Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Instalacija Moodle-a

Navigation

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Instalacija Moodle-a

Module by: Nenad Nastic. E-mail the author

Instalacija Moodle – a

Student: Nenad Nastić

Moodle je jedan od najpopularnijih i najčešće korišćenih sistema otvorenog koda za upravljnje e-učenjem (Learning Managment System - LMS). To je mrežna aplikacija koja se instalira na serveru, a pristupa joj se s bilo kojeg umreženog računara putem web –browser.

Zahtevi sistema :

1.Hardverski:Prostor na disku: Minimum 160 MB slobodnog prostora, preporučuje se i više u zavisnosti od našeg skladištenog materijala za nastavu.Memorija: Minimum: 256 MB, a preporučuje se 1 GB

2. Softverski:Potreban je Web server (Apache), baza podataka (MySQL) i PHP.

Postupak instalacije:

Sa zvaničnog sajta http://moodle.org/downloads/ najpre biramo platformu na kojoj će biti instaliran moodle (u konkretnom slučaju Windows 7), a potom preuzimamo poslednju verziju moodle-a.

Figure 1
Sl. 1. Izbor i preuzimanje poslednje verzije moodle-a
Sl. 1. Izbor i preuzimanje poslednje verzije moodle-a (graphics1.jpg)

Moodle 2.2.1+, poslednja verzija, zauzima 91,8 MB, preuzimamo je i čuvamo na računaru. Pošto je datoteka u zip formatu potrebno je raspakovati u proizvoljan folder. Ova verzija pored moodle-a sadrži i XAMPP aplikaciju koja sadrži Apache Web server, MySQL, PHP koji su nam potrebni za instalaciju moodle-a.

Figure 2
Sl 2. Izgled raspakovane datoteke
Sl 2. Izgled raspakovane datoteke (graphics2.jpg)

Klikom na start moodle pokrećemo Apache web server koji je potreban za ostatak instalacije.

Za nastavak instalacije potrebno je pokrenuti web browser i otkucati adresu http://localhost/ kojom se prijavljujemo na lokalni Apache web server.

Figure 3
Sl 3. Pokretanje instalacije (izbor jezika)
Sl 3. Pokretanje instalacije (izbor jezika) (graphics3.jpg)

Nakon izbora jezika, postavljamo putanje podataka i podešavamo bazu podataka. Zatim, dobijamo obaveštenje o autorskim pravima koje prihvatamo. Moodle proverava celokupno okruženje potrebno za rad sistema i ukoliko postoji neka greška, sistem će dati obaveštenje o nastavku instalacije, ako je sve uredu nastavljamo pritiskom na continue.

Figure 4
Sl 4. Provera Moodle okruženja
Sl 4. Provera Moodle okruženja (graphics4.jpg)

Nakon instalacije pristupamo strani za podešavanje administratorskog naloga i unosemo tražene podatke.

Figure 5
Sl .5. Podešavanje administratorskog naloga
Sl .5. Podešavanje administratorskog naloga (graphics5.jpg)

Kada popunimo administratorski nalog, završavamo sa instalacijom i vidimo početnu stranu našeg moodle sistema.

Figure 6
Sl 6. Kraj instalacije - početna strana moodle-a
Sl 6. Kraj instalacije - početna strana moodle-a (graphics6.jpg)

Instalacija dodatnog bloka

Nakon instalacije moodle-a instaliramo i dodatni blok.To ćemo uraditi tako što sa moodle stranice biramoplugin i blocks http://moodle.org/plugins/, a zatim preuzmamo željeni dodatak (Accessibility). Ovaj blok namenjen je korisnicima koji žele da prilagode Moodle svojim vizuelnim potrebama.Podržava menjanje boje i veličine teksta.Dotak najpre trebamo raspakovati a potom raspakovan folder snimamo u xampp/htdocs/moodle/blocks. Nakon toga u pretraživač unosimo http://localhost/moodle/admin/inex.php i dobićemo novi prozor sa novim dodatkom, biramo opciju upgrade.

Figure 7
Sl 7.Prozor sa instaliranim dotatkom
Sl 7.Prozor sa instaliranim dotatkom (graphics7.jpg)

Nakon nadogradnje novog bloka vidimo prozor gde se vide svi blokovi, naravno i naš dodati blok.

Figure 8
Sl 8. Prozor sa svim blokovima u našem Moodle-u
Sl 8. Prozor sa svim blokovima u našem Moodle-u (graphics8.png)

Literatura :

http://moodle.org/

http://e-lab.tfc.kg.ac.rs/moodle/file.php/116/Dokumenti/Instalacija-Moodle.pdf

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks