Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Llenguatge XML per a connexions

Navigation

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Llenguatge XML per a connexions

Module by: Feli Samper. E-mail the author

Summary: Aquest curs pretén ajudar als que no saben llenguatge XML en la creació d'un mòdul dins connexions.

Us presente a continuació un guía ràpida amb els codis XML manuals més importants per a poder fer un mòdul a connexions amb tots els elements que vulguem

Variacions en el format del text

En connexions podem posar text en negreta, cursiva i subratllat. Tan sols hem de copiar els següents codis i en el lloc on posa paraula posarieu la paraula o paraules que voleu destacar:

Afegir negreta, cursiva i subratllat:

 • Per a la negreta: <emphasis>paraula o paraules</emphasis>
 • Per a la cursiva: <emphasis effect="italics">paraula</emphasis>
 • Per al subratllat: <emphasis effect="underline">paraula</emphasis>

Els resultats serien els següents:

 • Per a la negreta: paraula o paraules
 • Per a la cursiva: paraula
 • Per al subratllat: paraula

Exemple 1


Si escribim això:
 
<emphasis>M'agrada</emphasis> <emphasis effect="italics">la comida</emphasis><emphasis effect="underline">xinesa</emphasis>


Veurem açò: 

M'agrada la comida xinesa

També podem incloure subíndex i superíndex:

 • - Per al subíndex: Text gran <sub>subíndex</sub>
 • - Per al superíndex: Text gran <sup>superíndex</sup>

El resultat seria el següent:

 • Per al subíndex: Text gran subíndex
 • Per al superíndex: Text gran superíndex

Exemple 2


Si escribim això:

  - H<sub>2</sub>O

  - 2<sup>2</sup>


Obtenim açò:

  - H2O

  - 22

Per a sangrar el text


Quan escrivim un paràgraf, aquest paràgraf no eixirà sangrat, ni els espais que posem amb el enter seràn interpretats. Tot el que escrivim, eixirà seguit. 

Per a fer sangria o deixar espais heu d'escriure açò: 

<preformat>

EL QUE VOLEM ESCRIURE

</preformat> 

Exemple 3

Si escric açò: 

<preformat>

Vinieras y te fueras dulcemente, 
de otro camino 
a otro camino. Verte, 
y ya otra vez no verte. 
Pasar por un puente a otro puente. 
-El pie breve, 
la luz vencida alegre-. 

Muchacho que sería yo mirando 
aguas abajo la corriente, 
y en el espejo tu pasaje 
fluir, desvanecerse.

       <emphasis effect="italics">Adolescencia</emphasis>, Vicente Aleixandre.
</preformat>

Obtindré açò:

Vinieras y te fueras dulcemente, 
de otro camino 
a otro camino. Verte, 
y ya otra vez no verte. 
Pasar por un puente a otro puente. 
-El pie breve, 
la luz vencida alegre-. 

Muchacho que sería yo mirando 
aguas abajo la corriente, 
y en el espejo tu pasaje 
fluir, desvanecerse.

      Adolescencia, Vicente Aleixandre.

Si no pose preformat, eixirà açò:
Vinieras y te fueras dulcemente, de otro camino a otro camino. Verte, y ya otra vez no verte. Pasar por un puente a otro puente. -El pie breve, la luz vencida alegre-. Muchacho que sería yo mirando aguas abajo la corriente, y en el espejo tu pasaje fluir, desvanecerse. Adolescencia, Vicente Aleixandre.

Com posem acotacions

Per a posar cites sobre altres autors, hem de posar en l'opció de paràgraf el següent:

<title>TÍTOL DE L'ACOTACIÓ</title>
 <quote id="IDENTIFICADOR DE L'ACOTACIÓ"
     url="PÀGINA D'ON EM TRET L'ACOTACIÓ (AQUEST ELEMENT ES POT ELIMINAR)" window="new"> 
 "TEXT DE L'ACOTACIÓ"</quote>

Exemple 4


Si escric açò: 

<title>Esperança per Martin Luther King</title> <quote id="Martin-quote" url="http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=608" window="new"> "Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol."</quote>

Otindré açò:

Esperança per Martin Luther King

"Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol."[source]

Per a incloure arxius al curs

Per a incloure una imatge, video o audio al curs, primer heu de pujar els arxius a connexions. Feu el següent:

 1. Cliqueu a la segona pestanya verd que tenim dalt: "FIles"
 2. Cliqueu a "Add new image/included file"
 3. Seleccioneu l'arxiu que vulgueu del vostre ordinador
 4. Cliqueu a upload
 5. Cliqueu a "return listing for module" per a comprobar que s'ha pujat. Eixirà en una taula al costat de tots els arxius que heu pujat.

Com incloure un link

Podem fer un link a una pàgina d'Internet. 
Heu de copiar aquest codi substituint la informació en majúscules per la vostra informació: 

* Per a una pàgina web: 

   TEXT ON NO HI HA LINK <link url="DIRECCIÓ DE LA PÀGINA" window="new">TEXT DEL LINK</link> TEXT ON NO HI HA LINK 

Exemple 5


Per a les pàgines web

Si escric acò: 

Si feu clic <link url="http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page" window="new">ací</link> anireu a la Wikipedia. 

Veureu açò: 

Si feu clic ací anireu a la Wikipedia. Com incloure una fotografia


En l'opció de paragraph i després d'haver pujat en la pestanya de files la imatge que volem incloure, hem d'escriure aquest codi (recorda que has de substituir la informació en majúscules per la informació de la teua imatge): 

<media id="IDENTIFICADOR_SEPARAT_AMB_BARRES_BAIXES"
    alt="DESCRIPCIÓ PER A INVIDENTS">
	  
 <image mime-type="TIPUS DE MEDIA/FORMAT"
     src="NOM DE L'ARXIU.FORMAT" />
		 
</media> 

Si no recordeu el tipus de media, format o nom de l'arxiu, podeu buscar-lo en la pestanya de Files, on ix una taula amb les dades de tots els arxius pujats. 

Exemple 6

Vull incloure una imatge que he pujar amb el nom de paisatge. És una imatge en format jpeg. Escriuré açó: 

<media id="paisatge_d'ivern"
    alt="Una piragua en un llac d'alta muntanya">
	  
 <image mime-type="image/jpeg"
     src="paisatge.jpg" />
		 
</media>


I obtindré açò: 

Una piragua en un llac dalta muntanya

Com incloure un video


Per a incloure un video, utilitzarem la una fòrmula similar a la de la fotografia: 

<media id="IDENTIFICADOR_SEPARAT_AMB_BARRES"
    alt="DESCRIPCIÓ PER A INVIDENTS">
 <video mime-type="TIPUS DE MEDIA/FORMAT" 
     src="NOM DE L'ARXIU"
     autoplay="false"
     width="320" height="260" />
</media>

Exemple 7

Si, després de pujar el meu video, escric açò:

<media id="video_exemple" 
 alt="Un video amb fotografies de tecnologia">
 <video mime-type="video/x-msvideo" src="video ejemplo tecnologias.avi" 
 autoplay="false" 
 width="320" height="260"/>

</media>

Obtindré acò: (Per a veure-lo, cliqueu butó dret, pantalla completa)
 


Com incloure audio


Aquest és el codi necessari: 

<media id="IDENTIFICADOR_SEPARAT_AMB_BARRES" display="block" 
    alt="DESCRIPCIÓ PER A INVIDENTS">
 <audio mime-type="TIPUS DE MEDIA/FORMAT" 
     src="NOM DE L'ARXIU" />
</media>

Exemple 8

 
Si escric açò:
 
<media id="Música_oprachina" display="block" 
    alt="enllaç per a escoltar la música">
 <audio mime-type="audio/mpeg" 
     src="Oprachina - Porta DArce.mp3" />
</media>

Tindré açò: 

Musical Example:
    Oprachina - Porta DArce.mp3

Com incloure gràfics


El codi per als gràfics és el següent: 

<figure id="IDENTIFICADOR_SEPARAT_AMB_BARRES">
 <title>TÍTOL DEL GRAFIC</title>
 <media id="IDENTIFICADOR_DE_LA_IMATGE" alt="DESCRIPCIÓ PER A INVIDENTS">
  <image mime-type="TIPUES DE MEDIA/FORMAT" src="NOM DE L'ARXIU" />
 </media>
 <caption>
   EXPLIACIÓ DEL GRÀFIC
 </caption>
</figure>

Exemple 9

Si escric açó:

<figure id="exmenple_grafic">
 <title>gràfic d'exemple</title>
 <media id="grafic" alt="un gràfic de barres ascendent">
  <image mime-type="image/jpeg" src="Grafic" />
 </media>
 <caption>
   Ací tenim la descripció del gràfic
 </caption>

Obtindré açó:

Figura 1: Ací tenim la descripció del gràfic
gràfic d'exemple
un gràfic de barres ascendent

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks