=AC=100mBD=AC=100m.

  tan ( C B ^ D ) = C D B D C D = B D × tan ( C B ^ D ) = 100 × tan 34 tan ( C B ^ D ) = C D B D C D = B D × tan ( C B ^ D ) = 100 × tan 34
  (7)

  Gebruik jou sakrekenaar om te vind dat tan34=0,6745tan34=0,6745. Deur dit te gebruik, vind ons dat CD=67,45CD=67,45m.

 3. Step 3. Bereken DEDE :
  tan ( D B ^ E ) = D E B D D E = B D × tan ( D B ^ E ) = 100 × tan 62 = 188 , 07 m tan ( D B ^ E ) = D E B D D E = B D × tan ( D B ^ E ) = 100 × tan 62 = 188 , 07 m
  (8)
 4. Step 4. Kombineer die vorige antwoorde :

  Ons het die hoogte van die toring CE=CD+DE=67,45m+188,07m=255.5mCE=CD+DE=67,45m+188,07m=255.5m.

Kaarte en planne

Kaarte en planne is gewoonlik skaaltekeninge. Dit beteken hulle is 'n presiese kopie van die regte ding, maar gewoonlik kleiner. Dus word net lengtes verander, maar al die hoeke is dieselfde. Ons kan dus hierdie idee gebruik om kaarte en planne te gebruik deur inligting van die werklike wêreld by te voeg.

Exercise 4: Skaaltekeninge

'n Skip op pad na die Kaapstadhawe bereik punt A op die kaart, reg suid van Pretoria en reg oos van Kaapstad. As die afstand vanaf Kaapstad na Pretoria 1000km is, gebruik trigonometrie om uit te vind hoe ver oos die skip van Kaapstad is, en vind op hierdie manier die skaal van die kaart.

Figure 6
Figure 6 (MG10C15_014.png)

Solution
 1. Step 1. Identifiseer wat gebeur in die vraag :

  Ons weet reeds die afstand tussen Kaapstad en AA in blokke van die gegewe kaart, is 5 blokke. Dus, as ons bereken hoeveel kilometers hierdie afstand is, kan ons bereken hoeveel kilometers elke blok verteenwoordig, en dan het ons die skaal van die kaart.

 2. Step 2. Identifiseer die beskikbare inligting :

  Laat ons Kaapstad aandui met CC en Pretoria met PP. Ons kan sien dat die driehoek APCAPC reghoekig is. Verder sien ons ACAC en afstand APAP is beide 5 blokke. Dit is dus 'n gelykbenige driehoek en AC^P=AP^C=45AC^P=AP^C=45.

 3. Step 3. Doen die berekening :
  C A = C P × cos ( A C ^ P ) = 1000 × cos ( 45 ) = 1000 2 km C A = C P × cos ( A C ^ P ) = 1000 × cos ( 45 ) = 1000 2 km
  (9)

  Om die skaal uit te werk, sien ons dat

  5 blokke = 1000 2 km 1 blok = 200 2 km 5 blokke = 1000 2 km 1 blok = 200 2 km
  (10)

Exercise 5: Bouplan

Mnr Nkosi het 'n motorhuis by sy huis, en hy besluit hy wil 'n sinkdak aan die kant van sy motorhuis aanlas. Die motorhuis is 4m hoog, en die plaat vir die dak is 5m lank. As hy die dak teen 'n hoek van 55 wil hê, hoe hoog moet hy die muur, BDBD, wat die dak ophou, bou? Gee die antwoord tot 2 desimale plekke.

Figure 7
Figure 7 (MG10C15_015.png)

Solution
 1. Step 1. Bepaal die strategie :

  Ons sien dat die driehoek ABCABC 'n reghoekige driehoek is. Aangesien ons een sy en 'n hoek van die driehoek het, kan ons ACAC bereken. Die hoogte van die muur is die hoogte van die motorhuis minus ACAC.

 2. Step 2. Voer die strategie uit :

  As BCBC=5m, en hoek AB^C=5AB^C=5, dan

  A C = B C × sin ( A B ^ C ) = 5 × sin 5 = 5 × 0 , 0871 = 0 . 4358 m A C = B C × sin ( A B ^ C ) = 5 × sin 5 = 5 × 0 , 0871 = 0 . 4358 m
  (11)

  Dus het ons dat die hoogte van die muurBD =4m-0.4358m=3.56mBD =4m-0.4358m=3.56m.

Toepassings van Trigonometriese Funksies

 1. 'n Seun vlieg 'n vlieër en staan 30 m van 'n punt direk onder die vlieër. As die tou van die vlieër 50 m lank is, bepaal die hoogtehoek van die vlieër.
  Kliek hier vir die oplossing.
 2. Wat is die hoogtehoek van die son as 'n boom van 7,15 m hoog 'n skadu van 10,1 m lank gooi?
  Kliek hier vir die oplossing.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks