Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Instalacija LCMS-a Moodle

Navigation

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Instalacija LCMS-a Moodle

Module by: Mimica Prokic. E-mail the author

Postupak instalacije LCMS-a Moodle

Autor: Milica Prokić

Rezime: U radu koji se nalazi pred Vama pokušaću ukratko da objasnim postupak instalacije LCMS-a Moodle. Vodič je urađen u formi koja je pogodna za korisnike koji se prvi put susreću sa ovom problematikom.

Hardverski i softverski zahtevi

Pre započinjanja instalacije potrebno je utvrditi karakteristike sistema na kom planiramo da postavimo Moodle i utvrdimo da li one zadovoljavaju preporuke koje su date od strane proizvođača. Posetimo zvaničnu stranicu, i to sekciju u kojoj su navedeni zahtevi za sistem, a koja se nalazi na adresi: http://docs.moodle.org/22/en/Installing_Moodle.

Hardverski zahtevi:

 • slobodan prostor na hard disku – 160MB, uz napomenu da treba izvršiti i okvirni proračun materijala koji ćemo smestiti, te uračunavamo i taj „prostor”, tako da ukupno treba obezbediti oko 5GB i još toliko za backup podataka.
 • memorija – 256MB minimalno, a preporučeno je 1GB i više. Moodle podržava od 10 do 20 korisnika istovremeno na svakih 1GB RAM memorije, pa i ovu napomenu treba uzeti u obzir.

Softverski zahtevi:

 • operativni sistem – Linux, Windows, Mac OS X, Netware, Solaris
 • veb server – Apache ili IIS
 • baza podataka - MySQL 5.0.25, PostgreSQL 8.3, MSSQL 9.0, Oracle 10.2, SQLite 2.0
 • PHP 5.3.2
Figure 1
Slika 1: Informacije o vrsti operativnog sistema i memoriji
Slika 1: Informacije o vrsti operativnog sistema i memoriji (graphics1.jpg)

Figure 2
Slika 2: Informacije o zauzeću prostora na hard-disku
Slika 2: Informacije o zauzeću prostora na hard-disku (graphics2.jpg)

Nakon upoznavanja sa karakteristikama sistema, pristupamo utvrđivanju karakteristika sistema koji posedujemo. U mom slučaju, to će biti:

Windows Vista Ultimate SP2, 2GB RAM memorije, i slobodni prostor na disku više nego dovoljan. (Slike 1 i 2).

Nakon provere, pristupamo instalaciji potrebnih servera. Preporučujem korišćenje rešenja koja u svom sastavu već imaju set servera. U okviru mog sistema, instalirani su WAMP 2.1 i XAMPP 1.7.7 (slika 3). Biram jedan od njih, i to WAMP 2.1, pošto iz ličnog iskustva smatram da je korisničko okruženje jednostavnije za korišćenje. (Nampomena: ukoliko nemate instaliran WAMP paket, instalaciju možete preuzeti sa adrese: http://www.wampserver.com/en/, prilikom čega se odlučujete za verziju koja odgovara Vašoj arhitekturi – 32-bitna ili 64-bitna verzija. Proces instalacije se izvodi pomoću tzv. čarobnjaka (eng. Wizard) prateći uputstva sa ekrana. Zadržite unapred utvrđenu putanju (C:/wamp/)).

Figure 3
Slika 3: Pozicija instaliranih paketa WAMP i XAMPP
Slika 3: Pozicija instaliranih paketa WAMP i XAMPP (graphics3.jpg)

WAMP 2.1a u sebi sadrži:

 • Apache 2.2.17
 • PHP 5.3.3
 • Mysql 5.1.53 (version 64 bits)
 • Mysql 5.5.8 (version 32 bits)
 • phpMyadmin 3.2.0.1,

što je dovoljan uslov za instalaciju Moodle-a.

Moodle – proces instalacije

1. Preuzimanje instalacije za Moodle

Moodle preuzimamo sa zvanične stranice proizvođača izborom stabilne verzije koja je u saglasnosti sa karakteristikama našeg sistema. To je u mom slučaju, Moodle 2.2.1+, i to verzija u kojoj nema dodatnog XAMPP paketa (29.9MB). Link je: http://download.moodle.org/ (Standard Moodle Packages). Ukoliko ste se, pak, odlučili za verziju sa XAMPP dodatkom, to činite na stranici „Moodle packages for Windows“ http://download.moodle.org/windows/. Preuzeti fajl je u .zip formatu, te ga je potrebno „raspakovati”.

2. Startovanje WAMP-a

Nakon što ste instalirali WAMP, pokrećete ga, i u taskbar-u se pojavljuje zelena ikonica što znači da je WAMP pokrenut i da svi serveri i servisi rade, kao što je prikazano na slici 4. Ukoliko je ova ikonica crvene ili narandžaste boje, to znači da treba da zatvorite neki od programa koji zauzimaju iste portove za komunikaciju, i to najčešće, Skype, MSN... U tom slučaju, ugasite pomenute programe, i levim klikom na ikonicu WAMP izaberite opciju „Restart All Services“ (slika 5). Ako Vam je uključen firewall, od Vas biti traženo da odobrite pokretanje WAMP-a, što treba i da učinite).

Figure 4
Slika 4: WAMP – taskbar (radi)
Slika 4: WAMP – taskbar (radi) (graphics4.jpg)

Figure 5
Slika 5: WAMP – taskbar (restart)
Slika 5: WAMP – taskbar (restart) (graphics5.jpg)

3. Kreiranje baze podataka za Moodle

Nakon ovih koraka, pristupamo kreiranju baze podataka za Moodle. To činimo u okviru okruženja phpMyAdmin, do koga možemo doći na sledeće načine:

Prvi način:

Ukucamo u veb čitač adresu: http://localhost/phpmyadmin/, i dobijamo prozor kao što je prikazano na slici 6.

Figure 6
Slika 6: phpMyAdmin okruženje
Slika 6: phpMyAdmin okruženje  (Picture 28.jpg)

Drugi način:

Ukucamo u veb čitač adresu: http://localhost/, na kojoj se nalazi osnovni WAMP prozor (slika 7), a klikom na link phpMyAdmin, dolazimo do potrebnog okruženja.

Figure 7
Slika 7: WAMP na localhost-u
Slika 7: WAMP na localhost-u (Picture 29.jpg)

Treći način:

Levim tasterom miša kliknemo ma ikonicu WAMP u taskbar-u, nakon toga, takođe levim klikom na phpMyAdmin opciju (slika 8), nakon čega nam se u pretraživaču otvara željena stranica.

Figure 8
Slika 8: Startovanje phpMyAdmin iz taskbar-a
 Slika 8: Startovanje phpMyAdmin iz taskbar-a (graphics6.jpg)

Bazu formiramo tako što u polje „Create new database“ u okviru phpMyAdmin, upišemo ime naše baze. Nazovimo je „moodle“, pri čemu vodimo računa o enkodiranju karaktera, pa biramo opciju utf8_bin, a u polju gde se vrši poređenje sa MySQL, biramo utf_general_ci ili utf_unicode_ci (slika 9). Nakon svega, kliknemo na dugme Create.

Figure 9
Slika 9: Kreiranje baze podataka
Slika 9: Kreiranje baze podataka (Picture 30.jpg)

Figure 10
Slika 10: Provera privilegija korisnika
Slika 10: Provera privilegija korisnika (graphics7.jpg)
Sada proverimo da li korisnik baze ima sve privilegije nad kreiranom bazom moodle na sledeći način. Pozicioniramo se na tab Privilegies u okviru phpMyAdmin, i konstatujemo da korisnik root ima sve privilegije.

Napomena: Možemo i da kreiramo novog korisnika, klikom na opciju „Add a new User“, kome dodelimo sve privilegije nad bazom.

Raspakovani folder „moodle“, smeštamo u wamp-ov direktorijum www.

Figure 11
Slika 11: Moodle kopiran u www folder u okviru wamp-a
Slika 11: Moodle kopiran u www folder u okviru wamp-a  (Picture 37.jpg)

4. Proces instalacije Moodle-a

Kada su svi uslovi zadovoljeni, pristupamo procesu instalacije. U adresno polje veb čitača ukucavamo http://127.0.0.1/moodle/ ili http://localhost/moodle/, čime otpočinje instalacija. Na početku, biramo podrazumevani jezik, što je u mom slučaju engleski.

Figure 12
Slika 12: Izbor jezika
Slika 12: Izbor jezika (graphics8.jpg)

Figure 13
Slika 13: Potvrđivanje putanja
Slika 13: Potvrđivanje putanja (Picture 40.jpg)

Figure 14
Slika 14: Izbor baze
Slika 14: Izbor baze (graphics9.jpg)

Figure 15
Slika 15: Podešavanje pristupa bazi podataka moodle
Slika 15: Podešavanje pristupa bazi podataka moodle (graphics10.jpg)

Na slici 15 vidimo prozor u kome je potrebno podesiti pristup bazi za administratora. (U mom slučaju je to izostavljeno, pošto sam koristila svoje korisničko ime i šifru, ali u opštem slučaju, upisujemo ime koje smo podesili na početku, npr. user: root, bez lozinke, ili sa lozinkom koju smo naveli).

Slika 16: Prihvatanje uslova korišćenja

Figure 16
Figure 16 (graphics11.jpg)

Moguće je da Vam se posle ovog koraka pojavi spisak php ekstenzija koje nedostaju, i koje je potrebno uključiti iz korisničkog interfejsa WAMP-a, ali kako je to meni ranije bilo podešeno, nisam imala potrebu za ovim korakom.

Nakon završene instalacije, podešavamo pristup za administratora kursa (slika 17), u okviru kog je potrebno uneti korisničko ime, lozinku, ime i prezime, izvršiti podešavanja vremenske zone.... (polja označena zvezdicom moraju biti uneta, korisničko ime ne sme sadržavati razmake...).

Figure 17
Slika 17: Podešavanje administratorskog naloga
Slika 17: Podešavanje administratorskog naloga (Picture 46.jpg)

Sledi podešavanje naslovne strane sajta (slika 18), gde za početak, možemo uneti samo neke osnovne podatke, a kasnije, uređivanje vršimo u administratorskom panelu.

Figure 18
Slika 18: Podešavanje naslovne strane
Slika 18: Podešavanje naslovne strane (Picture 47.jpg)

Konačan izgled instaliranog Moodle-a, uz napomenu, da sam promenila osnovnu temu u „Splash“ varijantu (slika 19).

Figure 19
Slika 19: Izbor teme
Slika 19: Izbor teme (Picture 48.jpg)

Instalacija dodataka

U okviru Moodle-a možemo postavljati niz dodataka za modifikovanje okruženja, dodavanje blokova,..., a sve to u cilju prilagođavanja našim potrebama.

Spisak raspoloživih dodataka, pronalazimo na adresi: http://moodle.org/plugins/index.php u okviru koje se nalazi nekoliko kategorija. Izbor će nam olakšati preporuka da se baziramo na dodatke koji odgovaraju našoj verziji (Moodle 2.2.1). Za potrebe ovog vodiča, odabrala sam instalaciju dva bloka i jedne teme, i to:

blokovi:

 • Accessibility – omogućava korisnicima vizuelna podešavanja (veličinu teksta i kontrast u odnosu na pozadinu). Ovo je od posebne važnosti za kategorije korisnika sa posebnim potrebama (problemi sa vidom).
 • Course Contacts – omogućava prikaz liste korisnika kursa, sa opcijama kako možemo da komuniciramo sa njima.

tema:

 • Zebra

U kategoriji Blocks, odaberemo željene dodatke i preuzmemo ih (slike 20 i 21), a u slučaju teme, prelazimo na kategoriju Themes (slika 22). Nakon „raspakivanja“, otvorimo svaki folder pojedinačno, i informišemo se u readme.txt fajlu gde ih treba kopirati. U slučaju blokova, kopiramo u folder blocks (slika 23), a u slučaju teme, u folder themes (slika 24) – sve to u okviru moodle foldera.

Figure 20
Slika 20: Odabir bloka Accessibility
Slika 20: Odabir bloka Accessibility (Picture 51.jpg)

Figure 21
Slika 21: Odabir bloka Course contacts
Slika 21: Odabir bloka Course contacts (Picture 53.jpg)

Figure 22
Slika 22: Preuzimanje izabrane teme
Slika 22: Preuzimanje izabrane teme (Picture 50.jpg)

Figure 23
Slika 23: Folder blocks u okviru moodle-a sa novim dodacima
Slika 23: Folder blocks u okviru moodle-a sa novim dodacima (Picture 54.jpg)

Figure 24
Slika 24: Folder theme u okviru moodle-a sa novom temom
Slika 24: Folder theme u okviru moodle-a sa novom temom (Picture 55.jpg)

Nakon ovoga, prelazimo u veb čitač, gde osvežimo (F5) našu moodle stranicu. Izlazi obaveštenje da smo instalirali nove dodatke, te je potrebno nadograditi moodle (slika 25), što i činimo klikom na dugme Upgrade.

Slika 25: Obaveštenje o nadogradnji moodle-a

Figure 25
Figure 25 (Picture 58.jpg)

Sledi obaveštenje o uspešno instaliranim dodacima (slike: 26, 27 i 28). (Napomena: Razlike između veb čitača, potiču odatle, što sam blokove i temu, dodavala u par dana razlike, u okviru različitih čitača – Mozilla-e i Chrome-a).

Figure 26
Slika 26: Obaveštenje o uspešnoj instalaciji bloka Accessibility
Slika 26: Obaveštenje o uspešnoj instalaciji bloka Accessibility (Picture 60.jpg)

Figure 27
Slika 27: Obaveštenje o uspešnoj instalaciji bloka Course contacts
Slika 27: Obaveštenje o uspešnoj instalaciji bloka Course contacts (Picture 61.jpg)

Figure 28
Slika 28: Obaveštenje o uspešnoj instalaciji teme Zebra
Slika 28: Obaveštenje o uspešnoj instalaciji teme Zebra (Picture 62.jpg)

Nakon postupka instalacije dodataka, potrebno je izvršiti nekolika podešavanja u okviru panela za administraciju, da bismo dobili željeni efekat. U slučaju blokova, to činimo nakon što omogućimo editovanje, zatim kliknemo na „Add a block“ gde nam se otvara padajući meni, u okviru koga je lista svih instaliranih dodataka. Nakon što izaberemo željeni dodatak, on se pojavljuje u okviru strane za administraciju (slika 29). Postupak ponovimo sa svim blokovima koje želimo da nam se vide u okviru moodle-a. Dalje uređivanje blokova vršimo tako što kliknemo na ikonicu Configuration (slika 30), nakon čega se otvara strana u kojoj podešavamo izabrani blok (slika 31).

Figure 29
Slika 29: Postupak dodavanja blokova u okviru panela za administraciju
Slika 29: Postupak dodavanja blokova u okviru panela za administraciju (Picture 63.jpg)

Figure 30
Slika 30: Dodati blokovi i ikonica Configuration u okviru njih
Slika 30: Dodati blokovi i ikonica Configuration u okviru njih  (Picture 64.jpg)

U okviru inicijalnih podešavanja Moodle-a, izvršila sam još neka podešavanja, i to: dodavanja jezika i „formiranje“ prvog kursa, dodavanje predmeta u okviru kursa (slike 32, 33 i 34 respektivno).

Figure 31
Slika 32: Postupak instalacije jezika
Slika 32: Postupak instalacije jezika  (Picture 66.jpg)
Figure 32
Slika 33: Postupak kreiranja kursa
Slika 33: Postupak kreiranja kursa (Picture 67.jpg)
Figure 33
Slika 34: Postupak dodavanja predmeta u okviru kursa
Slika 34: Postupak dodavanja predmeta u okviru kursa (Picture 69.jpg)

Korišćena literatura:

1) http://e-lab.tfc.kg.ac.rs/moodle/file.php/116/Dokumenti/Instalacija-Moodle.pdf

2) http://docs.moodle.org/22/en/Installing_Moodle

3) http://www.wampserver.com/en/

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks